De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prematuur Pasgeborenen Zwangerschapsduur – 37-42 weken=> a terme – > 42 weken=> serotien – prematuur bijna 8% 1.5% < 32 weken vanaf 24 weken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prematuur Pasgeborenen Zwangerschapsduur – 37-42 weken=> a terme – > 42 weken=> serotien – prematuur bijna 8% 1.5% < 32 weken vanaf 24 weken."— Transcript van de presentatie:

1

2 Prematuur

3 Pasgeborenen Zwangerschapsduur – 37-42 weken=> a terme – > 42 weken=> serotien – prematuur bijna 8% 1.5% < 32 weken vanaf 24 weken

4 Pasgeborenen gewicht naar zwangerschapsduur – appropriate for gestational age (AGA) – large for gestational age (LGA) – small for gestational age (SGA) AD 28 weken => 1250 gram – dan groei 200 gram/week

5 Indeling 1.Problemen in de neonatale periode 2.Problemen na ontslag 3.Problemen in de jaren daarna 4.Prematuren poli

6 Problemen neonatale periode 1.luchtwegen, ademhaling 2.cardiovasculair 3.Infecties 4.neurologie 5.maag-darmen 6.haematologie 7.metabool 8.oogheelkundig 9.psychosociaal

7 Ademhalingsproblemen 1.neonatal respiratory distress syndrome (RDS) 2.Apneus 3.Chronisch longbeeld 4.Pneumonie 5.Pneumothorax 6.Aangeboren afwijkingen van luchtwegen 7.longvaatovervulling

8 Ademhalingsproblemen http://www.youtube.com/watch?v=J2R8MOo Qtd8 http://www.youtube.com/watch?v=J2R8MOo Qtd8

9 Respiratory distress syndrome onrijpe long tekort aan surfactant tachy- en dyspneu, cyanose toename klachten in eerste 24 uur behandeling – ademhalingsondersteuning – surfactant

10 Respiratory distress syndrome

11 Apneus > 20 sec geen ademhaling Soorten apneu’s: Centrale apneus - geen ademhalingsprikkel Obstructieve apneus – obstructie in bovenste luchtwegen geen lucht in de longen Gemengde apneus

12 Apneus Symptomen – daling O2 spanning, bradycardie Oorzaak – divers Behandeling – oorzaak, coffeïne, ademhalingsondersteuning Oorzaak: prematuur ademhalingspatroon => soms tot 44 weken apneus

13 Ademhalingsondersteuning Low flow Nasale CPAP Endotracheale beademing – Conventioneel – hoog frequente beademing (HFO) Surfactant Stikstofmonoxide (NO)

14 Low flow

15

16 Nasale CPAP

17 Endotracheale beademing

18

19 Chronisch longbeeld Bronchopulmonale dysplasie BPD Meest voorkomende complicatie Extra O2-behoefte gedurende minimaal 28 dagen 2 typen: – verlittekening en verwijding longweefsel – sterk vereenvoudigde architectuur long stop in alveolaire en vasculaire groei/ontwikkeling

20 Chronisch longbeeld Risicofactoren – Prematuur, dysmatuur – beademing – zuurstof – Open ductus Botalli Symptomen – Tachy- en dyspneu – Langdurige zuurstof behoefte – Saturatie dalingen – Slechte groei – Vochtretentie – bronchospasme

21 Chronisch longbeeld Behandeling – Ondersteunend vochtbeperking diuretica inhalatiemedicatie hypercalorisch voeden Prognose – recidiverende luchtweginfecties – bronchiale hyperreactiviteit – abnormale psychomotore ontwikkeling

22 Cardiovasculaire problemen open ductus Botalli (ODB) hypotensie persisterende pulmonale hypertensie ritmestoornissen congenitale hartafwijkingen

23 Open ductus Botalli

24 risicofactoren – prematuriteit – RDS symptomen – tachy- en dyspneu – Beademingsproblemen behandeling – medicamenteus – chirurgisch

25 Hypotensie Oorzaken – medicatiegebruik moeder: trandate, magnesiumsulfaat – infecties – bloedverlies – dysregulatie vaattonus Symptomen – tachy/dyspneu, tachycardie, oligurie Behandeling – extra vocht – medicatie

26 Infecties Intra-uterien – oorzaak bevalling aangeboren afwijkingen Tijdens bevalling Na geboorte Onrijp afweersysteem Symptomen: subtiel- ernstig ziek Behandeling

27 Neurologische problemen Asfyxie Intra-ventriculaire hemorragie (IVH) Periventriculaire leukomalacie (PVL)

28 Intraventriculaire bloeding Bloeding in de ventrikel – ontstaan meestal < 72 uur na geboorte Risicofactoren – prematuriteit, schommelingen in RR of oxygenatie, asfyxie, infectie Symptomen – vaak asymptomatisch, soms acute verslechtering Behandeling – symptomatisch

29 Intraventriculaire bloeding

30 Periventriculaire leukomalacie AD 29 weken, leeftijd 3 wekenLeeftijd 6 weken

31 Maag-darm problemen minimale enterale voeding – 12-15 ml/dag in 6-12 porties infuus hoeveelheid voeding langzaam klimmen voeding via maagsonde borstvoeding, lactatiekundige preverbale logopedie

32 Necrotiserende enterocolitis NEC Ernstige aandoening Darmslijmvlies beschadigd Symptomen – maagretentie, spugen, bolle buik, slijmerige en/of bloederige ontlasting – septisch ziek: apneus, problemen ademhaling/RR Behandeling – antibiotica, stop voeding, chirurgisch

33 Necrotiserende enterocolitis NEC

34 Hematologische problemen anemie oorzaak – onvoldoende aanmaak – ijzergebrek – frequente bloedafnames behandeling – ijzersuppletie – erytrocyten transfusie

35 Metabole problemen

36 Rachitis Onvoldoende botmineralisatie Controle bloed en urine Behandeling – Extra vit D – Extra calcium- en fosfaatdrank

37 Oogheelkundige problemen Retinopathie van de prematuur Toename van vaatgroei netvlies Risico op blindheid Screening door oogarts – < 32 weken en/of GG < 1500 gram – > 32 weken en > 3 dagen O2 > 50% – 1 ste keer leeftijd 5-6 weken

38 Psychosociale problemen Hechting Relationeel Financieel Werkgever Maatschappelijk werk

39

40 Na ontslag Geen monitor bewaking Extra O2 behoefte=> flow – Wel monitor thuis Sondevoeding Medicatie – ijzerdrank, plasmedicatie, vit D, calcium en fosfaatdrank Controle’s – kinderarts, JGZ-verpleegkundige, fysiotherapeut, logopedist, oogarts RSV vaccinaties eer aan het werk

41 De jaren erna POPS onderzoek 1983 <32 weken <1500 gram – 2 jaar 6% ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking 11% lichte beperking – 9 jaar 19% speciaal onderwijs – 14 jaar 25% speciaal onderwijs

42 De jaren daarna 19 jaar – 75% heeft “iets” – 75% zegt zonder al te veel problemen te functioneren

43 De jaren daarna – Motorisch problemen – Verstandelijke beperking – Spraak-taal moeilijkheden – Concentratie stoornissen – gedragsproblemen – Moeite met sociale contacten – Slecht ziendheid – blindheid – Slecht horend – doofheid – Groei achterstand – Luchtwegklachten – Nierschade – Hoge bloeddruk – Verhoogd risico op DM type 2

44 De jaren daarna Kerstjens 2013 32-37 weken leeftijd 4 jaar – 8,3% ontwikkelingsproblemen leeftijd 7 jaar – lager IQ – problemen met aandacht – selectief focussen

45 Prematurenpoli < 34 weken < 1500 gram Warme overdracht Controles – Kinderarts, neonatologieverpleegkundig – Volgens schema, mee bij ontslag – Gecombineerd met Vaccinaties Fysiotherapeut, logopedist, oogarts bloedafname Huisbezoek – JGZ-verpleegkundige

46


Download ppt "Prematuur Pasgeborenen Zwangerschapsduur – 37-42 weken=> a terme – > 42 weken=> serotien – prematuur bijna 8% 1.5% < 32 weken vanaf 24 weken."

Verwante presentaties


Ads door Google