De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: Een begripsverheldering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: Een begripsverheldering."— Transcript van de presentatie:

1 Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: Een begripsverheldering

2 Toekomst Aantal mensen met Dementie = verdubbelen in de toekomst  Meer verpleeghuizen, … nodig

3 Kleinschalig  Grootschalig Grootschalig wonen: Niet goed verenigbaar met de woonwensen van ouderen Kleinschalig wonen: (in een huiselijke omgeving verpleeghuiszorg bieden aan een kleinere groep ouderen met dementie) = verenigbaar met de woonwensen van ouderen

4 Geschiedenis Eerste kleinschalige woonvorm: - Mussengang (in Groningen, 1986) - Anton Pieck Hofje (in Haarlem, 1989)

5 Concept Mapping Methode voor het definiëren van het begrip kleinschalig wonen –E–Een computerondersteunde methode die een groep mensen in staat stelt om binnen korte tijd een complex begrip te expliciteren: Brainstorm Prioritering Clustering Verwerking Interpretatie

6 Kenmerken Kleinschalig Wonen Kleinschalig wonen als… –E–Er sprake is van een vast team medewerkers –E–Er zelf gekookt wordt –J–Je kunt opstaan, naar het toilet gaan en naar bed gaan wanneer je zelf wilt –J–Je er mag blijven totdat je doodgaat –D–De inrichting van de woning van jezelf is –B–Bewoners, familie en team samen de dagelijkse gang van zaken bepalen –P–Personeel niet in uniform loopt –E–Er een visie aan ten grondslag ligt die uitgaat van de behoeften van mensen met dementie –D–De zorgorganisatie analoog is aan een huishouden –J–Je een team hebt/kunt maken dat competent is een huiselijke sfeer te creëren

7 Kleinschalig Wonen als volgt…

8 Interpretatie schema: Interpretatie van de assen: –L–Linkerzijde assen: uitspraken van de individuele bewoner –R–Rechterzijde assen: uitspraken over de omgeving –B–Bovenzijde assen: uitspraken over het wonen –O–Onderzijde assen: uitspraken over de zorg - X-as: continuüm tussen het individu en zijn omgeving - Y-as: continuüm tussen wonen en zorg

9 Interpretatie schema (vervolg): => kleinschalig wonen : getypeerd door de dimensies individu-omgeving en wonen-zorg Clusters: niet evenredig verdeeld over de dimensies Bv: Clusters in dimensie wonen (boven x-as): => Zowel betrekking op de individuele bewoner en op de omgeving Bv: Clusters in de dimensie zorg (onder de x-as): => Blijven gecentreerd rond dimensie zorg –V–Verdeling zorg over individu en omgeving is niet betekenisvol, => zorg bestaat altijd uit een interactie tussen het individu en de omgeving

10 Conclusie: Kleinschalig wonen: –B–Bewoner blijft bewoner –G–Gewoon huishouden –E–Eigen regie over dagelijkse leven –P–Personeel = onderdeel huishouden –B–Bewoners = groep –A–Archetype huis

11 Bronvermelding : Dia 2: Bron:(http://www.perrekes.be/inhoudstafel.htm) Dia 3: Bron:(http://weblog.innovatiekringdementie.nl/wp-content/uploads/2009/03/idehoeveelmensen-300x225.jpg), 2009 Dia 10: Bron:(http://managerzorgvertelt.web-log.nl/photos/uncategorized/2008/03/30/kleinschalig_wonen.jpg), 2008


Download ppt "Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: Een begripsverheldering."

Verwante presentaties


Ads door Google