De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koninkrijksspelen voor de jeugd Update: 5 jan. 2009 Presentatie Staten 6 januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koninkrijksspelen voor de jeugd Update: 5 jan. 2009 Presentatie Staten 6 januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Koninkrijksspelen voor de jeugd Update: 5 jan. 2009 Presentatie Staten 6 januari 2009

2 Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport; Vertegenwoordiger Arubaanse Regering in de Stichting Koninkrijksspelen voor de jeugd ‘de Stuurgroep’; Voorzitter van de Stichting Koninkrijksspelen Aruba. Drs. Shailiny Tromp-Lee

3 Opbouw presentatie Inleiding; De visie en de doelstelling; De organisatie structuur; Financiën; Koninkrijksspelen 2009.

4 Inleiding 1966 eerste Koninkrijksspelen: Nederland, Nederlandse Antillen en Suriname; Onderbreking in 1975; onafhankelijkheid Suriname; Van 1979 tot en met 1983; deelnemende rijksdelen Nederland en de Nederlandse Antillen; 15 december 1994, beslissing om de Koninkrijksspelen te hervatten; Vanaf juli 1995 zijn de spelen weer hervat; Verklaring van 25 juli 2007.

5 De visie en de doelstelling Medewerking en samenwerking Nederland; De doelen van de Koninkrijksspelen zijn: het stimuleren van sportontwikkeling in de ruimste zin des woords op Aruba en de Nederlandse Antillen met de jongere jeugd als doelgroep; het ontwikkelen van wederzijds begrip tussen de Antilliaanse, Arubaanse en Nederlandse jeugd die als basis moet dienen voor wederzijds respect, waardering en saamhorigheid.

6 De visie en de doelstelling Organiseren van de Koninkrijksspelen éénmaal in de twee jaar; Een weekcompetitie; Doelgroep is de jongere jeugd van 12 tot en met 17 jaar; Het programma bestaat uit een aantal takken van sport, delegatiegrootte van gemiddeld ca.130 personen; Vaststelling takken van sport per cyclus van 6 jaar; De sportstimulering en sportontwikkeling dienen hierbij voorop te staan; Culturele activiteiten zijn aanvullend op de sportprogramma.

7 De structuur van de Koninkrijksspelen bestaat uit: 1. De drie Rijksdelen van het Koninkrijk der Nederlanden; 2. Eén overkoepelende organisatie: de Stichting Koninkrijksspelen voor de jeugd; 3. Een Organisatiecomité in de vorm van een rechtspersoon, daartoe aangewezen door het land dat de Koninkrijksspelen organiseert; 4. In elk Rijksdeel is de uitzendende organisatie verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitzending van de eigen sportdelegatie. De organisatorische structuur

8 De organisatorische structuur Uitzendende Organisatie Is verantwoordelijk voor het voorbereiden, selecteren en uitzenden van de gehele ploeg aan de Koninkrijksspelen. Organiserend land/organisatie- comite Is verantwoordelijk voor het organiseren en goed verlopen van de Koninkrijksspelen, zoals vastgesteld in het handvest door de Stuurgroep. Stuurgroep Stelt kaders en voorwaarden voor de Koninkrijksspelen en ziet toe op de uitvoering en organisatie conform het Handvest en andere schriftelijke afspraken. Schematisch ziet de organisatie van de organisatorische eenheden er als volgt uit: ↔↔ ↔ ↔ ↔ ↔

9 De Stuurgroep bestaat uit één vertegenwoordiger van de sportsector en één vertegenwoordiger van de overheid van elk Rijksdeel; De bestuursleden benoemen tezamen een onafhankelijk persoon als voorzitter; Hoofdtaak Stuurgroep is het maken en vaststellen van het Handvest Koninkrijksspelen en toe te zien op het naleven hiervan. De organisatie structuur

10 Stichting Koninkrijksspelen Aruba (SKA), de Organisatiecomité, is verantwoordelijk voor de organisatie van de KS 2009 en is tevens de uitzendende organisatie van Aruba; De uitzendende organisatie van Nederland is NOC-NSF en van Curaçao is het de NAOC. De organisatorische structuur

11 Het organiserende land is verantwoordelijk voor de dekking van de kosten behorende bij de organisatie van de KS; De uitzendende organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de dekking van de kosten van de voorbereiding en uitzending; De Stuurgroep betaald de reiskosten en draagt bij een bedrag van € 125.000 ten behoeve van de verblijfskosten en kledingpakketten. Financiën

12 De begroting voor de KS 2009 bedraagt awg. 1,5 mln; De SKA ontvangt subsidie van de Arubaanse overheid awg. 430.000,- en van de Stichting Fundacion Lotto pa Deporte awg. 600.000,-; De SKA ontvangt een bijdrage van de Stuurgroep van € 125.000,-; Sponsering van de privé-sector. Financiën

13 Speelperiode: 25 t/m 31 juli 2009; Overzicht takken van sport 2009: Koninkrijksspelen 2009 Tak van sportJongensMeisjesCoaches Delegatie- leider Official/ jurylidTotaal Honkbal18 41124 Softbal 1731122 Voetbal18 31123 Atletiek8821120 Zwemmen6621116 Synchroonzwemmen 921113 Taekwondo6621116 Subtotalen56461877134 Medisch Team 6 Chef de Mission 1 Ass. Chef de Mission 1 Totale delegatie: 142

14 Sportfaciliteiten; Overige voorbereidingen; Promo jingle van de KS 2009. Koninkrijksspelen 2009


Download ppt "Koninkrijksspelen voor de jeugd Update: 5 jan. 2009 Presentatie Staten 6 januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google