De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PARKETBELEIDSPLAN 2012 - 2015. 1. Algemeen kader.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PARKETBELEIDSPLAN 2012 - 2015. 1. Algemeen kader."— Transcript van de presentatie:

1 PARKETBELEIDSPLAN 2012 - 2015

2 1. Algemeen kader

3 1.1. Beknopte beschrijving van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde

4 1.2. De aanwezige politiestructuren

5 1.3. Het criminaliteitsbeeld

6 1.4. Beknopte beschrijving van de huidige parketstructuur

7 Sectie 12 magistraten - burgerlijke zaken en aanverwante materies - toezicht VZW’s - geesteszieken - tucht - Schijnhuwelijken Sectie 24 magistraten - vermogensdelicten Sectie 34 magistraten + 1 jurist - misdrijven tegen personen Sectie 44 magistraten - financiële en economische misdrijven Sectie 56 magistraten - bijzondere misdrijven - inbreuken op de drugwetgeving - mensenhandel - hormonenwetgeving - milieuwetgeving Sectie 63 magistraten- verkeersinbreuken Sectie 74 magistraten - wet op de jeugbescherming - partnergeweld, e.a.

8 2. Visie, missie en waarden van het Openbaar Ministerie – implementatie in het arrondissement Dendermonde

9 2.1. Visie en missie van het O.M. “Het Openbaar Ministerie streeft, met het oog op de handhaving van de democratische Rechtstaat, voor elk strafbaar feit een proportionele en maatschappelijk relevante gerechtelijke reactie na, binnen een maatschappelijk aanvaardbare termijn, en bovendien rekeninghoudend met het belang van de slachtoffers. Daartoe zal het Openbaar Ministerie objectief en loyaal zijn in zijn opsporing en vervolging, optreden à charge en à décharge, met eerbiediging van de wet en de fundamentele rechten, meer bepaald het recht op een eerlijk proces en de rechten van verdediging. Het zal zich inspannen om bij de verschillende rechtsmachten een efficiënte procesgang en een goede rechtsbedeling te verzekeren. Het Openbaar Ministerie wenst in het kader van deze opdracht bij te dragen in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en hierin een motor zijn.”

10 2.2. Waarden

11 3. Prioritaire beleidsthema’s

12 De indeling van de prioriteiten is dubbel: - een indeling in hoofdthema’s - binnen de hoofdthema’s een verdere opsplitsing over de diverse secties van het parket

13 In volgorde van belangrijkheid zijn de hoofdthema’s: - geweldsdelicten - verkeersinbreuken - vermogensdelicten - drugdelicten - mensenhandel/mensensmokkel - ecofinmisdrijven - informaticacriminaliteit - milieu-inbreuken en inbreuken op de wetgeving inzake volksgezondheid.

14 3.1. Geweldsdelicten

15 3.2. Verkeersinbreuken

16 3.3. Vermogensdelicten

17 3.4. Drugcriminaliteit

18 3.5. Mensenhandel/mensensmokkel

19 3.6. Ecofinmisdrijven

20 3.7. Informaticacriminaliteit

21 3.8. Milieu-inbreuken en inbreuken op de wetgeving inzake volksgezondheid

22 3.9. De zogenaamde “overlastmisdrijven”

23 3.10. Restcategorie

24 Vragen


Download ppt "PARKETBELEIDSPLAN 2012 - 2015. 1. Algemeen kader."

Verwante presentaties


Ads door Google