De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLOK Vlaams Loket Woningkwaliteit. Infosessie lokale besturen Welkom op de infosessie VLOK-concept waarom? planning wat en hoe? (pauze) Betrekken lokale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLOK Vlaams Loket Woningkwaliteit. Infosessie lokale besturen Welkom op de infosessie VLOK-concept waarom? planning wat en hoe? (pauze) Betrekken lokale."— Transcript van de presentatie:

1 VLOK Vlaams Loket Woningkwaliteit

2 Infosessie lokale besturen Welkom op de infosessie VLOK-concept waarom? planning wat en hoe? (pauze) Betrekken lokale besturen pilootgroep + infosessies hoe nu verder? 2

3 Infosessie lokale besturen  Wie is wie?  Feedback webbevraging

4 Wie is wie? deelnemers infomomenten (infosessies + pilootgroep)? 4 Type Organisatie Aantal organisatie Aantal Personen Gemeente117182 IGS2330 Intercommunale44 Vlaamse overheid927 Overige410

5 Kabinet van Liesbeth Homans Peggy Excelmans o Raadgever E-government & ICT Agentschap Wonen-Vlaanderen Helmer Rooze o Administrateur-generaal agentschap Wonen-Vlaanderen Hilde Van den Bosch o Afdelingshoofd Afdeling Wonen (Woningkwaliteit) Dorien Van Cauwenberge o Coördinator woningkwaliteit, dorien.vancauwenberge@rwo.vlaanderen.bedorien.vancauwenberge@rwo.vlaanderen.be Cindy De Zitter o VLOK analist en HOLV beheerder, cindy.dezitter@rwo.vlaanderen.becindy.dezitter@rwo.vlaanderen.be Ans Deblauwe o Projectleider VLOK, ans.deblauwe@rwo.vlaanderen.beans.deblauwe@rwo.vlaanderen.be Informatie Vlaanderen Katrien De Smet o Relatiebeheerder lokaal gebruikersbeheer, katrien.desmet@bz.vlaanderen.bekatrien.desmet@bz.vlaanderen.be Wie is wie? 5

6 Feedback webbevraging – aantal TV’s 6 Gemeente IGS/intercommu nale/ overige Totaal Niet ingevuld36844 Ingevuld8123104 Totaal TVO's15797147517272 Gemiddelde19564166

7 Feedback webbevraging – huidige applicaties 7 Gemeente IGS/intercommunale/ overige Totaal Eigen app - niet gespecif.617 excel/access628 Neglect X213 Nestor314 UWL101 sharepoint011 GIS101

8 Infosessie lokale besturen Welkom op de infosessie VLOK-concept waarom? planning wat en hoe? (pauze) Betrekken lokale besturen pilootgroep + infosessies hoe nu verder? 8

9 Waarom? HOLV vervangen  HOLV – wat, hoe, wanneer?  Waarom nieuwe applicatie?  VLOK – traject tot nu toe

10 Wat = Heffing op Leegstand en Verwaarlozing Hoe = Access-toepassing Wanneer: o HOLV initieel (1995) o HOLV nu HOLV wat, hoe en wanneer? InventarisbeheerDoelWoningkwaliteit Verwaarlozing + leegstand Technisch verslag Admin. akte Bezwaar Registratieattest Beroep Opname en schrapping Vrijstelling en schorsingen Communicatie met VLabel --> heffing Beperkt tot technisch verslag Woningkwaliteit uitbreidingUitbreiding doel Technisch verslag procedure OO Admin. procedure OO Strafrechtelijke procedure Huursubsidie SVK-screening Advies Beroep C-attest Werkopvolging Statistieken Informatieuitwisseling met WI 10

11 Evolutie rol lokale besturen o conformiteitsattesten, ook om besluit op te heffen o vooronderzoeken o ontvoogding Evolutie aantal technische verslagen en inventarisaties Waarom nieuwe applicatie? 11

12 Problemen met HOLV = ook pijnpunten lokale besturen o onderhoud en beveiliging: verschillende databanken en access versies, bij update geen verwittiging, geen rollen en historiek van aanpassingen, o betrouwbaarheid: traag en loopt geregeld vast, trucjes om verslagen correct te krijgen, o gebruiksgemak: verwijderen adres en wijzigen structuur pand mogelijk maar beperkte handleiding, toevoegen kamers niet mogelijk nadat de GR’s zijn ingebracht, tijdrovend om GR en entiteiten te koppelen aan een onderzoek omdat GR niet in het pand werd gedefinieerd, omslachtig aanvinken rookmelder, rechtstreeks mailen van een TV in 1 PDF is niet mogelijk, foto’s kunnen niet gelinkt worden aan gebreken, naam onderzoeker is niet de naam ondertekenaar, niet mogelijk op tablet, … o koppeling met andere databanken/toepassingen: vb. G@lileo, Cipal ‘Nestor’, Neglect X, UWL, … o rapportering o E-government: complexe communicatie tussen LB en WVL, veel documenten afdrukken en met de post versturen, verschillende databanken waardoor dubbel werk, … Waarom nieuwe applicatie? 12

13 Planning  Voortraject  Fase 1 o Ontwikkeling o IPS  Fase 2 o functionaliteit nog uit te werken

14 2011- 2013 Scherpstellen behoeften Aftoetsen bij stakeholders Uitwerken business case 2014 nieuwe applicatie sept. 2014 start voortraject – resultaat =VLOK-concept mei 2015 start ontwikkeling juli 2015 geselecteerd voor hefboombudget radicaal digitaal o = stimulering van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van Vlaanderen Radicaal Digitaal o voorbeeld voor e-government beleid minister nu betrekken lokale besturen (pilootgroep, infosessies) VLOK traject tot nu toe? 14

15 3-maandelijks ontwikkelmijlpalen Gefaseerde in productiestelling (IPS) o IPS pilootgroep gemeenten (midden 2017) o IPS alle gemeenten (najaar 2017) 15

16 VLOK- concept  wat?  hoe?

17 Wat? (scope)  Fase 1  Fase 2

18 1. woningkwaliteitsonderzoeken o alle onderzoeken, ongeacht de actor o eenvormig ingeven van onderzoeken o genereren bijhorende technische verslagen 2. dossiergebonden opdrachten kwaliteitsbewaking en inventarisbeheer o vereenvoudigen complexe wisselwerking lokale besturen en Wonen- Vlaanderen o procedure ongeschikt en onbewoonbaarheid (OO) opvolgen van verzoek tot besluit en beroep o conformiteitsattesten (CA): aanmaken en beheren o besluiten NGW : registreren en beheren o VIVOO – beheer inventaris 3. uitwisselen van gegevens o VLOK-data life ter beschikking van lokale besturen via 3 webservices en Magda o periodiek ook met Vlabel, WI, en het voorkooploket Scope fase 1 18

19 digitaal communiceren met de burger o via online formulieren (Easyform) vb. aanvragen vrijstellingen en opschortingen, schrappingsverzoeken VIVOO, indienen beroepen, aanvraag CA tweede opinie o digitale berichtenbox structurele digitalisering van bestaande papieren informatiestroom o aantal aan te maken documenten in VLOK verhogen o opladen in bulk o digitaal ondertekenen met e-ID rapporten o data in VLOK gebruiksvriendelijk raadpleegbaar maken vb: overzichtslijst VIVOO, opvolgen van beroepen, … uitbreiden functionaliteit o optimaliseren responsive design voor tablet resolutie o functionaliteit voor lokale besturen vb. organiseren hoorplicht, aanmaken besluiten NGW, … Scope fase 2 (nog uit te werken) 19

20 Hoe scope realiseren? 1. Woningkwaliteits- onderzoeken  Voorbereiding = structuur gekend in VLOK? o Aanmelden / gebruikersprofielen o Aanmaken Pand o Aanmaken Entiteit / GR / betrokkenen op Pand  Ingeven onderzoek op Pand o Gegevens onderzoek o Koppelen reeds aangemaakte entiteiten en GR o Ingeven punten / foto’s o Valideren o Ondertekenen o Afdrukken

21 Hoe aanmelden in VLOK? Via gebruikersbeheer lokale besturen (ACM/IDM) Voordelen : o eenvormig en vertrouwd (taxon on web, Mercurius rijbewijzen, digitale bouwaanvraag, …) o veilig: garantie identificatie Toegangsbeheer via access control management of ACM o aanmelden via traditioneel e-id of token SMS of draadloze e-id (tabletvriendelijk) o lokale beheerder = secretaris of gedelegeerde ICT-er kent de rollen toe Gebruikersbeheer via Identity management of IDM o IDM legt vast welk gebruikersprofiel wat mag doen 21

22 Gebruikersprofielen 3 organisaties, meerdere rollen 1 gebruiker, meerdere rollen binnen meerdere organisaties Alle gebruikers = dezelfde applicatie met dezelfde databank o vereenvoudigde communicatie tussen LB en WVL o verder werken op elkaars onderzoek o automatisch update naar nieuwe versie 22 Gemeente (308) Wonen- Vlaande ren Vlabel Lezer26148 Woningcontroleur14 Woningcontroleur + beroepen 3 Woningcontroleur + WI 5 Dossierbeheerder67 Inventarisbeheerder 10 Gewestelijk ambtenaar 11 Dossierbeheerder beroepsprocedure 12 Administratieve medewerker 22 Toepassingsbeheerder1719 Burgemeester24 Gemeentesecretaris25 Taakbeheerder2728 Rechten afhankelijk van rol: o vb. gemeente kan enkel panden beheren in eigen gemeente o vb. onderzoek gerechtelijke procedure enkel door rolnr. 5 o vb. opmerkingen en nog niet ondertekende onderzoeken enkel zichtbaar binnen eigen organisatie

23 Definities pand / entiteit / gemeenschappelijke ruimte (GR) Entiteit o is een deel van een pand en valt er al dan niet mee samen, o 3 types: Niet woonfunctie Zelfstandige woning Niet-zelfstandige woning Afhankelijk van bewoning op moment koppelen aan onderzoek: Gewone kamer Studentenkamer Kamers voor seizoenarbeiders Gemeenschappelijk ruimte o is een deel van een pand o biedt 1 of meer basisfuncties Kookhoek WC Bad/douche Leefruimte o is toegankelijk voor de NZW 23 Pand o = elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. o = neutrale term ter vervanging van gebouw / omhulsel o panden en adressen? meerdere adressen mogelijk per pand meerdere panden mogelijk per adres

24 Aanmaken pand Aanmaken via actie op het zoekscherm Standaard ingave = CRAB o Centraal Referentie Adressen Bestand o = authentieke bron voor adressen in Vlaanderen o Ingeven adres o Locatie = onderscheid voor meerdere panden op 1 adres Vrije ingave mogelijk Resultaat = Pand-Detail 24

25 Nieuwe entiteit via Pand- Gekoppeld-Entiteiten Itempagina Pand: lay-out en navigatie Responsive design (tabletvriendelijk) Historiekbalk 4 Itempagina’s (pand, entiteit, onderzoek, persoon) o titel met omschrijving, adres, referentie o header met relevante informatie o (dubbele) menustructuur o meerdere secties (opmerkingen) Actie-iconen o contextafhankelijk: acties gerelateerd aan de inhoud van de pagina o opgedeeld per thema 25

26 Aanmaken via actie op Pand- Gekoppeld Opgeven type Adres pand reeds ingevuld Busnummer toevoegen Snel meerdere entiteiten aanmaken Herstructurering pand: o vb. wijzigen aantal entiteiten bij nieuw plaatsbezoek o vb. teveel aangemaakte entiteiten verwijderen? Aanmaken Entiteiten 26

27 Itempagina Entiteit 27

28 Aanmaken Gemeenschappelijke Ruimte (GR) Aanmaken via actie op Pand- Gekoppeld Plaatsbeschrijving Functies Snel meerdere GR aanmaken via ‘Opslaan + nieuwe GR’ Vragen o toevoegen kamers na GR niet mogelijk in HOLV? In VLOK wel mogelijk omdat validaties pas op het einde gebeuren. 28

29 Aanmaken Betrokkene Aanmaken via actie op Pand- Gekoppeld type (natuurlijk persoon, rechtspersoon, SHM, SVK) zoek op naam of rijksregister ofwel selecteer bestaande uit VLOK of Magda en ken rol toe ofwel maak nieuw persoon met al dan niet overname adres pand o Ingeven persoonsgegevens o Geef rol + startdatum o Onmiddellijk voegen op pand en alle bestaande entiteiten Snel toevoegen meerdere nieuwe betrokkenen Raadplegen rijksregister en kadaster 29

30 Itempagina Persoon 30 rood = niet meer actief (overleden, in faling…)

31 Reden onderzoekWoningc ontroleu r gemeent e (1) WVL Wonin gcontr oleur (4) WVL + beroepen (3) WVL + WI (5) VooronderzoekX Administratieve procedure Xxx HercontroleXXxX Beroep VWC X Gerechtelijke procedure X ConformiteitsattestX Conformiteitsattest–2 e opinie weigering Xxx Conformiteitsattest-2 e opinie stilzitten Xxx Subsidie-verlaten woning Xxx Nieuw onderzoek: gegevens Planning en uitvoeren onderzoek Aanmaken/corrigeren structuur Pand/Entiteiten Nieuw onderzoek via Pand Reden o afhankelijk van de rol Versie verslag o flexibel: wijzigingen TV vlot toevoegen als nieuwe versie Kopieer structuur van eerder onderzoek o structuur / gebreken o van eerder onderzoek met zelfde versie verslag ‘Opslaan’ gaat naar het onderzoek 31

32 32 Nieuw onderzoek: koppelen entiteiten / GR Via actie op Onderzoek-Gekoppeld Basisinformatie wordt gekopieerd en vastgezet in het onderzoek Syncen tussen itempagina Entiteit (1) en corresponderende entiteit in onderzoek (2):itempagina Entiteit (1) o Actie ‘ververs’ update (2) met gewijzigde data (1) o Bij opslaan data (2) wordt automatisch data (1) gewijzigd Vragen: o hernummering van gebouwen? ((1) aanpassen, (2) verw. en (1) toev.) o uitzonderingsmaatregel studentenkamers? wijzigen op (1) o Rookmelder? Snel navigeren:

33 Nieuw onderzoek: punten en foto’s punten o quotering o opname omstandig verslag o snelherstel o toevoegen opmerkingen per entiteit, niet voor meerdere entiteiten ineens foto’s o opladen o koppelen aan gebrek, entiteit of gemeenschappelijk lokaal 33

34 Nieuw onderzoek: valideren, ondertekenen en heropenen Valideren o inhoud/structuur verslag door wetgever vastgelegd o = reeks controles om fouten te vermijden, helemaal op het einde o resultaat = rapport met voorgestelde oplossingen o indien geen fouten: status = ‘Gevalideerd ‘ Verslagen worden aangemaakt o indien aanpassing > validatie: status = ‘In opmaak’ verwijderen verslagen 34 Ondertekenen o bekijken en na goedkeuring onderteken o ondertekenaar = onderzoeker o aanpassingen niet meer mogelijk Heropenen o aanpassen mogelijk, status ‘In opmaak’, opnieuw valideren en ondertekenen

35 afdrukken verslag per entiteit of alle samen in 1 pdf Resultaten o Hover over icoontjes o openen overzicht resultaten snel navigeren naar itempagina pand / entiteit Nieuw onderzoek: overzicht 35 Gegevens onderzoek Status: In opmaak o zichtbaar in eigen organisatie o wijzigen gegevens onderzoek o acties: Gevalideerd o zichtbaar in eigen organisatie o wijzigen gegevens onderzoek o acties: Getekend o zichtbaar voor iedereen o acties: Branddetectie aanwezig Rood = noch branddetectie, noch rookmelder Grijs = rookmelders onbekend Groen = rookmelder aanwezig Groen = Toegang verkregen Rood = Geen toegang verkregen Groen = niet ongeschikt Rood = ongeschikt enkel zichtbaar indien status = ‘gevalideerd’ of ‘getekend’ Onbewoonbaar (niet onbewoonbaar wordt niet getoond, de kolom blijft leeg) Bad/douche aanwezig WC aanwezig Overbewoning (niet overbewoond wordt niet getoond, de kolom blijft leeg) Groen = voldoet aan mobiliteitscriteria Rood = voldoet niet aan mobiliteitscriteria Grijs = onbekend enkel zichtbaar indien status = ‘gevalideerd’ of ‘getekend’ Keuken aanwezig

36 Hoe scope realiseren? 2. Opdrachten Kwaliteitsbewaking en inventarisbeheer  Procedure OO  Procedure CA  NGW  VIVOO

37 Einddoel = radicale digitalisering van documenten en communicatie 37

38 Documentmodule Weergave: filters Welke documenten? o lijst +- 170 o fase 1 beperkt tot documenten in HOLV + uitnodigingsbrieven onderzoek 38 Papieren stroom: opladen o eerst aanmaken VLOK-item (vb. procedure OO) o opladen en koppelen document (vb. verzoek opstart OO) Digitale stroom: aanmaken o open documentmodule o nieuw document op basis van type vb. ontvangstmelding Bewerk en finaliseer o bewerk sjabloon in de editor o finaliseer = aanpassing niet meer mogelijk Onderteken o selecteer documenten o ondertekenen Afdrukken o selecteer documenten o druk af Navigeer snel naar gekoppeld item in VLOK

39 Werklijstmodule Doel = o communicatie digitaliseren o taken en termijnen opvolgen 2 weergave’s: o ‘Werklijst Pand’ = alle taken van een pand voor alle org. o ‘Mijn werklijst’ = alle taken van jouw rol(len) binnen je organisatie Filtercriteria: o type taak, provincie, gemeente, toegekend aan rol of persoon o default filter per gebruiker Taak aanmaken / afsluiten? o automatisch als gevolg van acties in VLOK o manueel afsluiten via Herverdelen? o rol taakbeheerder o elke gebruiker kan taken voor zijn rol aan zichzelf toekennen 39 Toekenning aan? Principe = toegekend aan rol per organisatie Uitzondering: o taak ‘verwerk onderzoek’ toegekend aan de aanvrager onderzoek o taak ‘verwerk document’ toegekend aan de maker van de taak ‘onderteken document’ o taak aangemaakt door een specifieke gebruiker en toegekend aan de eigen rol binnen dezelfde organisatie wordt toegekend aan de specifieke gebruiker zelf E-mail waarschuwing

40 Zie flowschema procedures OO en CA o links rollen: groen = gemeente blauw = Wonen-Vlaanderen o vet = wat o (hoe en waar in VLOK) o Taaknr = wordt afgesloten o Taaknr = nieuwe taak aangemaakt Flow = basisstroom + uitzonderingen Scenario voor o gemeente = VLOK o gemeente ≠ VLOK Welke acties / taken zijn mogelijk in VLOK? 40

41 Use-cases OO 41

42 Use-cases CA en NGW 42

43 Procedure OO - overzicht 43

44 Procedure OO - verzoek 44

45 Procedure OO - advies

46 Procedure OO - hoorplicht

47 Procedure OO – besluit burgemeester

48 Procedure OO - beroepen

49 Procedure Conformiteitsattest (CA)

50 Procedure niet in VLOK (eventueel fase 2) Wel registreren + opladen via DM NGW besluit NGW opheffingsbesluit Besluiten Nieuw Gemeentewet 50 o Nieuw taak ‘Verwerk besluit NGW’ voor inventarisbeheerder Wonen Vlaanderen

51 VIVOO 51

52 Hoe scope realiseren? 3. Uitwisselen van gegevens  Externe data beschikbaar via VLOK  VLOK data beschikbaar voor externe applicaties

53 CRAB adressen + capakey (kadastraal perceelnummer) Persoonsgegevens o via rijksregisternr. Ondernemingsgegevens o via KBO nummer Kadaster o via kadastraal perceelnummer Externe data beschikbaar in VLOK 53

54 VLOK-data beschikbaar voor externe applicaties 54 3 webservices via Magda: Nog uit te werken in overleg met lokale besturen: welke criteria? welke gegevens willen de lokale besturen? = agenda van volgende pilootgroep WebserviceOmschrijving ZoekWoningDienstResultaat is een lijst met Panden / Entiteiten op basis van criteria GeefWoningDienstOm de details van een Pand / Entiteit op te vragen GeefWoningHistoriek Dienst Om de details van een Pand / Entiteit samen met de historiek op te vragen

55 Infosessie lokale besturen Welkom op de infosessie VLOK-concept waarom? planning wat en hoe? (pauze) Betrekken lokale besturen pilootgroep + infosessies hoe nu verder? 55

56 Betrekken lokale besturen (LB)  wat betekent VLOK voor LB  bijdrage LB aan VLOK (via pilootgroep)  afspraken verder verloop

57 oplossingen voor gemelde pijnpunten radicaal digitaal: geen papierstroom meer tussen LB en WVL eigen taken opvolgen zicht op stand van zaken van dossiers bij WVL standaarddocumenten genereren eenvoudig en eenvormig invoeren conformiteitsonderzoeken Wat betekent VLOK voor lokale besturen? 57

58 objectief criterium = formeel werk van Wonen-Vlaanderen overgenomen o ontvoogde gemeenten o met afsprakenkader o inventarisbeheerder o VVSG 10 gemeenten en 7 IGS komt 6-maandelijks samen Bijdrage van LB aan VLOK Pilootgroep - samenstelling 58

59 Inzicht geven in interne werking lokale besturen Prioriteiten aangeven o te ontwikkelen documenten in fase 2 o extra gewenste functionaliteit, cofinanciering mogelijk? Knelpunten uitklaren o Wisselwerking tussen applicaties: webservices samen uitwerken o Ondertekenen documenten door burgemeester en gemeentesecretaris o Hoe omgaan met verschillende lay-out voor documenten per gemeente? o Conversie bestaande data lokale besturen? Testen? o Na oplevering mijlpalen o Gefaseerde IPS: eerst naar pilootgroep dan pas naar alle gemeenten Pilootgroep - agenda 59

60 2015 o startvergadering pilootgroep o infosessies o evaluatie infosessies + korte bevraging om interesse in VLOK te meten bij deelnemers o informeren verder verloop via projectpagina op onze website: https://www.wonenvlaanderen.be/node/3239/ https://www.wonenvlaanderen.be/node/3239/ 2016 o traject opstarten met lokale besturen die zich engageren om VLOK te gebruiken 2017 o opleiding o in productie najaar 2017 Verder verloop 60

61 VLOK - infomap infosessie lokale besturen  deelnemerslijst  presentatie  gebruikersprofielen  schema flow procedures  voorgestelde oplossingen gemelde knelpunten lokale besturen

62 Addendum: hoe scope realiseren? 2. Opdrachten Kwaliteitsbewaking en inventarisbeheer  Gedetailleerdere slides als referentie en achtergrondinformatie

63 Hoofdprocedures en deelprocedures Procedurestappen in deelprocedure OO o advies o hoorplicht + reacties belanghebbenden hoorplicht o beslissing burgemeester o beroep + Ingediend beroep + Besluit minister + Raad van State Item = metadata voor het resultaat o CA o NGW Documentmodule bevat effectieve documenten = resultaat van procedure o Advies o Besluit van de burgemeester o CA + weigeringsbeslissing o MB 63 Procedure o = de wettelijk bepaalde werkwijze waarop een proces verloopt o bewaken van wettelijke termijnen Metadata Hoofdprocedure o op pand o metadata gemeenschappelijk voor alle entiteiten van mogelijk deelprocedures o acties voor beheer van deelprocedures o 3 types: OO CA eerste aanleg (lokale besturen) CA tweede opinie (WVL) Deelprocedure o verderzetting van hoofdprocedure op entiteitsniveau (na advies) o 1 deelprocedure = 1 hoofdprocedure = 1 entiteit

64 Procedure OO (1/4) Acties gemeente 64 Aanmaken hoofdprocedure op pand Verzoek + ontvangstmelding o initiatiefnemer = belanghebbende o gegevens verzoeker, te onderzoeken woning en risico’s o koppelen entiteit indien gekend o opladen verzoek o aanmaken ontvangstmelding Vooronderzoek o aanvragen onderzoek o plannen vooronderzoek: uitnodiging via DM o invoeren onderzoek op Pand (zie eerder) Kennisgeving betrokkenen (via DM) Advies vragen aan WVL o taak ‘Verwerk adviesvraag’ voor Wonen-Vlaanderen

65 Procedure OO (2/4) Acties Wonen-Vlaanderen 65 Onderzoek adm. procedure o aanvragen onderzoek o plannen onderzoek: uitnodiging via DM o invoeren onderzoek op Pand (zie eerder) Maak advies + ondertekening o selecteer onderzoek < 6 maanden o selectie entiteiten o automatisch aanmaken deelprocedures op entiteit o procedurestappen o automatisch documenten brief burgemeester + advies o finaliseer documenten en laten ondertekenen door GA Verstuur advies naar gemeente o Nieuwe taak ‘Verwerk advies’ voor gemeente

66 Procedure OO (3/4) Acties gemeente 66 Informeren betrokkenen o kennisgeving resultaat advies via DM Hoorplicht o start hoorplicht met opgave limietdatum reacties o toevoegen nieuwe reactie hoorplicht o opladen reacties + aanmaken/opladen PV van hoorzitting Besluit burgemeester o selectie entiteiten o aanmaken besluit o ofwel manueel ondertekend besluit opladen o ofwel laten ondertekenen in VLOK Kennisgeving betrokkenen o belanghebbenden via DM o naar Wonen-Vlaanderen via actie: nieuwe taak ‘Verwerk besluit’

67 Procedure OO (3/4) Acties Wonen-Vlaanderen 67 Registreer beroep o opladen beroep o ontvangstmelding Beoordelen ontvankelijkheid beroep Beroepsonderzoek o aanvragen o invoeren Ministerieel besluit o ontwerp MB naar minister o registreer MB Beroepen + status zichtbaar voor gemeenten!

68 Aanmaken hoofdprocedure op pand Verzoek + ontvangstmelding Onderzoek CA Maak CA selecteer entiteiten o uit onderzoeken < 6 maand o VLOK bepaalt zelf een lijst met toe te kennen en te weigeren CA’s automatisch aanmaak CA’s en weigeringsdocument o laten ondertekenen o ondertekenen in DM Kennisgeving betrokkenen o nieuwe taak ‘Verwerk CA’ voor inventarisbeheerder Wonen-Vlaanderen Procedure CA Acties gemeente + WVL 68


Download ppt "VLOK Vlaams Loket Woningkwaliteit. Infosessie lokale besturen Welkom op de infosessie VLOK-concept waarom? planning wat en hoe? (pauze) Betrekken lokale."

Verwante presentaties


Ads door Google