De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PowerPoint Presentatie Hindoeïsme

Verwante presentaties


Presentatie over: "PowerPoint Presentatie Hindoeïsme"— Transcript van de presentatie:

1 PowerPoint Presentatie Hindoeïsme
Danile, Giovanni, Idjaaz, Kevin

2 Intro Hoofdstuk 1 Percentages Hoofdstuk 2 Feiten
Hoofdstuk 3 Waar geloven ze in? Hoofdstuk 4 Rituelen Hoofdstuk 5 Goden en Godinnen Hoofdstuk 6 Levens en geloofsleer

3 Hoofdstuk 1: Percentages

4 Hoofdstuk 2: Feiten Hindoeïsme is gevormd uit diverse tradities en heeft niet één bepaalde stichter Het hindoeïsme is de oudste ( ongeveer 5000 jaar) nog levende religieuze "godsdienst" ter wereld Van de bijna 1,2 miljard mensen in India wordt ruim 80% gerekend tot hindoe. In de rest van de wereld leven nog bijna 55 miljoen hindoes

5 Hoofdstuk 3: Waar geloven ze in?
De meeste hindoes geloven in de absolute eenheid van God, het oneindige Kosmische Bewustzijn of als het wordt benoemt in het hindoeïsme Parama Purusha, die de schepper is van het universum en waar alle wezens mee verbonden zijn. De meeste hindoes geloven ook dat God op bepaalde momenten in de geschiedenis in een menselijke vorm (Ishvara) kan verschijnen.

6 Hoofdstuk 4: Rituelen bij geboorte
De ouders moeten, voor het verwekken van het kind, een priester raadplegen. Dit gaat over het tijdstip waarop de geboorte plaatsvindt. Hindoes geloven dat op deze manier het kind een zo goed mogelijk karma krijgt. Tijdens de zwangerschap moet de aanstaande moeder verschillende heilige teksten voorlezen, zodat de baby door hun gunstige invloed wordt beschermd. Tijdens de echtste maand van de zwangerschap wordt er rijst aan Vishnu geofferd. Op deze manier worden de krachten van Vishnu op het ongeboren kind overgedragen. De vader moet tijdens de geboorte de navelstreng afknippen en het kind aannemen. Het kind krijgt meestal op de tiende of de twaalfde dag na de geboorte een naam. Eerst moet het tijdstip van de geboorte nauwkeurig worden vastgesteld. Zo kan de priester zeggen welke lettergrepen de naam moet krijgen. Dit gebeurt omdat de lettergrepen verbonden zijn met goden en natuurkrachten. Als de baby een naam krijgt, komt hij ook meteen voor de eerste keer buiten. Meestal wordt hij dan gewassen en krijgt nieuwe kleren. Ook wordt er vaak een bezoek gebracht aan de plaatselijke god. Als het kind 1,3 of 5 jaar oud wordt, dan wordt het hoofd kaalgeschoren. Op deze manier wordt het negatieve karma uit een vorig leven verwijderd. Ook wordt op deze dag het oorlelletje van een meisje doorboort. Dit gebeurt om de eerste verschillen tussen jongens en meisjes aan te tonen.

7 Rituelen bij het huwelijk
In het Hindoeïsme is het een gewoonte dat ouders voor hun kinderen een geschikte partner uitzoeken. Hierbij zoeken ze ook gelijk een geschikte datum uit. De ouders van de bruid geven de bruidegom aan het begin van de ceremonie allerlei geschenken. Zo heten zij hem welkom. Als daarna de bruidegom tot godin Parvati heeft gebeden en de liederen ter inzegening zijn begonnen, staat de vader van de bruid zijn dochter officieel af. Vervolgens worden de rechterhanden aan elkaar vastgebonden en het bruidspaar wordt besprenkeld om zo de vereniging te versterken. Nadat ze 7 passen hebben gedaan is het paar officieel in de echt verbonden. Bij elke pas wordt een gelofte uitgesproken: De eerste stap is de stap voor voedsel. De tweede stap is de stap voor kracht. De derde stap is de stap voor voorspoed. De vierde stap is de stap voor geluk. De vijfde stap is de stap voor kinderen. De zesde stap is de stap voor het genieten van genoegens. De zevende stap is de stap voor levenslange vriendschap.

8 Rituelen bij het overlijden van iemand
Tijdens het overlijden van een persoon moet er een druppel van de heilige rivier de Ganges in de mond van de stervende gedaan worden. Dit wordt gedaan door de zoon van de stervende, of door een andere man uit de familie. Water staat namelijk symbool voor leven, de vergankelijkheid en de oneindigheid. Als vervolgens ook de andere personen water in de mond hebben gedaan, leest de priester de stervende voor en bidt met zijn familie. Hindoes geloven in een vergankelijk lichaam en een onsterfelijke ziel. Daarom cremeren zij doden zo snel mogelijk. Ze geloven namelijk dat de ziel zo snel mogelijk terugmoet naar de oerbron. Voor de crematie legt de zoon van de overledene kleine stukjes brandend hout in de mond van de overledene. Tijdens het ontsteken van de brandstapel worden er gebeden uit de heilige tekst gesproken om zo de ziel vrede te schenken. Na de crematie worden de as, bloemen en botten verzameld en in de rivier de Ganges gegooid.

9 Hoofdstuk 5: Brahma en zijn vrouw Sarasvati
Brahma wordt ook wel de schepper van de wereld genoemd. Volgens het hindoeïsme leeft hij in een hemels paradijs en vertoont hij zich bijna nooit op de wereld. Hij is een soort adviesgever van de andere goden. Sarasvati is de vrouw van Brahma. Zij is de godin van de wetenschap en de muziek. Geleerden en kunstenaars roepen haar meestal op als ze inspiratie voor hun werk nodig hebben.

10 Shiva en zijn zoon Shiva is zowel de vernietiger als de schepper van de aarde. Hij verschijnt in vele gedaanten. Shiva is de god die het leven schenkt. Hij staat voor mannelijke kracht. Als hij een vrouwelijke vorm aanneemt, heet hij Shakti en kan hij tot schepping en vernietiging overgaan. Als Shiva’s vrouwelijke deel een schrikwekkende gestalte aanneemt, dat Durga of Kali heet, worden veel dierenoffers aan haar gewijd. Dit gebeurt omdat Durga niet alleen voorspoed brengt, maar ook schaarste in voedsel. Als men in deze situatie geen dierenoffer brengt zou er een vreselijke hongersnood kunnen ontstaan. Ganesha is de zoon van Shiva. Hij is de god die weldoener is. Hindoes noemen hem de god van de wijsheid en de beschermer van de wetenschap

11 Krishna Krishna was een herdersjongen. Hij was verliefd op Radha. Zijn liefde voor Radha is het symbool voor de liefdesverhouding tussen je ziel en god.

12 Rama Rama staat symbool als de volmaakte koning die van zijn volk hield. Hij had veel respect voor zijn vrouw Sita. Toen zij op een dag werd ontvoerd, redde hij haar en doodde haar ontvoerder, Ravana. Maar toch volgt er een scheiding. Deze scheiding staat symbool voor de tragedie van het leven in deze wereld. Waar de liefde van de ziel voor god voortdurend op de proef wordt gesteld. Hanuma, de dienaar van Rama, kon in dienst van Rama alles. Hanuma staat symbool voor het geloof en trouw in dienstbaarheid van god en de innerlijke kracht die daaruit voortkomt.

13 Vishnu en zijn vrouw Lakshmi
Lakshmi is de vrouw van Vishnu. Zij is de godin van het geluk, de fortuin en de schoonheid. Vishnu is de behoeder van de wereld. Hij probeert altijd mensen te helpen als dat nodig is. Zijn taak is dan ook het beschermen van mensen en hen bevrijden van de waan van bezitten. Vishnu komt in tien gedaanten voor. Zoals jullie gaan zien in de volgende dia

14 Avatara's van Vishnu Volgens de hindoes die in avatara's (incarnaties van God) geloven, komt Vishnu tien keer op aarde, in tien vormen of avatara's, om de wereld te redden. Negen avatara's hebben al plaatsgevonden, de tiende moet nog komen: Matsya, de vis die de eerste mens redde. Koerma, de schildpad die hielp bij het mislukken van het maken van een onsterfelijkheidsdrank Varaha, het everzwijn die de aarde uit het water redde. Narasimha, de man-leeuw die Tiran doodde. Vamana, de dwerg die een demon versloeg. Parasurama, de reus en krijger die de machtswelslustige Kshatria`s versloeg. Rama, de ideale man en koning die Ravanna en diens leger versloeg. Krishna, de blauwe god oftewel de fluitspelende herdersjongen Krishna die Arjuna's wagenmenner en leidsman van de Pandava's was in oorlog tegen de Kaurava's. Boeddha, Boeddha die zelf de weg naar verlossing vond. Kalki, de ruiter op het witte paard, die nog moet komen om een betere en mooiere wereld te stichten.

15 Levens en geloofsleer: Dharma
Dharma is de plicht die iedere hindoe moet vervullen. Iedereen moet proberen goed te leven en goede daden te verrichten. Iedere hindoe moet proberen om zijn godsdienstige verplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen moeten in overeenstemming zijn met zijn of haar leeftijd, kaste en beroep. Dan pas kun je zeggen dat je trouw bent geweest aan je Dharma.

16 Levens en geloofsleer: Reïncarnatie
Reïncarnatie is het geloof dat de ziel van mens en dier na de dood het lichaam verlaat en opnieuw geboren wordt in een ander lichaam. Als je wedergeboren wordt kom je in een bepaalde kaste terecht. Het Hindoeïsme heeft een kastensysteem. Het kastensysteem heeft vijf hoofdkasten. Deze hoofdkasten zijn ook weer te verdelen in specifieke kasten. In totaal zijn dat er ongeveer 3000. Als je in een bepaalde kaste geboren bent, moet je je aan de regels houden. Zo mag je alleen trouwen met iemand uit je eigen kaste. Je blijft ook je hele leven in dezelfde kaste. 

17 Hoofdstuk 6: Levens en geloofsleer: Karma
Karma is het geloof dat alle menselijke daden een gevolg zullen hebben in de toekomst. Als je goed leeft dan zal je in een hogere kaste geboren worden. Leef je slecht, dan word je in een lagere kaste geboren. Als je je in de kaste van de Brahmanen (hoogste kast) bevindt, moet je zorgen dat je rein blijft. Als je dan met een paria in aanraking komt, moet je altijd een bad nemen en verschillende gebeden uitspreken om weer rein te worden. De uiteindelijke taak van de Hindoe is het bereiken van de Moksha. Moksha is het moment waarop de ziel bevrijdt wordt uit het rad der wedergeboorten. De ziel keert dan terug naar de goddelijke levensbron, het Brahman, waaruit ze is voortgekomen.


Download ppt "PowerPoint Presentatie Hindoeïsme"

Verwante presentaties


Ads door Google