De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Curacao Telebario “wij in de wijk”. Inleiding Maandag 26 april jl is een bijeenkomst georganiseerd met diverse instanties en instellingen/deskundigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Curacao Telebario “wij in de wijk”. Inleiding Maandag 26 april jl is een bijeenkomst georganiseerd met diverse instanties en instellingen/deskundigen."— Transcript van de presentatie:

1 Curacao Telebario “wij in de wijk”

2 Inleiding Maandag 26 april jl is een bijeenkomst georganiseerd met diverse instanties en instellingen/deskundigen om mee te denken over het initiatief van wijk TV, als instrument binnen het project wijkacademie van de wijkaanpak Curaçao Diverse facetten van het initiatief zijn besproken en zullen in de navolgende sheets worden genoemd

3 Uitgangspunten Wijk TV TV vanuit en over de wijk voor en door wijkbewoners, gefaciliteerd door diverse betrokken georganiseerde en professionele partijen Uitsluiten van politieke inbreng, invloed en kleuring Stimulans sociale cohesie/betrokkenheid en saamhorigheid onder bewoners in de wijk. Segregatie en uitgesloten groepen ontsluiten. Sociale stijging door het stimuleren van betrokken- en georganiseerdheid bewoners Netwerk van samenwerkende instanties, partijen en deskundigen (volkshuisvesting, onderwijs, bedrijfsleven, overheid, werkgelegenheid, politie, zorg, cultuur, welzijn, sport, etc) die direct (klein) verschil kunnen maken/misstanden en vraagstukken kunnen aanpakken/oplossen Praktisch en kleinschalig inrichting van de projectorganisatie in stuurgroep/klankbordgroep Lokale wijkoverstijgende organisatie structuur in centro di bario’s Betaling en financiering (contractering) van betrokken professionals en vergoeding voor “vrijwilligers” Inkopen van zendtijd Tele Curacao Betrokkenheid expertise door opnemen in projectorganisatie Projectaanvraag aan Fondsen szm indienen met inhoud, impactanalyse (meerjarige invloed en op vele aanpalende terreinen) en risicomanagement met maatregelen (meerjaren profiel)

4 Verwachtingen tav Wijk TV Bewoners belichten de (multi)problematiek in de wijk Bewoners verwachten oplossingen (geld) Bewoners werken niet op vrijwillige basis mee Bewoners beoordelen initiatief als niet investering direct in de wijk  vragen naar de verwachtingen en doelstellingen van de bewoners in de wijken en die als uitgangspunten definiëren…is absolute voorwaarde voor het welslagen van het project/deze verwachtingen kunnen verschillen van de partijen die betrokken zijn!

5 Doelgroepen Wijkbewoners (primair wijkverhalen door en voor wijkbewoners, wellicht ietwat informatief en verantwoording tbv inspanning/impact vd uitzending) Eilandbewoners Stakeholders Politiek

6 Mediale structuur Radio wordt veel geluisterd en groot bereik onder wijkpopulatie TDS Tele curacao Internet  Frequentie: vanuit alle wijken (overstijgend) met 1 projectorganisatie ca 1x per week/2 weken

7 Organisatie Projectorganisatie – Stuurgroep [verantwoordelijk] met vertegenwoordigers FPK/IBC, Fondsen, Casica Cultura, wijkaanpak Curaçao – Klankbordgroep [draagvlak] met Tele Curaçao, DCE (dienst cultuur en educatie), dienst communicatie & voorlichting, UDB, commercieel particulier initiatief zoals CATO, Mitros – Vrienden van Wijk TV [financiën] zoals bedrijven, instanties, overheid, paticulieren, belangengroepen, etc Soort shared service centre gedachte: maatschappelijke organisatie door samenwerking betrokken instanties/organisaties/partijen (voor oplossingen van problemen die door wijk TV belicht worden) zoals FKP, Watermij, Electr mij, politie, overheid, zorgpartijen, cultuur, jeugdzorg, sportinstanties, toerisme, etc

8 Aanpak Pilot van ca 6 maanden Research en onderzoek kerngegevens wijken Opbouw projectorganisatie; samenstelling projectteams Programma tbv bekendheid onder wijkbewoners Inrichting centro di Bario’s Opbouwen netwerk/draagvlak/samenwerking Aanschaf materiaal Aanvraag fondsen/plan van aanpak Betrekken deskundigheid Evaluatie en verantwoording

9 Discussie met bewoners Verwachtingen/doelstelling definiëren Risico’s/weerstanden benoemen Thema’s benoemen Structuur (stuurgroep, klankbordgroep, vrienden wijk TV, teams di bario, etc) en posities (partijen) in projectorganisatie bepalen Mediale voorzieningen (social media -zoals twitter, facebook, hyves-, internet, TV, radio) bepalen Quick wins bepalen die grootste zorg/probleem voor welslagen initiatief zijn


Download ppt "Curacao Telebario “wij in de wijk”. Inleiding Maandag 26 april jl is een bijeenkomst georganiseerd met diverse instanties en instellingen/deskundigen."

Verwante presentaties


Ads door Google