De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prematuur. Prematuur Pasgeborenen Zwangerschapsduur weken=> a terme > 42 weken=> serotien < 37 weken=> prematuur bijna 8% 1.5% < 32 weken vanaf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prematuur. Prematuur Pasgeborenen Zwangerschapsduur weken=> a terme > 42 weken=> serotien < 37 weken=> prematuur bijna 8% 1.5% < 32 weken vanaf."— Transcript van de presentatie:

1

2 Prematuur

3 Pasgeborenen Zwangerschapsduur 37-42 weken=> a terme
> 42 weken=> serotien < 37 weken=> prematuur bijna 8% 1.5% < 32 weken vanaf 24 weken Meeste zwangerschappen zekere a terme datum, dus zekere zwangerschapsduur door vroege antenatale echo’s

4 Pasgeborenen gewicht naar zwangerschapsduur
appropriate for gestational age (AGA) large for gestational age (LGA) small for gestational age (SGA) AD 28 weken => 1250 gram dan groei 200 gram/week Resp -2 tot + 2SD volgens referentiecurven, resp > +2 Sd en < -2 SD

5 Indeling Problemen in de neonatale periode Problemen na ontslag
Problemen in de jaren daarna Prematuren poli

6 Problemen neonatale periode
luchtwegen, ademhaling cardiovasculair Infecties neurologie maag-darmen haematologie metabool oogheelkundig psychosociaal

7 Ademhalingsproblemen
neonatal respiratory distress syndrome (RDS) Apneus Chronisch longbeeld Pneumonie Pneumothorax Aangeboren afwijkingen van luchtwegen longvaatovervulling

8 Ademhalingsproblemen

9 Respiratory distress syndrome
onrijpe long tekort aan surfactant tachy- en dyspneu, cyanose toename klachten in eerste 24 uur behandeling ademhalingsondersteuning surfactant Hyaline membraanziekte. Risicofactoren: prematuriteit, man, blank ras, sectio, maternale diabetes Als moeders 24 uur, bij voorkeur 48 uur voor de bevalling corticosteroiden krijgen => verlaging risico op irds

10 Respiratory distress syndrome

11 Apneus Soorten apneu’s: > 20 sec geen ademhaling Centrale apneus
- geen ademhalingsprikkel Obstructieve apneus obstructie in bovenste luchtwegen geen lucht in de longen Gemengde apneus

12 Apneus Symptomen Oorzaak Behandeling
daling O2 spanning, bradycardie Oorzaak divers Behandeling oorzaak, coffeïne, ademhalingsondersteuning Oorzaak: prematuur ademhalingspatroon => soms tot 44 weken apneus Oorzaken apneus: preamturiteit,infectie, anemie, medicatie, bloeding hersenen, convulsie, hypoxie, houding, instabiele temperatuur, hypoglycemie,

13 Ademhalingsondersteuning
Low flow Nasale CPAP Endotracheale beademing Conventioneel hoog frequente beademing (HFO) Surfactant Stikstofmonoxide (NO)

14 Low flow

15

16 Nasale CPAP

17 Endotracheale beademing

18

19 Chronisch longbeeld Bronchopulmonale dysplasie BPD
Meest voorkomende complicatie Extra O2-behoefte gedurende minimaal 28 dagen 2 typen: verlittekening en verwijding longweefsel sterk vereenvoudigde architectuur long stop in alveolaire en vasculaire groei/ontwikkeling

20 Chronisch longbeeld Risicofactoren Symptomen Prematuur, dysmatuur
beademing zuurstof Open ductus Botalli Symptomen Tachy- en dyspneu Langdurige zuurstof behoefte Saturatie dalingen Slechte groei Vochtretentie bronchospasme

21 Chronisch longbeeld Behandeling Prognose Ondersteunend
vochtbeperking diuretica inhalatiemedicatie hypercalorisch voeden Prognose recidiverende luchtweginfecties bronchiale hyperreactiviteit abnormale psychomotore ontwikkeling Prognose: hoger risico op=>

22 Cardiovasculaire problemen
open ductus Botalli (ODB) hypotensie persisterende pulmonale hypertensie ritmestoornissen congenitale hartafwijkingen

23 Open ductus Botalli Tijdens het foetale leven zal de ductus Botalli openblijven onder invloed van een hoge concentratie prostaglandine. Na de geboorte, door de start van de ademhaling, stijgt de arteriële zuurstofspanning. Daarnaast verlaagt door het ontplooien van de longen ook de weerstand in de longcirculatie. Door de gestegen zuurstofspanning zal de productie van prostaglandine afnemen, met als gevolg het contraheren van de spiervezels van de wand van ductus Botalli. Hierdoor sluit deze helemaal af en is de foetale circulatie vervangen door de neonatale circulatie. Na circa twee weken is de sluiting definitief. Een open blijvende ductus Botalli na de geboorte is een congenitale afwijking van het hart. Vaak treedt dit probleem op bij te vroeg geborenen. Het kan zijn dat de longen nog niet genoeg zijn uitgerijpt. Wanneer de arteriele zuurstofspanning na de geboorte hierdoor onvoldoende stijgt, zal de productie van prostaglandine niet dalen en blijft de ductus open. Omdat de sluiting pas na twee weken definitief is, kan de ductus Botalli voor die tijd opnieuw openen als de zuurstofspanning te laag blijft. Ook kan het ductale spierweefsel bij te vroeg geborenen niet goed reageren op een stijging van de arteriële zuurstofspanning of de prostaglandineconcentraties blijven te hoog. Daardoor komt het dat bij deze kinderen de ductus zich vaker niet spontaan sluit. Ten gevolge daarvan zal er een links-rechtsshunt optreden als de longvaatweerstand daalt. Het zuurstofrijke bloed stroomt dan door de ductus Botalli naar het zuurstofarme bloed in de longcirculatie. Dit leidt tot longvaatovervulling, wat de ontplooiing van de alveoli (longblaasjes) bemoeilijkt, zodat ademhalingsproblemen kunnen ontstaan of toenemen. Omdat het bloed vanuit de linker kamer meteen weer, via de longen, terugstromen naar de linker boezem, geeft het ook een overbelasting van de linker harthelft.

24 Open ductus Botalli risicofactoren symptomen behandeling prematuriteit
RDS symptomen tachy- en dyspneu Beademingsproblemen behandeling medicamenteus chirurgisch A terme: recidiverende lwi, tachypneu, voedingsproblemen Prematuur: 80% sluit met medicamenteuze therapie: indomethacine of ibuprofen

25 Hypotensie Oorzaken Symptomen Behandeling
medicatiegebruik moeder: trandate, magnesiumsulfaat infecties bloedverlies dysregulatie vaattonus Symptomen tachy/dyspneu, tachycardie, oligurie Behandeling extra vocht medicatie

26 Infecties Intra-uterien Tijdens bevalling Na geboorte
oorzaak bevalling aangeboren afwijkingen Tijdens bevalling Na geboorte Onrijp afweersysteem Symptomen: subtiel- ernstig ziek Behandeling apneus, bradycardieën, voedingsproblemen, respiratoire en/of circulatoire insufficientie

27 Neurologische problemen
Asfyxie Intra-ventriculaire hemorragie (IVH) Periventriculaire leukomalacie (PVL) Asfyxie= slechte start =>toestand van gestoorde gaswisseling =>progressieve hypoxie, hypercapnie, acidose Etiologie: maternale problemen, placenta problemen, navelstreng, foetale problemen: prepartum bloedverlies, foeto-maternale transfusie, durante partum schouderdystocie, post-partum: infectie, neuromusculaire aandoening Echo’s van het hoofd/hersenen via de grote fontanel, ook andere fontanellen worden inmiddels gebruikt

28 Intraventriculaire bloeding
Bloeding in de ventrikel ontstaan meestal < 72 uur na geboorte Risicofactoren prematuriteit, schommelingen in RR of oxygenatie, asfyxie, infectie Symptomen vaak asymptomatisch, soms acute verslechtering Behandeling symptomatisch Bloeding vanuit de germinale matrix met uitbreiding naar laterale zijventrikel of parenchym Symptomen: veranderingen in bewustzijn/bewegingspatroon, hypotonie, beademingsproblemen, Hb daling Behandeling: stabiliseren, bloedtransfusies, LP’s (om druk in hersenen te verminderen) Prognose kleine bloedingen => over het algemeen goed, bij ernstigere bloedingen en noodzaak tot LP’s emer risico op mn motorische handicaps

29 Intraventriculaire bloeding
Dag 7: – Images from a head ultrasound performed on day of life seven showing Grade II intraventricular hemorrhage. The image on the left is a coronal image of the brain showing intraventricular hemorrhage in the left germinal matrix. The image in the center is a sagittal image of the left side of the brain showing intraventricular hemorrhage extending from the left germinal matrix into the left lateral ventricle without any ventricular dilation. The image on the right is a sagittal image of the right side of the brain which is normal. Dag 21: Images from a head ultrasound performed on day of life twenty-one showing interval development of Grade III intraventricular hemorrhage. The image on the left is a coronal image of the brain showing interval development of ventricular dilation and resorption and retration of the intraventricular clot. The image in the middle is a sagittal image of the left side of the brain showing interval development of ventricular dilation and resorption and retraction of the intraventricular clot and ventricular dilation. The image on the right is a sagittal image of the right side of the brain showing interval development of ventricular dilation.

30 Periventriculaire leukomalacie
AD 29 weken, leeftijd 3 weken Leeftijd 6 weken Pvl: necorse van de witte stof, cysteuze en non-cysteuze vorm Groot risico op motorische handicaps

31 Maag-darm problemen minimale enterale voeding infuus
12-15 ml/dag in 6-12 porties infuus hoeveelheid voeding langzaam klimmen voeding via maagsonde borstvoeding, lactatiekundige preverbale logopedie

32 Necrotiserende enterocolitis NEC
Ernstige aandoening Darmslijmvlies beschadigd Symptomen maagretentie, spugen, bolle buik, slijmerige en/of bloederige ontlasting septisch ziek: apneus, problemen ademhaling/RR Behandeling antibiotica, stop voeding, chirurgisch Multifactoriele aandoening waarbij bloedtoevoer naar darm verminderd en daardoor beschadiging en necrose(afsterven van het darmslijmvlies) kan geven

33 Necrotiserende enterocolitis NEC

34 Hematologische problemen
anemie oorzaak onvoldoende aanmaak ijzergebrek frequente bloedafnames behandeling ijzersuppletie erytrocyten transfusie

35 Metabole problemen

36 Rachitis Onvoldoende botmineralisatie Controle bloed en urine
Behandeling Extra vit D Extra calcium- en fosfaatdrank

37 Oogheelkundige problemen
Retinopathie van de prematuur Toename van vaatgroei netvlies Risico op blindheid Screening door oogarts < 32 weken en/of GG < 1500 gram > 32 weken en > 3 dagen O2 > 50% 1ste keer leeftijd 5-6 weken

38 Psychosociale problemen
Hechting Relationeel Financieel Werkgever Maatschappelijk werk Onzekerheid. Je bent ouder geworden van een kwetsbaar kindje en je vreest voor zijn of haar leven. Het is nog onduidelijk of je kindje een gezonde groei zal ontwikkelen in de toekomst. Machteloosheid. Daarnaast kan je je als ouder machteloos voelen. Je kindje huilt en kan pijn hebben, terwijl je tijdens de opname in een couveuse niet of nauwelijks bij hem of haar mag komen in verband met infectiegevaar of andere complicaties.  Niet betrokken. Doordat ouders soms tijdens de couveuseperiode niet tot nauwelijks bij hun kind mogen komen, voelen zij zich niet betrokken bij de verzorging. En dat is frustrerend.  Plotselinge geboorte. Sommige ouders kunnen zich ‘overvallen’ voelen door de plotselinge vroeggeboorte van hun kind.  40% van de vrouwen depressieve gevoelens

39

40 Na ontslag Geen monitor bewaking Extra O2 behoefte=> flow
Wel monitor thuis Sondevoeding Medicatie ijzerdrank, plasmedicatie, vit D, calcium en fosfaatdrank Controle’s kinderarts, JGZ-verpleegkundige, fysiotherapeut, logopedist, oogarts RSV vaccinaties eer aan het werk

41 De jaren erna POPS onderzoek 1983 <32 weken <1500 gram 2 jaar
6% ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking 11% lichte beperking 9 jaar 19% speciaal onderwijs 14 jaar 25% speciaal onderwijs Pops= project waarin te vroeg geboren kinderen en te licht geboren baby’s zijn gevolgd 1983: 1ste jaar, 5,9,14 en 19 jarige leeftijd 9 jaar => 6,5% speciaal onderwijs niet te vroeg geboren kinderen

42 De jaren daarna 19 jaar 75% heeft “iets”
75% zegt zonder al te veel problemen te functioneren

43 De jaren daarna Motorisch problemen Verstandelijke beperking
Spraak-taal moeilijkheden Concentratie stoornissen gedragsproblemen Moeite met sociale contacten Slecht ziendheid – blindheid Slecht horend – doofheid Groei achterstand Luchtwegklachten Nierschade Hoge bloeddruk Verhoogd risico op DM type 2

44 De jaren daarna Kerstjens 2013 32-37 weken leeftijd 4 jaar
8,3% ontwikkelingsproblemen leeftijd 7 jaar lager IQ problemen met aandacht selectief focussen 4 jaar 2x zoveel als bij optijd geboren kinderen 7 jaar tov kinderen die op tijd geboren zijn

45 Prematurenpoli < 34 weken < 1500 gram Warme overdracht Controles
Kinderarts, neonatologieverpleegkundig Volgens schema, mee bij ontslag Gecombineerd met Vaccinaties Fysiotherapeut, logopedist, oogarts bloedafname Huisbezoek JGZ-verpleegkundige

46


Download ppt "Prematuur. Prematuur Pasgeborenen Zwangerschapsduur weken=> a terme > 42 weken=> serotien < 37 weken=> prematuur bijna 8% 1.5% < 32 weken vanaf."

Verwante presentaties


Ads door Google