De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Foto woon- en zorgcentrum Woon- en zorgcentrum DE VISSERIJ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Foto woon- en zorgcentrum Woon- en zorgcentrum DE VISSERIJ."— Transcript van de presentatie:

1 foto woon- en zorgcentrum Woon- en zorgcentrum DE VISSERIJ

2 woon- en zorgcentrum algemeen aanbod aanbod langdurig verblijf langdurig verblijf buurtwerking buurtwerking kortverblijf kortverblijf maaltijden maaltijden erkenning voor 88 residenten erkenning voor 88 residenten 42 ROB-erkenningen 42 ROB-erkenningen 46 RVT-erkenningen 46 RVT-erkenningen

3 woon- en zorgcentrum missie open thuis voor valide, zorgbehoevende en dementerende bejaarden open thuis voor valide, zorgbehoevende en dementerende bejaarden kwalitatieve zorgverlening bieden, waarbij respect voor ieders eigenheid voorop staat kwalitatieve zorgverlening bieden, waarbij respect voor ieders eigenheid voorop staat aandacht schenken aan het behoud van zelfstandigheid aandacht schenken aan het behoud van zelfstandigheid comfort nastreven binnen een huiselijke sfeer comfort nastreven binnen een huiselijke sfeer in samenspraak met de bewoner en zijn familie met eerbied voor ieders privacy in samenspraak met de bewoner en zijn familie met eerbied voor ieders privacy aanbieden van thuiszorgdiensten zoals kortverblijf aanbieden van thuiszorgdiensten zoals kortverblijf aanvaardbare prijs aanvaardbare prijs

4 woon- en zorgcentrum visie visie op het ouder worden visie op het ouder worden iedere bewoner is uniek iedere bewoner is uniek visie op wonen en zorg visie op wonen en zorg wonen en zorg staan centraal langs elkaar wonen en zorg staan centraal langs elkaar open huis in interactie met zijn omgeving open huis in interactie met zijn omgeving visie op veranderende omgeving visie op veranderende omgeving diverse zorgvragen diverse zorgvragen moderne, dynamische en slagvaardige organisatie moderne, dynamische en slagvaardige organisatie gemeenschappelijke houding en gedrag van iedere medewerker

5 woon- en zorgcentrum dienst verpleging - verzorging instaan voor de dagelijkse kwaliteitsvolle verzorging van de bewoner instaan voor de dagelijkse kwaliteitsvolle verzorging van de bewoner oog voor behoeften van bewoners op fysisch, psychisch en sociaal niveau oog voor behoeften van bewoners op fysisch, psychisch en sociaal niveau informeren van familie, interne en externe hulpverleners informeren van familie, interne en externe hulpverleners 1 verantwoordelijke intra- en transmurale dienstverlening verpleging 2 hoofdverpleegk. 1 graduaat verpleegk. 9,75 gebrev. verpleegk. 0,5 verpleegassistent 19,5 verzorgenden EKA-team 1 kinesist 1,5 ergotherapeute 0,5 animatrice keuken diëtiek onderhoud intramurale en transmurale dienstverlening 1 verantwoordelijke 4,12 hulpkok 2 keukenhulp 1 diëtist 0,5 verantwoordelijke 5,5 werkman/vrouw 3 logistieke onderst.

6 woon- en zorgcentrum kine – ergo – animatie kinesist zorgbehoevende bejaarden in staat stellen zo mobiel en zelfredzaam mogelijk te functioneren kinesist zorgbehoevende bejaarden in staat stellen zo mobiel en zelfredzaam mogelijk te functioneren ergotherapeute individuele en collectieve activiteiten waarin de bewoner zijn of haar mogelijkheden maximaal kan ontplooien ergotherapeute individuele en collectieve activiteiten waarin de bewoner zijn of haar mogelijkheden maximaal kan ontplooien animatrice animatieactiviteiten organiseren en begeleiden rekening houdende met de behoeften van de bewoner animatrice animatieactiviteiten organiseren en begeleiden rekening houdende met de behoeften van de bewoner 1 verantwoordelijke intra- en transmurale dienstverlening verpleging 2 hoofdverpleegk. 1 graduaat verpleegk. 11,75 gebrev. verpleegk. 1 verpleegassistent 14,5 verzorgenden EKA-team 1 kinesist 1,5 ergotherapeute 0,5 animatrice keuken diëtiek onderhoud intramurale en transmurale dienstverlening 1 verantwoordelijke 4,12 hulpkok 2 keukenhulp 1 diëtist 0,5 verantwoordelijke 5,5 werkman/vrouw 3 logistieke onderst.

7 woon- en zorgcentrum dienst keuken instaan voor een kwaliteitsvol en variërend maaltijdenaanbod instaan voor een kwaliteitsvol en variërend maaltijdenaanbod rekening houdende met de wensen van de bewoners en eventuele dieetvoorschriften rekening houdende met de wensen van de bewoners en eventuele dieetvoorschriften dit alles binnen het kader van de HACCP-wetgeving dit alles binnen het kader van de HACCP-wetgeving 1 verantwoordelijke intra- en transmurale dienstverlening verpleging 2 hoofdverpleegk. 1 graduaat verpleegk. 9,75 gebrev. verpleegk. 0,5 verpleegassistent 19,5 verzorgenden EKA-team 1 kinesist 1,5 ergotherapeute 0,5 animatrice keuken diëtiek onderhoud intramurale en transmurale dienstverlening 1 verantwoordelijke 4,12 hulpkok 2 keukenhulp 1 diëtist 0,5 verantwoordelijke 5,5 werkman/vrouw 3 logistieke onderst.

8 woon- en zorgcentrum dienst onderhoud instaan voor een nette en hygiënische leefomgeving voor bewoners, familie en personeel instaan voor een nette en hygiënische leefomgeving voor bewoners, familie en personeel instaan voor instaan voor het onderhoud van het privé-linnen van de bewoner het onderhoud van het privé-linnen van de bewoner het onderhoud van de beroepskleding van het personeel het onderhoud van de beroepskleding van het personeel de organisatie rond het beddenlinnen de organisatie rond het beddenlinnen 1 verantwoordelijke intra- en transmurale dienstverlening verpleging 2 hoofdverpleegk. 1 graduaat verpleegk. 9,75 gebrev. verpleegk. 0,5 verpleegassistent 19,5 verzorgenden EKA-team 1 kinesist 1,5 ergotherapeute 0,5 animatrice keuken diëtiek onderhoud intramurale en transmurale dienstverlening 1 verantwoordelijke 4,12 hulpkok 2 keukenhulp 1 diëtist 0,5 verantwoordelijke 5,5 werkman/vrouw 3 logistieke onderst.

9 woon- en zorgcentrum dienst onderhoud Logistieke ondersteuning binnen de dienst verpleging/verzorging: hulp bij de maaltijden – kameropschik – rolstoelvervoer – orde leefruimtes.. Logistieke ondersteuning binnen de dienst verpleging/verzorging: hulp bij de maaltijden – kameropschik – rolstoelvervoer – orde leefruimtes.. 1 verantwoordelijke intra- en transmurale dienstverlening verpleging 2 hoofdverpleegk. 1 graduaat verpleegk. 9,75 gebrev. verpleegk. 1 verpleegassistent 19,5 verzorgenden EKA-team 1 kinesist 1,5 ergotherapeute 0,5 animatrice keuken diëtiek onderhoud intramurale en transmurale dienstverlening 1 verantwoordelijke 4,12 hulpkok 2 keukenhulp 1 diëtist 0,5 verantwoordelijke 5,5 werkman/vrouw 3 logistieke onderst.

10 technische dienst personeel mee instaan voor een verzorgde en veilige infrastructuur, accommodatie en materiaal mee instaan voor een verzorgde en veilige infrastructuur, accommodatie en materiaal instaan voor een verzorgde en fraaie groene omgeving rond het woon- en zorgcentrum en de algemene diensten instaan voor een verzorgde en fraaie groene omgeving rond het woon- en zorgcentrum en de algemene diensten technische dienst 1 verantwoordelijke technische dienst 4 geschoold werkman/vrouw 0,5 werkman/vrouw

11 woon- en zorgcentrum organisatie clusterwerking (2011) clusterwerking (2011) kleinschaligheid kleinschaligheid verbeteren van de band verbeteren van de band bewoner - personeel bewoner - personeel familie - personeel familie - personeel gekoppeld aan iedere cluster gekoppeld aan iedere cluster Afzonderlijke verpleeg/verzorgingsequipe Afzonderlijke verpleeg/verzorgingsequipe overkoepelend over alle clusters overkoepelend over alle clusters hoofdverpleegkundige hoofdverpleegkundige ergotherapie - kinesitherapie - animatie ergotherapie - kinesitherapie - animatie keuken - diëtist keuken - diëtist Onderhoud Onderhoud Logistiek Logistiek

12 Huidige werking WZC  Cluster1 2 leefgroepen van 12 bewoners gemengde profielen zowel mobiel niet dementerende als dementerende zwaar zorgbehoevende bewoners  Cluster2 idem cluster1  Cluster3 1 leefgroep van 12 bewoners.

13 Huidige werking Leefgroep kasteelkant Leefgroep kasteelkant 20 bewoners: mixpubliek verdeling in: o 1 open afdeling o 1 gesloten afdeling

14 toekomstige werking van het WZC 3 Clusters Telkens 2 leefgroepen met 12 bewoners in één cluster. Gemengde profielen zowel mobiele en niet dementerende bewoners als dementerende zwaar zorgbehoeftige bewoners. In 1 clusters is 1 bewoner meer. 3 Clusters Telkens 2 leefgroepen met 12 bewoners in één cluster. Gemengde profielen zowel mobiele en niet dementerende bewoners als dementerende zwaar zorgbehoeftige bewoners. In 1 clusters is 1 bewoner meer. 1 Gesloten Cluster 1 Gesloten Cluster 15 ronddolende, storende bejaarden die omwille van hun gedrag een beveiligde (gesloten) deur nodig hebben 15 ronddolende, storende bejaarden die omwille van hun gedrag een beveiligde (gesloten) deur nodig hebben

15 woon- en zorgcentrum Taken zorgkundige  Taken zorgkundige:  Zorgkundige taken o.a comfortzorg, eten en drinken, correct aanbrengen incontinentiemateriaal, voedingstoestand opvolgen, beloproepen beantwoorden..  Wonen en huishoudelijke taken: algemene orde en netheid van kamer/cluster. Oog voor gezellige inrichting, helpt bij uitvoering huishoudelijke taken zoals klaarzetten en verdelen maaltijden, opmaak van bedden..  Ondersteunende begeleiding bieden:stimuleert bewoners, begeleidt en ondersteunt bewoners in moeilijke of emotionele momenten, geeft extra aandacht aan specifieke problemen. Je bent belangenbehartiger voor de bejaarde  Samenwerken en afstemmen van de zorg: rapporteren, informeren, overleggen, aktief deelnemen aan vergadering, volgt aanwijzingen en instructies van de verpleegkundige

16 Competenties zorgkundigen Omgaan met taken : je meldt problemen, herkent belangrijke informatie, je doet voorstellen en/of onderneemt acties om problemen op de lossen en om bestaande situaties te verbeteren en te optimaliseren Omgaan met taken : je meldt problemen, herkent belangrijke informatie, je doet voorstellen en/of onderneemt acties om problemen op de lossen en om bestaande situaties te verbeteren en te optimaliseren Omgaan met mensen: Omgaan met mensen:  samenwerken, je levert een actieve bijdrage aan het gezamenlijk resultaat en aan het creëren van een goede werksfeer.  luisteren, je toont dat je belangrijke informatie in gesprekken in je opneemt.  mondelinge communicatie, je kunt ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken in woorden en lichaamstaal, goed afgestemd op de ander.  aanpassingsvermogen, je blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan veranderde omgeving, taken, verantwoordelijkheden en mensen

17 Competenties zorgkundigen Omgaan met zichzelf: Omgaan met zichzelf:  klantgericht kunnen handelen, je onderzoekt wensen en behoeften van de bewoner en handelt hiernaar, je werkt mee aan goede dienstverlening en klanttevredenheid. Deze klanten zijn zowel bewoners, familie, medewerkers..  Zichzelf leren ontwikkelen: je neemt nieuwe informatie in je op en past deze effectief toe. Je kunt opbouwend omgaan met kritiek en onderneemt acties om je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen Aanvullende competenties zijn : kwaliteitsgericht handelen en je stress kunnen beheersen Aanvullende competenties zijn : kwaliteitsgericht handelen en je stress kunnen beheersen

18 Competenties verpleegkundigen Klantvriendelijkheid door wensen en behoeften van bewoners, familie en medewerkers op een gepaste manier te kunnen onderzoeken en daar naar te handelen Klantvriendelijkheid door wensen en behoeften van bewoners, familie en medewerkers op een gepaste manier te kunnen onderzoeken en daar naar te handelen Inzet, enthousiasme en opbouwend willen werken, initiatief nemen Inzet, enthousiasme en opbouwend willen werken, initiatief nemen Samenwerken kunnen, bijdragen leveren aan een gezamenlijk resultaat welke primeert boven eigenbelang Samenwerken kunnen, bijdragen leveren aan een gezamenlijk resultaat welke primeert boven eigenbelang Deskundigheid: over de nodige kennis beschikken over de verpleeg- technische handelingen correct uit te voeren Deskundigheid: over de nodige kennis beschikken over de verpleeg- technische handelingen correct uit te voeren Kunnen plannen en organiseren Kunnen plannen en organiseren Stressbestendig zijn = op een adequate manier kunnen omgaan met chaos (veelheid van informatie/breedte van vakgebied). Op effectieve wijze kunnen blijven presteren onder tijdsdruk bij tegenslag. Stressbestendig zijn = op een adequate manier kunnen omgaan met chaos (veelheid van informatie/breedte van vakgebied). Op effectieve wijze kunnen blijven presteren onder tijdsdruk bij tegenslag. Discipline, zich houden aan de procedures van de organisatie Discipline, zich houden aan de procedures van de organisatie Integriteit, op een aanvaardbare sociale manier kunnen handelen Integriteit, op een aanvaardbare sociale manier kunnen handelen

19 Competenties verpleegkundigen Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, kunnen op een heldere manier zaken overbrengen Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, kunnen op een heldere manier zaken overbrengen  Taken verpleegkundigen  Hygiënische en verpleeg-technische zorgen uitvoeren (o.a wondzorg, inspuitingen, sonderen, bloedname, medicatiebedeling..)  Actief deelnemen aan overlegmomenten  Communicatie met huisartsen  Verpleegkundig zorgdossier correct hanteren  Medicatie zetten  Beloproepen beantwoorden  …….

20 PRAKTISCHE INFO PRAKTISCHE INFO

21 Kleedkamers Kleedkamers  nieuwe bouw: ingang nieuwe bouw – kelder – code lift – kleedkast – schorten in mobiele kast in waskelder  kasteelkant: ingang kasteelkant – gelijkvloers - kleedkast - schorten in berging

22 handhygiene handhygiene belang goede handhygiëne belang goede handhygiëne  geen juwelen  geen kunstnagels, nagellak handontsmetting – elke kamer bewoner handontsmetting – elke kamer bewoner

23 Linnen Linnen Linnen- wie wast wat? Linnen- wie wast wat?  Persoonlijk linnen: bovenkleding, onderkleding, tafellakens o door de familie of door de wasserij o Indien was door wasserij gebeurd – groene linnenzak in wasmand Handdoeken, zakdoeken, dons overtrekken worden gewassen door het WZC

24 Linnen Linnen bedlinnen van initial bedlinnen van initial o bovenlakens, hoeslakens, kussenslopen  witte plastieken linnenzak initial o beschermlaken (geritex)  paarse plastieken linnenzak initial

25 Linnen Linnen Linnen van het WZC Linnen van het WZC slaapzakken, reserve handdoeken, reserve washandjes, netbroekjes wordt gewassen in WZC gekleurde linnenzak

26 Drank bewoners Water om te drinken: in clusters – door verpleging/ verzorging – dagelijks aangereikt Water om te drinken: in clusters – door verpleging/ verzorging – dagelijks aangereikt Op elke cluster staat een sappenmachine waar men drank kan nemen Op elke cluster staat een sappenmachine waar men drank kan nemen frisdranken op vraag van de bewoners frisdranken op vraag van de bewoners

27 Parking WZC Parking: de parking voor personeel en stagiairs bevindt zich tegenover de hoofdingang van het woonzorgcentrum Parking: de parking voor personeel en stagiairs bevindt zich tegenover de hoofdingang van het woonzorgcentrum Indien men met de fiets komt, kan men deze onder het afdak aan de hoofdingang plaatsen. Indien men met de fiets komt, kan men deze onder het afdak aan de hoofdingang plaatsen.

28 Maaltijden stagiairs Tijdens de middagpauze kunnen de stagiairs gratis soep nuttigen. Koffie en water zijn steeds gratis beschikbaar. Tijdens de middagpauze kunnen de stagiairs gratis soep nuttigen. Koffie en water zijn steeds gratis beschikbaar. Boterhammen dienen door de stagiairs zelf te worden meegebracht Boterhammen dienen door de stagiairs zelf te worden meegebracht

29 Veel succes!! Veel succes!!


Download ppt "Foto woon- en zorgcentrum Woon- en zorgcentrum DE VISSERIJ."

Verwante presentaties


Ads door Google