De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Parkhaven, wonen waar de stad tot rust komt…..? Een zesbaans weg, 23.000 auto’s & 1800 bussen per dag!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Parkhaven, wonen waar de stad tot rust komt…..? Een zesbaans weg, 23.000 auto’s & 1800 bussen per dag!"— Transcript van de presentatie:

1 Parkhaven, wonen waar de stad tot rust komt…..? Een zesbaans weg, 23.000 auto’s & 1800 bussen per dag!

2 Van Zijstweg: van 2 naar 6 banen? Autoluw & groen: Van Ambitie naar Doen!

3 Wat willen wij als bewoners? Wij denken dat het anders en beter kan We willen een woon- en werkgebied realiseren, dat autoluw en groen is en dat ruimte biedt aan voetgangers, fietsers, HOV en de auto. Maar wel in die volgorde. Omdat dit gebied onderdeel is van het stadscentrum Omdat het vele “parels” heeft: de Parkhaven met zijn Historische Haven, de oude Zand- en Grindtrechters, de Jongeriusvilla die nu gerenoveerd wordt, de Hovenierswoning Omdat water een meerwaarde is in de stad, die kansen biedt. We hebben “cadeautjes”: pak ze uit in plaats van weg te gooien!

4 Schaarste ruimte en intensiteit dwingt tot creativiteit - Het gaat om een gebied van 900 m x 600 m. Wil je hier echt 23.000 auto’s en 1600 bussen per dag in pompen (1 bus=10 auto’s)? Is dat “bereikbaarheid”?

5 Ruimtegebruik -Juist in dit hele drukke gebied met veel claims op het gebruik van de ruimte is slim en meervoudig ruimtegebruik noodzakelijk, met nieuwe creatieve en toekomstbestendige oplossingen. -Sluit aan op de Merwedekanaalzone visie (groene ecologische zone), sluit aan op de boulevardgedachte, kies voor lijnen die dit gebied verbinden. Water is een kansrijke blauwe ader in het centrum van de stad! -Creëer verbindingen i.p.v. onneembare barrières, kies voor de leefbaarheid van het gebied.

6 Onze uitgangspunten MENSENbereikbaarheid en niet (alleen) autobereikbaarheid Voor mensen die er werken, die er wonen, die er op bezoek komen, die er wandelen, en die er fietsen Oversteekbaarheid voor kinderen, fietsers, ouderen Groene en blauwe rustpunten langs het water Schone lucht Hoogwaardig! OV, liefst zo snel mogelijk de tram Een Centraal Station hoort twee voorkanten te hebben -

7 Onze bedenkingen  Hoe zit het met de H van HOV? 1800 stinkende bussen per dag is OV, maar geen H=Hoogwaardig OV!  Verdubbeling autobaan is kiezen voor autobereikbaarheid en staat haaks op de keuze voor HOV in het Stationsgebied.  Aan de Oostzijde brengen we het water terug, aan de Westzijde verpesten we het water.  We willen niet de achterkant – het afvoerputje - van het Stationsgebied worden, maar een (waardevol) onderdeel van het gebied waar oude en nieuwe functies met elkaar verbonden worden.

8 Onze vragen  Hoeveel auto’s kan het gebied hebben? Wat moeten we met 23.000 auto’s op een gebied van nog geen halve km²? Nu rijden er 14.000, zegt de gemeente, wij zeggen 10 - 12.000: dat betekent een verdubbeling….. Utrecht zit al boven de normering voor luchtkwaliteit  Hoeveel bussen rijden er nu?  Welke verschuivingen in fiets/HOV en autogebruik willen de stakeholders realiseren?

9 Onze vragen  Op welke aannames berusten de plannen voor de bouw van nieuwe kantoren (8 x de Rabo-toren)? Is nieuwbouw van kantoren nog wel van deze tijd in de huidige markt?  Wat is de parkeerintensiteit van de Jaarbeurs? Waarom zijn er meer parkeerplaatsen nodig als de parkeerterreinen van de Jaarbeurs aan de Westkant van het kanaal bijna altijd leeg staan?  Meten = Weten! Wat is de huidige luchtkwaliteit en geluidsbelasting? Hoeveel CO2 wordt er op dit moment uitgestoten? Wat zijn de effecten van de plannen hierop?  Wat maakt verschuiving van 600 meter uit voor de fijnstof en stikstofdioxide (NO2) normering (van Graadt van Roggeweg naar Van Zijstweg)?

10 Er is onvoldoende duidelijkheid over de cijfers (verkeersprognoses, effecten luchtkwaliteit & geluid) om nu een houdbaar besluit te kunnen nemen. Wanneer de gemeente wel over deze cijfers beschikt – en we hopen vanavond hier meer over te horen - willen we de tijd om hier zorgvuldig naar te kunnen kijken. Wij denken dat er modernere, groenere en toekomstbestendiger alternatieven dan meer auto’s, meer asfalt, meer herrie en meer vuile lucht, die:  aansluiten bij het eigen Ambitiedocument van de gemeente (binnenstad autoluw, groen, en fiets- en voetgangervriendelijk),  tegemoet komen aan het belang van bereikbaarheid van de Jaarbeurs en andere bedrijven in het stationsgebied  niet ten koste gaan van de kwaliteit en leefbaarheid van de buurt, maar juist een meerwaarde aan wijk en de Jaarbeurs kunnen geven  niet leiden tot (verdere) overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen. Die willen wij als bewoners graag op een serieuze manier met de gemeente uitwerken. Kortom: het kan en moet anders

11 Denk en doe mee! Ieders inzet en deskundigheid is nodig om van ambitie werkelijkheid te maken en te zorgen dat onze buurt geen afvoerputje wordt Comité van Zijstweg vanzijstweg@hotmail.nl


Download ppt "Parkhaven, wonen waar de stad tot rust komt…..? Een zesbaans weg, 23.000 auto’s & 1800 bussen per dag!"

Verwante presentaties


Ads door Google