De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfsgezondheidszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfsgezondheidszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfsgezondheidszorg
Waarom een MoU (1) 1985 volgen van trainingen bij het Veiligheidsinstituut (Amsterdam) 1987 BA-opleiding, met ondersteuning van de Surinaamse overheid 1989 Stichting BGZ, 1990 registratie in NL 1992 werkgroep (Minister Kross) 1996 oprichting NRB Health Sector Reforms (IDB), Sectorfonds (NL) geen aandacht voor BGZ Bedrijfsgezondheidszorg

2 Bedrijfsgezondheidszorg
Waarom een MoU (2) Wenselijkheid iets te doen en bij voorkeur samen (PPP) 2005: BGZ organiseert een gecertificeerde bij- en nascholing en in 2007 overleg met VGZ Er komt communicatie met de Commissie Nascholing van de Algemene Artsen De scholing van 2007 werd gezien als een voorloper voor de bedrijfsartsenopleiding Onderzoek ism Nederland kwam aan de orde MPH opleiding per 01 jan 2008 => idee MoU Bedrijfsgezondheidszorg

3 Bedrijfsgezondheidszorg
Een MoU, hoe ??? Overleg BGZ – VGZ in oktober 2007 Ondertekenen MoU in november 2007 Overleg BGZ – Healthy Progress januari 2008 Werkdocument-1 (handelt over opzet SIPOH) Deskundigen in Nederland en BGZ (middels digitaal overleg) => werkdocument-2 Dit 2e document handelt over dit congres, de bedrijfsartsenopleiding, oprichten SIPOH en operationeel maken + financiering Bedrijfsgezondheidszorg

4 Bedrijfsgezondheidszorg
Overwegingen (1) De wenselijkheid van een goede samenwerking tussen de publieke- en de private sector, in het kader van de “Health Sector Reforms” Met name de preventieve zorg, maar in het bijzonder de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) dient bijzondere priorireit te krijgen Bedrijfsgezondheidszorg

5 Bedrijfsgezondheidszorg
Overwegingen (2) Het vrijwel ontbreken van specialistische opleidingen in Suriname in het algemeen en op het gebied van de BGZ in het bijzonder Toegang tot en kwaliteit van gezondheids-data en faciliteiten dienen verbeterd te worden, ten einde wetenschappelijk onderzoek met name op het gebied van BGZ mogelijk te maken. Bedrijfsgezondheidszorg

6 Bedrijfsgezondheidszorg
Komen overeen Oprichten van de stichting SIPOH middels een Public – Private – Partnership (PPP) de wijze waarop het SIPOH haar doelen zal verwezenlijken (ondersteunen bij formuleren van beleid, wetgeving, gecertificeerde opleidingen, NHIS) Samenstelling van het bestuur, PPP en conform de statuten van het SIPOH Voorzitter- en ondervoorzitterschap worden steeds wisselend ingevuld in PPP-verband. Bedrijfsgezondheidszorg

7 Bedrijfsgezondheidszorg
Het bestuur van SIPOH Voor de eerste maal worden tot leden van het bestuur aangewezen, te weten: Vertegenwoordiger van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, als Voorzitter; Vertegenwoordiger van het Ministerie van Volksgezondheid, als Ondervoorzitter; Vertegenwoordiger van Healthy Progress, als Secretaris; Vertegenwoordiger van Institute for Graduate Studies and Research, als Lid; Een specialist op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg, als Lid Bedrijfsgezondheidszorg

8 Bedrijfsgezondheidszorg
PPP internationaal gezien Samenwerking vooral internationaal, het ondersteunen van universitair onderwijs en onderzoek waarbij aan ‘public & occupational health’ prioriteit gegeven wordt, in samenwerking met instituten van Nederland (NCvB, Mediforce, ARBOdienst), Aruba en de Nederlandse Antillen; Nederlandse universiteiten Amsterdam, Groningen In het kader van de MPH-opleiding samenwerking met de Tulane University van New Orleans; Aansluiting zoeken bij UWI, daar is wel een MPH- maar nog geen OH-opleiding; Bedrijfsgezondheidszorg

9 Bedrijfsgezondheidszorg
DANK voor uw AANDACHT Bedrijfsgezondheidszorg


Download ppt "Bedrijfsgezondheidszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google