De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLOK Vlaams Loket Woningkwaliteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLOK Vlaams Loket Woningkwaliteit"— Transcript van de presentatie:

1 VLOK Vlaams Loket Woningkwaliteit

2 Infosessie lokale besturen
Welkom op de infosessie VLOK-concept waarom? planning wat en hoe? (pauze) Betrekken lokale besturen pilootgroep + infosessies hoe nu verder?

3 Infosessie lokale besturen
Wie is wie? Feedback webbevraging objectief criterium = formeel werk van Wonen-Vlaanderen over genomen ontvoogde gemeenten met afsprakenkader inventarisbeheerder VVSG

4 Wie is wie? deelnemers infomomenten (infosessies + pilootgroep)?
Type Organisatie Aantal organisatie Aantal Personen Gemeente 117 182 IGS 23 30 Intercommunale 4 Vlaamse overheid 9 27 Overige 10

5 Wie is wie? Informatie Vlaanderen Kabinet van Liesbeth Homans
Peggy Excelmans Raadgever E-government & ICT Agentschap Wonen-Vlaanderen Helmer Rooze Administrateur-generaal agentschap Wonen-Vlaanderen Hilde Van den Bosch Afdelingshoofd Afdeling Wonen (Woningkwaliteit) Dorien Van Cauwenberge Coördinator woningkwaliteit, Cindy De Zitter VLOK analist en HOLV beheerder, Ans Deblauwe Projectleider VLOK, Informatie Vlaanderen Katrien De Smet Relatiebeheerder lokaal gebruikersbeheer,

6 Feedback webbevraging – aantal TV’s
Gemeente IGS/intercommunale/ overige Totaal Niet ingevuld 36 8 44 Ingevuld 81 23 104 Totaal TVO's 15797 1475 17272 Gemiddelde 195 64 166

7 Feedback webbevraging – huidige applicaties
Gemeente IGS/intercommunale/ overige Totaal Eigen app - niet gespecif. 6 1 7 excel/access 2 8 Neglect X 3 Nestor 4 UWL sharepoint GIS

8 Infosessie lokale besturen
Welkom op de infosessie VLOK-concept waarom? planning wat en hoe? (pauze) Betrekken lokale besturen pilootgroep + infosessies hoe nu verder?

9 Waarom? HOLV vervangen HOLV – wat, hoe, wanneer?
Waarom nieuwe applicatie? VLOK – traject tot nu toe

10 HOLV wat, hoe en wanneer? Wat = Heffing op Leegstand en Verwaarlozing
Hoe = Access-toepassing Wanneer: HOLV initieel (1995) HOLV nu Inventarisbeheer Doel Woningkwaliteit Verwaarlozing + leegstand Technisch verslag Admin. akte Bezwaar Registratieattest Beroep Opname en schrapping Vrijstelling en schorsingen Communicatie met VLabel --> heffing Beperkt tot technisch verslag Woningkwaliteit uitbreiding Uitbreiding doel Technisch verslag procedure OO Admin. procedure OO Strafrechtelijke procedure Huursubsidie SVK-screening Advies Beroep C-attest Werkopvolging Statistieken Informatieuitwisseling met WI

11 Waarom nieuwe applicatie?
Evolutie rol lokale besturen conformiteitsattesten, ook om besluit op te heffen vooronderzoeken ontvoogding Evolutie aantal technische verslagen en inventarisaties Problemen HOLV = gemelde knelpunten lokale besturen

12 Waarom nieuwe applicatie?
Problemen met HOLV = ook pijnpunten lokale besturen onderhoud en beveiliging: verschillende databanken en access versies, bij update geen verwittiging, geen rollen en historiek van aanpassingen, betrouwbaarheid: traag en loopt geregeld vast, trucjes om verslagen correct te krijgen, gebruiksgemak: verwijderen adres en wijzigen structuur pand mogelijk maar beperkte handleiding, toevoegen kamers niet mogelijk nadat de GR’s zijn ingebracht, tijdrovend om GR en entiteiten te koppelen aan een onderzoek omdat GR niet in het pand werd gedefinieerd, omslachtig aanvinken rookmelder, rechtstreeks mailen van een TV in 1 PDF is niet mogelijk, foto’s kunnen niet gelinkt worden aan gebreken, naam onderzoeker is niet de naam ondertekenaar, niet mogelijk op tablet, … koppeling met andere databanken/toepassingen: vb. Cipal ‘Nestor’, Neglect X, UWL, … rapportering E-government: complexe communicatie tussen LB en WVL, veel documenten afdrukken en met de post versturen, verschillende databanken waardoor dubbel werk, … Problemen HOLV = gemelde knelpunten lokale besturen VLOK = oplossing voor veel van die knelpunten

13 Planning Voortraject Fase 1 Ontwikkeling Fase 2 IPS
functionaliteit nog uit te werken

14 VLOK traject tot nu toe? 2011- 2013 Scherpstellen behoeften
Aftoetsen bij stakeholders Uitwerken business case 2014 nieuwe applicatie sept start voortraject – resultaat =VLOK-concept mei 2015 start ontwikkeling juli 2015 geselecteerd voor hefboombudget radicaal digitaal = stimulering van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van Vlaanderen Radicaal Digitaal voorbeeld voor e-government beleid minister nu betrekken lokale besturen (pilootgroep, infosessies)

15 3-maandelijks ontwikkelmijlpalen Gefaseerde in productiestelling (IPS)
IPS pilootgroep gemeenten (midden 2017) IPS alle gemeenten (najaar 2017)

16 VLOK-concept wat? hoe?

17 Wat? (scope) Fase 1 Fase 2

18 Scope fase 1 1. woningkwaliteitsonderzoeken
alle onderzoeken, ongeacht de actor eenvormig ingeven van onderzoeken genereren bijhorende technische verslagen 2. dossiergebonden opdrachten kwaliteitsbewaking en inventarisbeheer vereenvoudigen complexe wisselwerking lokale besturen en Wonen- Vlaanderen procedure ongeschikt en onbewoonbaarheid (OO) opvolgen van verzoek tot besluit en beroep conformiteitsattesten (CA): aanmaken en beheren besluiten NGW: registreren en beheren VIVOO – beheer inventaris 3. uitwisselen van gegevens VLOK-data life ter beschikking van lokale besturen via 3 webservices en Magda periodiek ook met Vlabel, WI, en het voorkooploket

19 Scope fase 2 (nog uit te werken)
digitaal communiceren met de burger via online formulieren (Easyform) vb. aanvragen vrijstellingen en opschortingen, schrappingsverzoeken VIVOO, indienen beroepen, aanvraag CA tweede opinie digitale berichtenbox structurele digitalisering van bestaande papieren informatiestroom aantal aan te maken documenten in VLOK verhogen opladen in bulk digitaal ondertekenen met e-ID rapporten data in VLOK gebruiksvriendelijk raadpleegbaar maken vb: overzichtslijst VIVOO, opvolgen van beroepen, … uitbreiden functionaliteit optimaliseren responsive design voor tablet resolutie functionaliteit voor lokale besturen vb. organiseren hoorplicht, aanmaken besluiten NGW, …

20 Hoe scope realiseren? 1. Woningkwaliteits-onderzoeken
Voorbereiding = structuur gekend in VLOK? Aanmelden / gebruikersprofielen Aanmaken Pand Aanmaken Entiteit / GR / betrokkenen op Pand Ingeven onderzoek op Pand Gegevens onderzoek Koppelen reeds aangemaakte entiteiten en GR Ingeven punten / foto’s Valideren Ondertekenen Afdrukken

21 Hoe aanmelden in VLOK? Via gebruikersbeheer lokale besturen (ACM/IDM)
Voordelen : eenvormig en vertrouwd (taxon on web, Mercurius rijbewijzen, digitale bouwaanvraag, …) veilig: garantie identificatie Toegangsbeheer via access control management of ACM aanmelden via traditioneel e-id of token SMS of draadloze e-id (tabletvriendelijk) lokale beheerder = secretaris of gedelegeerde ICT-er kent de rollen toe Gebruikersbeheer via Identity management of IDM IDM legt vast welk gebruikersprofiel wat mag doen Lokale beheerders (is in principe de secretaris of een gedelegeerde ICT-er), lijst beschikbaar bij gebruikersbeheer, lijst updaten voor iedere communicatie Zijn in principe op de hoogte omdat ze ervaring (kunnen) hebben met een 20tal applicaties: oa. digitale bouwaanvraag, digitaal loket ABB, Mercurius rijbewijzen,

22 Gebruikersprofielen 3 organisaties, meerdere rollen
Gemeente (308) Wonen-Vlaanderen Vlabel Lezer 26 14 8 Woningcontroleur 1 4 Woningcontroleur + beroepen 3 Woningcontroleur + WI 5 Dossierbeheerder 6 7 Inventarisbeheerder 10 Gewestelijk ambtenaar 11 Dossierbeheerder beroepsprocedure 12 Administratieve medewerker 22 Toepassingsbeheerder 17 19 Burgemeester 24 Gemeentesecretaris 25 Taakbeheerder 27 28 3 organisaties, meerdere rollen 1 gebruiker, meerdere rollen binnen meerdere organisaties Alle gebruikers = dezelfde applicatie met dezelfde databank vereenvoudigde communicatie tussen LB en WVL verder werken op elkaars onderzoek automatisch update naar nieuwe versie Rechten afhankelijk van rol: vb. gemeente kan enkel panden beheren in eigen gemeente vb. onderzoek gerechtelijke procedure enkel door rolnr. 5 vb. opmerkingen en nog niet ondertekende onderzoeken enkel zichtbaar binnen eigen organisatie IGS-project Woonwinkel Regio Tielt Nu moet ik voor onze 6 gemeentes met 6 programma's werken. Sint-Niklaas: Vereenvoudigen communicatie stad & Wonen-Vlaanderen Leuven: Voortwerken op elkaars onderzoek Bij hercontroles in kader van huursubsidie kan er niet voortgewerkt worden op het vooronderzoek van Wonen-Vlaanderen, waardoor er dubbel werk gebeurt. (Leuven) Leuven: NIeuwe versie We worden niet op de hoogte gehouden als er een update van HOLV beschikbaar is, maar moeten het steeds zelf ontdekken op de website van Wonen-Vlaanderen. IGS-project Huisvestingsdienst regio Izegem Gegevens tussen de verschillende diensten (gemeente, Wonen Vlaanderen,...) in zelfde database zodat dubbel werk vermeden kan worden (vb. uitreiken CA attesten,...).

23 Definities pand / entiteit / gemeenschappelijke ruimte (GR)
= elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. = neutrale term ter vervanging van gebouw / omhulsel panden en adressen? meerdere adressen mogelijk per pand meerdere panden mogelijk per adres Entiteit is een deel van een pand en valt er al dan niet mee samen, 3 types: Niet woonfunctie Zelfstandige woning Niet-zelfstandige woning Afhankelijk van bewoning op moment koppelen aan onderzoek: Gewone kamer Studentenkamer Kamers voor seizoenarbeiders Gemeenschappelijk ruimte is een deel van een pand biedt 1 of meer basisfuncties Kookhoek WC Bad/douche Leefruimte is toegankelijk voor de NZW 3. een zelfstandige woning Alle entiteiten met een woonfunctie die niet niet-zelfstandig zijn, zijn zelfstandige woningen. Dit betekent dat: ofwel alle basisfuncties aanwezig zijn ofwel de ontbrekende basisfunctie niet aanwezig is als een gemeenschappelijke voorziening Een NZW is een kamer. De bepaling studentenkamer of kamer voor seizoenarbeider wordt bij het onderzoek bepaald bij vaststelling van de bewoning en enkel bij onderzoek bewaard. ***** aanduiding uitzonderingsmaatregel studentenkamers tussen de 8 en 12 m². (Leuven) Bij studentenkamers die tussen de 8 en 12 m² zijn en die in aanmerking komen voor de uitzonderingsmaatregel gebeurt het dat er toch 0 bij de bezettingsnorm verschijnt. Als we dan de oppervlakte even verhogen van meer dan 12 en daarna opnieuw naar minder is het wel ok. In Leuven veranderen entiteiten vaak van type (studio, kamer, studentenkamer), het aanpassen hiervan tussen verschillende opeenvolgende onderzoeker loopt soms moeilijk (aanpassen van studentenkamer naar studentenkamer met uitzonderingsmaatregel 8-12 m² kan nog nadat kamer al is opgenomen in een onderzoek, aanpassen van kamer naar studentenkamer niet meer (enkel door de gemeenschappelijke delen en de kamer te verwijderen en daarna de kamer en de gemeenschappelijke delen terug toe te voegen)). In Holv is de aanduiding voor deze uitzonderingsmaatregel moeilijk terug te vinden in het scherm gebouw-entiteit. Als een entiteit in een onderzoek wordt gekoppeld, wordt de aanduiding ‘student’ gekopieerd naar het onderzoek. Als men deze daarna wijzigt op gebouw-entiteit, is deze wijziging NIET doorgevoerd in het onderzoek. De aanduiding van de uitzonderingsregel wordt NIET mee gekopieerd in het onderzoek en wordt telkens opnieuw opgehaald uit de entiteit. Dit zorgt blijkbaar voor nogal wat problemen. In VLOK heeft een entiteit een type ‘niet-zelfstandige woning’. Bij de entiteit duiden we NIET aan of het gaat om een studentenkamer, een kamer voor seizoenarbeider of een gewone kamer omdat dit over de bewoning gaat. Dit kunnen we pas vaststellen bij elk onderzoek. Als we een niet-zelfstandige woning in een onderzoek koppelen, moeten we aanduiden of het gaat om een studentenkamer, een kamer voor seizoenarbeider of een gewone kamer. De aanduiding voor de uitzonderingsmaatregel blijft op de entiteit. Dit doen we om niet bij elk onderzoek opnieuw te moeten nagaan of de kamer aan de voorwaarden voldoet. Als de onderzoeker aanduidt dat het gaat om een studentenkamer en de aanduiding staat op de entiteit ingevuld, dan houden we rekening met de uitzonderingsmaatregel.

24 Aanmaken pand Aanmaken via actie op het zoekscherm
Standaard ingave = CRAB Centraal Referentie Adressen Bestand = authentieke bron voor adressen in Vlaanderen Ingeven adres Locatie = onderscheid voor meerdere panden op 1 adres Vrije ingave mogelijk Resultaat = Pand-Detail Centraal Referentie Adressen Bestand. Het CRAB is het adressenproject van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen. Het is de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen.

25 Itempagina Pand: lay-out en navigatie
Responsive design (tabletvriendelijk) Historiekbalk 4 Itempagina’s (pand, entiteit, onderzoek, persoon) titel met omschrijving, adres, referentie header met relevante informatie (dubbele) menustructuur meerdere secties (opmerkingen) Actie-iconen contextafhankelijk: acties gerelateerd aan de inhoud van de pagina opgedeeld per thema Nieuwe entiteit via Pand- Gekoppeld-Entiteiten *****VLOK op een tablet (Leuven) We hopen dat het VLOK ook gezien wordt als gebruiksvriendelijke toepassing voor op een tablet om meteen ter plaatse bij een onderzoek mee aan de slag te kunnen gaan (nagaan welke eerder vastgestelde gebreken hersteld worden, opmaken eerste draft van het technisch verslag bij vooronderzoek/ca, beter zicht op resultaat van het onderzoek, …), zodat er niet telkens notities van ter plaatse nadien moet uitgetypt worden. ******IGS woonwijs: App om verslag ter plaatse in te vullen via smartphone of tablet VLOK is ontwikkeld met ondersteuning van responsive design waarbij verschillende resoluties worden ondersteund. In fase 1 focussen we op de lay-out voor een laptop. Fase 2 voorziet de optimalisatie voor tablet resolutie. Aanmelden zal dan niet kunnen via e-ID maar via token, sms of kaartlezer. Een aparte tablet app is niet voorzien, *****Verwijderen van een adres is niet mogelijk (Gent) Indien een adres is aangemaakt kan het niet meer verwijderd worden, ook als we er nog niets in hebben gedaan.  In Vlok kan men een pand verwijderen zolang er niets (geen onderzoek, procedure, besluit, document of taak) aan gekoppeld is. In HOLV is het ook mogelijk om een adres te verwijderen. Alleen is dit niet voldoende gedocumenteerd in de handleiding. *****Turnhout: - koppeling met herstelvorderingen (VWI) Aanduiding op welke entiteiten en panden WI volgt (beheer WI), is zichtbaar in VLOK

26 Aanmaken Entiteiten Aanmaken via actie op Pand- Gekoppeld Opgeven type
Adres pand reeds ingevuld Busnummer toevoegen Snel meerdere entiteiten aanmaken Herstructurering pand: vb. wijzigen aantal entiteiten bij nieuw plaatsbezoek vb. teveel aangemaakte entiteiten verwijderen? ***** Wijziging aantal entiteiten bij nieuw plaatsbezoek (Gent) Eens een pand ingevoerd en bij een nieuw plaatsbezoek zijn het aantal entiteiten gewijzigd, kan men in de structuur niet zomaar wijzigingen doorvoeren en moet men dit creatief oplossen. In Vlok kan men elke wijziging aan de structuur van het pand invoeren en eerdere toestanden herbekijken. Men moet eerst de wijziging van de structuur invoeren en daarna in het onderzoek de nieuwe entiteiten koppelen. ***** In een kamerwoning kan men teveel aangemaakte entiteiten niet verwijderen. (Gent) Een plaatsbezoek in een pand met x-aantal studio’s en kamers. Ondertussen had de eigenaar het aantal entiteiten verminderd. De entiteiten kunnen niet meer verwijderd worden. Een controleur had geprobeerd het dossier opnieuw aan te maken en het oorspronkelijk te klasseren onder “herkwalificatie of dubbel dossier”. Telkens een foutmelding. We zitten dus vast om het oorspronkelijke niet meer gewijzigd kan worden en een nieuwe kan niet aangemaakt worden. In Holv (beter apart te bespreken met Gent om probleem op te lossen): Het is geen goed idee om entiteiten die vroeger bestonden, te verwijderen. De correcte manier is inderdaad om de entiteiten die niet meer bestaan op herkwalificatie te zetten. Daarna kan men in het gebouw opnieuw een entiteit met dezelfde adresgegevens aanmaken. Een gebouw wordt enkel geherkwalificeerd als het veranderd van gebouw met meerdere entiteiten naar zelfstandige woning of omgekeerd. Als er nog geen entiteiten werden ingegeven, kan men het gebouwtype nog wijzigen via de knop ‘gebouw-entiteit’. In VLOK gebruiken we panden en entiteiten. Entiteiten die niet meer bestaan, moeten we via ‘wijzig structuur pand’ herkwalificeren. Daarna kunnen we een onderzoek ingeven op basis van de nieuwe structuur van het pand. Er is ook een verschil tussen entiteiten uit een onderzoek verwijderen en entiteiten uit een pand verwijderen.

27 Itempagina Entiteit

28 Aanmaken Gemeenschappelijke Ruimte (GR)
Aanmaken via actie op Pand- Gekoppeld Plaatsbeschrijving Functies Snel meerdere GR aanmaken via ‘Opslaan + nieuwe GR’ Vragen toevoegen kamers na GR niet mogelijk in HOLV? In VLOK wel mogelijk omdat validaties pas op het einde gebeuren. **** Toevoegen kamers na GR Er kunnen geen kamers meer toegevoegd worden nadat de gemeenschappelijke ruimtes zijn ingebracht. (Leuven) Dit werd ingevoerd om de controles van de leefruimte correct te implementeren. In VLOK is dit opgelost door de concentratie van alle controles en berekeningen in de Valideer-actie.

29 Aanmaken Betrokkene Aanmaken via actie op Pand- Gekoppeld
type (natuurlijk persoon, rechtspersoon, SHM, SVK) zoek op naam of rijksregister ofwel selecteer bestaande uit VLOK of Magda en ken rol toe ofwel maak nieuw persoon met al dan niet overname adres pand Ingeven persoonsgegevens Geef rol + startdatum Onmiddellijk voegen op pand en alle bestaande entiteiten Snel toevoegen meerdere nieuwe betrokkenen Raadplegen rijksregister en kadaster **** Moeten alle eigenaars worden ingevoerd als maar 1 woning werd onderzocht? (Gent) Opmerking van een controleur in een meergezinswoning voorbeeld met 20 panden, controle in 1 pand . Het omhulsel is voorbeeld van , de vraag is als met in studio 118 is geweest en het zijn allemaal verschillende eigenaars moet men alle eigenaars invoeren voor nr. 118? Dit is een vraag over het technisch verslag. Bij zelfstandige woningen moet men enkel de houders zakelijk recht invoeren van de entiteiten waarvan men het verslag afdrukt. Het is ook niet nodig de andere entiteiten te definiëren en te koppelen in het onderzoek. Dit is wel nodig bij niet-zelfstandige entiteiten (kamerwoningen) omdat men anders geen correcte berekening van de gemeenschappelijke functies kan doen. **** Opmerkingen IGS-project Woonwijs (IGS Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede link naar databank met (recente) eigenaarsgegevens We zijn van plan de webservices van het kadaster te implementeren. **** Opmerkingen IGS-project Wonen Langs Dijle en Nete / IGEMO eigenaars en woningen kunnen koppelen verschillende of opeenvolgende huurders of eigenaars bij 1 pand registreren

30 Itempagina Persoon rood = niet meer actief (overleden, in faling…)

31 Nieuw onderzoek: gegevens
Planning en uitvoeren onderzoek Aanmaken/corrigeren structuur Pand/Entiteiten Nieuw onderzoek via Pand Reden afhankelijk van de rol Versie verslag flexibel: wijzigingen TV vlot toevoegen als nieuwe versie Kopieer structuur van eerder onderzoek structuur / gebreken van eerder onderzoek met zelfde versie verslag ‘Opslaan’ gaat naar het onderzoek Reden onderzoek Woningc ontroleu r gemeent e (1) WVL Wonin gcontr oleur (4) WVL + beroepen (3) WVL + WI (5) Vooronderzoek X Administratieve procedure x Hercontrole Beroep VWC Gerechtelijke procedure Conformiteitsattest Conformiteitsattest–2e opinie weigering Conformiteitsattest-2e opinie stilzitten Subsidie-verlaten woning **** Wijzigen TV – geen kopie mogelijk vorig onderzoek (Leuven) Bij wijzigingen aan het TV kunnen de vorige onderzoeken niet meer gekopieerd worden, maar moet alles opnieuw ingebracht worden. Bij grote studentengebouwen is dit erg tijdrovend. Ook in VLOK is het niet mogelijk om tussen verschillende versies van het technisch verslag kopieën te nemen. Vlok registreert wel de gemeenschappelijke ruimten op pand zodat deze niet telkens opnieuw moeten worden ingevoerd in het onderzoek. Het koppelen van entiteiten en gemeenschappelijke ruimten gebeurt vlot.

32 Nieuw onderzoek: koppelen entiteiten / GR
Via actie op Onderzoek-Gekoppeld Basisinformatie wordt gekopieerd en vastgezet in het onderzoek Syncen tussen itempagina Entiteit (1) en corresponderende entiteit in onderzoek (2): Actie ‘ververs’ update (2) met gewijzigde data (1) Bij opslaan data (2) wordt automatisch data (1) gewijzigd Vragen: hernummering van gebouwen? ((1) aanpassen, (2) verw. en (1) toev.) uitzonderingsmaatregel studentenkamers? wijzigen op (1) Rookmelder? **** Hernummering van gebouwen (Leuven) Wanneer gebouwen hernummerd worden en de nummering in HOLV wordt aangepast, komen op het afdrukscherm en op de prints (delen C en E) nog steeds de oorspronkelijke nummers, op de print van deel A komt wel het nieuwe nummer. Ik vermoed dat men een hernummering van de busnummers bedoeld. Als gegevens van de entiteiten worden aangepast, moeten de entiteiten in het onderzoek eerst verwijderen en daarna opnieuw toevoegen omdat bij de koppeling de entiteitsgegevens worden gekopieerd. ***** aanduiding uitzonderingsmaatregel studentenkamers tussen de 8 en 12 m². (Leuven) Bij studentenkamers die tussen de 8 en 12 m² zijn en die in aanmerking komen voor de uitzonderingsmaatregel gebeurt het dat er toch 0 bij de bezettingsnorm verschijnt. Als we dan de oppervlakte even verhogen van meer dan 12 en daarna opnieuw naar minder is het wel ok. In Leuven veranderen entiteiten vaak van type (studio, kamer, studentenkamer), het aanpassen hiervan tussen verschillende opeenvolgende onderzoeker loopt soms moeilijk (aanpassen van studentenkamer naar studentenkamer met uitzonderingsmaatregel 8-12 m² kan nog nadat kamer al is opgenomen in een onderzoek, aanpassen van kamer naar studentenkamer niet meer (enkel door de gemeenschappelijke delen en de kamer te verwijderen en daarna de kamer en de gemeenschappelijke delen terug toe te voegen)). In Holv is de aanduiding voor deze uitzonderingsmaatregel moeilijk terug te vinden in het scherm gebouw-entiteit. Als een entiteit in een onderzoek wordt gekoppeld, wordt de aanduiding ‘student’ gekopieerd naar het onderzoek. Als men deze daarna wijzigt op gebouw-entiteit, is deze wijziging NIET doorgevoerd in het onderzoek. De aanduiding van de uitzonderingsregel wordt NIET mee gekopieerd in het onderzoek en wordt telkens opnieuw opgehaald uit de entiteit. Dit zorgt blijkbaar voor nogal wat problemen. In VLOK heeft een entiteit een type ‘niet-zelfstandige woning’. Bij de entiteit duiden we NIET aan of het gaat om een studentenkamer, een kamer voor seizoenarbeider of een gewone kamer omdat dit over de bewoning gaat. Dit kunnen we pas vaststellen bij elk onderzoek. Als we een niet-zelfstandige woning in een onderzoek koppelen, moeten we aanduiden of het gaat om een studentenkamer, een kamer voor seizoenarbeider of een gewone kamer. De aanduiding voor de uitzonderingsmaatregel blijft op de entiteit. Dit doen we om niet bij elk onderzoek opnieuw te moeten nagaan of de kamer aan de voorwaarden voldoet. Als de onderzoeker aanduidt dat het gaat om een studentenkamer en de aanduiding staat op de entiteit ingevuld, dan houden we rekening met de uitzonderingsmaatregel. **** Het aanvinken van de rookmelder is erg omslachtig. (Leuven) Het zou gemakkelijker zijn als dit bijv. op dezelfde plaats kan als waar de oppervlakte van de entiteit en de interne functies worden aangeduid of meteen voor meerdere entiteiten. Het aanduiden van alle nodige informatie van de entiteit of de gemeenschappelijke ruimte gebeurt op 1 plaats. We hebben een tabblad met informatie over het goed (pand/entiteit/GR), een tabblad voor de punten en een tabblad met een overzicht van de opmerkingen. Als alle basisinformatie in orde is, maakt de onderzoeker via Pand-onderzoeken het onderzoek aan waarna hij de onderzochte entiteiten en gemeenschappelijke ruimten koppelt in het onderzoek. Op dat moment wordt de basisinformatie uit de entiteiten en gemeenschappelijke ruimten gekopieerd en vastgezet in het onderzoek. Indien de basisinformatie over de goederen nog wordt aangepast, kan men deze in het onderzoek bijwerken via de actie ‘ververs’ op onderzoek-pand-detail, onderzoek-entiteit-detail of onderzoek-GR-detail. Snel navigeren:

33 Nieuw onderzoek: punten en foto’s
quotering opname omstandig verslag snelherstel toevoegen opmerkingen per entiteit, niet voor meerdere entiteiten ineens foto’s opladen koppelen aan gebrek, entiteit of gemeenschappelijk lokaal **** Gebreken toevoegen voor meerdere kamers ineens In studentengebouwen komen geregeld dezelfde gebreken terug in alle kamers (Leuven) (bijv. lavabo met enkel koud water, geen bel/brievenbus), het zou handig zijn als er bepaalde strafpunten/gebreken (en de opmerkingen) meteen kunnen doorgetrokken worden voor alle kamers. In VLOK worden de gebreken ook per entiteit ingevoerd en niet voor alle entiteiten ineens. **** St. Niklaas – Informatie verzamelen mbt aard en kenmerken van de gebreken op het grondgebied Dit wordt zeker niet in eerste fase voorzien. Later is er eventueel (afhankelijk van budgetten en prioriteiten) mogelijkheid om extra rapportering hierover te voorzien. **** Foto’s koppelen aan gebreken (Leuven) Het zou een meerwaarde zijn als foto’s in VLOK rechtsreeks gelinkt kunnen worden aan vastgestelde gebreken. In Vlok is dit mogelijk. **** IGS-project Woonwijs (IGS Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede foto's toevoegen in applicatie Foto’s zijn voorzien in VLOK

34 Nieuw onderzoek: valideren, ondertekenen en heropenen
inhoud/structuur verslag door wetgever vastgelegd = reeks controles om fouten te vermijden, helemaal op het einde resultaat = rapport met voorgestelde oplossingen indien geen fouten: status = ‘Gevalideerd ‘ Verslagen worden aangemaakt indien aanpassing > validatie: status = ‘In opmaak’ verwijderen verslagen Ondertekenen bekijken en na goedkeuring onderteken ondertekenaar = onderzoeker aanpassingen niet meer mogelijk **** HOLV werkt erg traag en loopt geregeld vast. (Leuven) In Holv gebeuren controles en berekeningen in het technisch verslag bij elke aanpassing. Er zijn ook 2 versies van het invoerscherm van de punten om memoryproblemen van MS Access op te vangen. In het technisch verslag worden controles en herberekeningen telkens opnieuw uitgevoerd wat enorm vertragend werkt. Bovendien is MS Access geen geschikt programma voor een complexe logica als Holv. VLOK gebruikt een totaal andere technologie. Bovendien worden alle controles en berekeningen in het onderzoek pas uitgevoerd bij de actie ‘valideer’. Dit maakt de invoer van het verslag een stuk sneller en beperkt ook de kans op fouten. **** Naam onderzoeker = naam ondertekenaar (Leuven) Het zou handig zijn als de naam van de onderzoeker meteen ook de naam van de ondertekenaar kan zijn. Nu moet dit apart geselecteerd worden, maar als je met meerdere tegelijk in HOLV neemt hij automatisch de naam die bij ondertekening het laatst werd geselecteerd. In VLOK moet de ondertekenaar dezelfde zijn als de onderzoeker. **** Turnhout koppeling met vastgoedinfo (lopende woningonderzoeken melden ikv notarisbrieven) Zodra een onderzoek ondertekend is, is het voor iedereen zichtbaar in VLOK. Lopende onderzoeken in opmaak zijn enkel voor de eigen organisatie zichtbaar Heropenen aanpassen mogelijk, status ‘In opmaak’, opnieuw valideren en ondertekenen

35 Nieuw onderzoek: overzicht
Gegevens onderzoek Status: In opmaak zichtbaar in eigen organisatie wijzigen gegevens onderzoek acties: Gevalideerd Getekend zichtbaar voor iedereen Branddetectie aanwezig Groen = voldoet aan mobiliteitscriteria Rood = voldoet niet aan mobiliteitscriteria Grijs = onbekend enkel zichtbaar indien status = ‘gevalideerd’ of ‘getekend’  Groen = Toegang verkregen Rood = Geen toegang verkregen Rood = noch branddetectie, noch rookmelder Grijs = rookmelders onbekend Groen = rookmelder aanwezig Onbewoonbaar (niet onbewoonbaar wordt niet getoond, de kolom blijft leeg)  Groen = niet ongeschikt Rood = ongeschikt  enkel zichtbaar indien status = ‘gevalideerd’ of ‘getekend’  Overbewoning (niet overbewoond wordt niet getoond, de kolom blijft leeg) Keuken aanwezig Bad/douche aanwezig WC aanwezig **** Doorrekenen strafpunten van GR naar kamers: Geregeld moeten we kleine trucjes toepassen om verslagen er correct uit te krijgen (Leuven) Het gebeurt soms dat strafpunten van de gemeenschappelijke delen niet worden doorgerekend naar de kamers; als we dan bij de gemeenschappelijke delen opnieuw iets willekeurig aanvinken en terug uit worden de punten doorgerekend. Zie eerder over controles en herberekeningen. **** TV in 1 pDF Het is niet mogelijk om rechtstreeks één pdf te maken van het TV van een entiteit of een verslag rechtstreeks te mailen.(Leuven) In VLOK wordt per entiteit een technisch verslag in pdf aangemaakt. Resultaten Hover over icoontjes openen overzicht resultaten snel navigeren naar itempagina pand / entiteit afdrukken verslag per entiteit of alle samen in 1 pdf

36 Hoe scope realiseren? 2. Opdrachten Kwaliteitsbewaking en inventarisbeheer
Procedure OO Procedure CA NGW VIVOO

37 Einddoel = radicale digitalisering van documenten en communicatie

38 Documentmodule Papieren stroom: opladen Digitale stroom: aanmaken
eerst aanmaken VLOK-item (vb. procedure OO) opladen en koppelen document (vb. verzoek opstart OO) Digitale stroom: aanmaken open documentmodule nieuw document op basis van type vb. ontvangstmelding Bewerk en finaliseer bewerk sjabloon in de editor finaliseer = aanpassing niet meer mogelijk Onderteken selecteer documenten ondertekenen Afdrukken druk af Navigeer snel naar gekoppeld item in VLOK Weergave: filters Welke documenten? lijst fase 1 beperkt tot documenten in HOLV + uitnodigingsbrieven onderzoek **** Eigen sjablonen omwille van ontvoogding (Middelkerke) Ik vermoed dat men hiermee bedoelt dat er geen voorbeelddocumenten zijn voor ontvoogde gemeenten. Vlok kan hieraan tegemoet komen door de documenten afhankelijk te maken van de situatie van de procedure. Zo kunnen andere teksten worden voorzien bij besluit zonder advies (al dan niet na 75 dagen), besluit na advies, een belanghebbende als verzoeker, de burgemeester als verzoeker … De prioriteit van deze brieven moet nog worden bepaald. **** Opmerkingen IGS-project Wonen Langs Dijle en Nete / IGEMO  het automatisch genereren van brieven,

39 Werklijstmodule Doel = 2 weergave’s: Filtercriteria:
communicatie digitaliseren taken en termijnen opvolgen 2 weergave’s: ‘Werklijst Pand’ = alle taken van een pand voor alle org. ‘Mijn werklijst’ = alle taken van jouw rol(len) binnen je organisatie Filtercriteria: type taak, provincie, gemeente, toegekend aan rol of persoon default filter per gebruiker Taak aanmaken / afsluiten? automatisch als gevolg van acties in VLOK manueel afsluiten via Herverdelen? rol taakbeheerder elke gebruiker kan taken voor zijn rol aan zichzelf toekennen Toekenning aan? Principe = toegekend aan rol per organisatie Uitzondering: taak ‘verwerk onderzoek’ toegekend aan de aanvrager onderzoek taak ‘verwerk document’ toegekend aan de maker van de taak ‘onderteken document’ taak aangemaakt door een specifieke gebruiker en toegekend aan de eigen rol binnen dezelfde organisatie wordt toegekend aan de specifieke gebruiker zelf waarschuwing taken en termijnen opvolgen: twee taken Taak 1. Termijn Burgemeester Taak 2. Verwerk verzoek

40 Welke acties / taken zijn mogelijk in VLOK?
Zie flowschema procedures OO en CA links rollen: groen = gemeente blauw = Wonen-Vlaanderen vet = wat (hoe en waar in VLOK) Taaknr = wordt afgesloten Taaknr = nieuwe taak aangemaakt Flow = basisstroom + uitzonderingen Scenario voor gemeente = VLOK gemeente ≠ VLOK VLOK verplichten? Volgens het woningkwaliteitsbesluit (WKB) heeft de minister de mogelijkheid om te regelen op welke manier: WoVl in kennis wordt gesteld van afgeleverde conformiteitsattesten (art. 7, §1); WoVl en de WI de besluiten O/O krijgen (art. 15). De minister kan bepalen dat dat via VLOK moet gebeuren, maar ze kan ook meerdere mogelijkheden voorzien. Ik neem aan dat de minister daar ten gepaste tijde een beslissing over zal nemen. We willen VLOK zo gebruiksvriendelijk maken dat elke gemeente het gaat willen gebruiken. We werken nauw samen met Informatie Vlaanderen en dat het de bedoeling is om t.a.v. de lokale besturen – over de beleidsdomeinen heen – tot een coherent ICT-verhaal te komen (portaal-idee, Vlavirgem, webservices).

41 Use-cases OO **** Naam onderzoeker = naam ondertekenaar (Leuven)
Het zou handig zijn als de naam van de onderzoeker meteen ook de naam van de ondertekenaar kan zijn. Nu moet dit apart geselecteerd worden, maar als je met meerdere tegelijk in HOLV neemt hij automatisch de naam die bij ondertekening het laatst werd geselecteerd. In VLOK moet de ondertekenaar dezelfde zijn als de onderzoeker. **** TV in 1 pDF Het is niet mogelijk om rechtstreeks één pdf te maken van het TV van een entiteit of een verslag rechtstreeks te mailen.(Leuven) In VLOK wordt per entiteit een technisch verslag in pdf aangemaakt. **** Turnhout koppeling met vastgoedinfo (lopende woningonderzoeken melden ikv notarisbrieven) Zodra een onderzoek ondertekend is, is het voor iedereen zichtbaar in VLOK. Lopende onderzoeken in opmaak zijn enkel voor de eigen organisatie zichtbaar

42 Use-cases CA en NGW **** Naam onderzoeker = naam ondertekenaar (Leuven) Het zou handig zijn als de naam van de onderzoeker meteen ook de naam van de ondertekenaar kan zijn. Nu moet dit apart geselecteerd worden, maar als je met meerdere tegelijk in HOLV neemt hij automatisch de naam die bij ondertekening het laatst werd geselecteerd. In VLOK moet de ondertekenaar dezelfde zijn als de onderzoeker. **** TV in 1 pDF Het is niet mogelijk om rechtstreeks één pdf te maken van het TV van een entiteit of een verslag rechtstreeks te mailen.(Leuven) In VLOK wordt per entiteit een technisch verslag in pdf aangemaakt. **** Turnhout koppeling met vastgoedinfo (lopende woningonderzoeken melden ikv notarisbrieven) Zodra een onderzoek ondertekend is, is het voor iedereen zichtbaar in VLOK. Lopende onderzoeken in opmaak zijn enkel voor de eigen organisatie zichtbaar

43 Procedure OO - overzicht

44 Procedure OO - verzoek

45 Procedure OO - advies

46 Procedure OO - hoorplicht

47 Procedure OO – besluit burgemeester

48 Procedure OO - beroepen

49 Procedure Conformiteitsattest (CA)

50 Besluiten Nieuw Gemeentewet
Procedure niet in VLOK (eventueel fase 2) Wel registreren + opladen via DM NGW besluit NGW opheffingsbesluit **** Beperking duurtijd CA’s afhankelijk van vaststellingen (Middelkerke) Vlok voorziet een parameter die de gemeente kan instellen als standaard geldigheidstermijn voor de conformiteitsattesten. Bij elk CA kan hiervan manueel worden afgeweken. Het is echter niet mogelijk de geldigheidstermijn afhankelijk van de vaststellingen te maken omdat het technisch verslag op regelmatige basis wordt aangepast én het zo goed als onmogelijk is dit te configureren. ***** Aangeven op CA of kamer geschikt is voor studenten, niet-studenten of beiden (Leuven) Geregeld zijn kamers zowel geschikt voor studenten als niet-studenten. Op het CA staat nu enkel wie er woonde op het moment van het onderzoek. Dit leidt vaak tot verwarring bij de eigenaars. Misschien is het mogelijk om op het CA zowel te zetten of de kamer geschikt is voor studenten, voor niet-studenten of voor beiden (naar analogie met de bezettingsnorm die zegt voor hoeveel personen de kamer/woning geschikt is ongeacht van het aantal bewoners op het moment van het onderzoek of ander vastgestelde gebreken). Het conformiteitsattest is een wettelijk vastgelegd document en mag niet zomaar worden aangepast. We nemen de suggestie mee. Dit lijkt me niet echt haalbaar omdat het aantal strafpunten van de kamer zal verschillen, de bezettingsnorm van de kamer en de bezettingsnorm van de gemeenschappelijke ruimten. ***** Volgorde van kamers op het CA (Leuven) Bij het printen van een CA van een kamerwoning staan de kamers meestal in chronologische volgorde; af en toe worden alle kamers door elkaar gegooid wat het ca niet zo overzichtelijk maakt. Wat is een chronologische volgorde van kamers? Waarop is dat gebaseerd? Nieuw taak ‘Verwerk besluit NGW’ voor inventarisbeheerder Wonen Vlaanderen

51 VIVOO

52 Hoe scope realiseren? 3. Uitwisselen van gegevens
Externe data beschikbaar via VLOK VLOK data beschikbaar voor externe applicaties

53 Externe data beschikbaar in VLOK
CRAB adressen + capakey (kadastraal perceelnummer) Persoonsgegevens via rijksregisternr. Ondernemingsgegevens via KBO nummer Kadaster via kadastraal perceelnummer **** Opmerkingen IGS-project Woonwijs (IGS Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede link naar databank met (recente) eigenaarsgegevens We zijn van plan de webservices van het kadaster te implementeren. Gegevens uitwisselen Vult u om de haverklap dezelfde persoonlijke gegevens in? De moderne informatiearchitectuur van de overheid maakt dat overbodig. Zit uw informatie eenmaal in het systeem, dan hoeft u die niet opnieuw in te vullen. Een doorgedreven administratieve vereenvoudiging doet de rest: daardoor verlopen alle processen sneller en efficiënter. Het MAGDA-platform ontsluit (federale en Vlaamse) authentieke gegevensbronnen – databanken waarin unieke en oorspronkelijke gegevens bewaard worden. Ze wisselt deze gegevens op een veilige manier uit. Hierdoor wordt het principe van het "éénmalig inzamelen, meervoudig (her)gebruiken van gegevens" stap voor stap gerealiseerd. Gegevens wordenslechts één keer ingezameld bij burger of onderneming, wat een grote tijdswinst oplevert. Alle toepassingen die vervolgens gebruikmaken van deze gegevens beschikken steeds over de meest recente informatie. Ondernemingsgegevens VKBO maakt authentieke gegevens over ondernemingen onderling uitwisselbaar. Dit gebeurt door het koppelen van de authentieke gegevens aan het unieke ondernemingsnummer. Zo wordt een elektronische koppeling mogelijk van alle beschikbare informatie over één onderneming: de basisgegevens uit de moederdatabank (de federale KBO) en gegevens uit tal van andere databanken (RSZ, jaarrekening, Vlaamse dossierbestanden, vergunningen, enz). U hoeft deze gegevens niet langer op te vragen bij de onderneming zelf! Persoonsgegevens Om haar taken snel en efficiënt te kunnen uitvoeren, heeft de overheid accurate persoonsgegevens. Het aanbod van MAGDA Persoonsdiensten is van cruciaal belang in sectoren zoals volksgezondheid, welzijn en sociale economie en onderwijs maar ook voor inburgering, inspectiediensten,... Ze ondersteunt en faciliteert ook de uitreiking van arbeidskaarten, studietoelagen, energieprestatiecertificaten,… Ook in het kader van de administratieve lastenverlaging is uitwisseling van persoonsgegevens een conditio sine qua non. Alleen authentieke en accurate gegevens bieden de nodige rechtszekerheid. Het MAGDA-platform zorgt voor de uitwisseling en in een latere fase ook voor de koppeling van persoonsgegevens.

54 VLOK-data beschikbaar voor externe applicaties
3 webservices via Magda: Nog uit te werken in overleg met lokale besturen: welke criteria? welke gegevens willen de lokale besturen? = agenda van volgende pilootgroep Webservice Omschrijving ZoekWoningDienst Resultaat is een lijst met Panden / Entiteiten op basis van criteria GeefWoningDienst Om de details van een Pand / Entiteit op te vragen GeefWoningHistoriekDienst Om de details van een Pand / Entiteit samen met de historiek op te vragen **** Turnhout Aantal zaken gelden op Vlaams niveau, aantal zaken via mogelijkheid exporteren naar ander dossierbeheerprogramma? We stellen de gegevens van VLOK via Magda-webservices ter beschikking. **** Koppeling met andere toepassingen (Leuven) We gebruiken HOLV voor de technische verslagen en een GIS-module voor de verdere dossieropvolging (leegstand, CA, OO). We zijn vragende partij om een betere koppeling tussen de software-pakketten mogelijk te maken (vooral met het gis-systeem). Nu wordt het verslag in HOLV gemaakt, geprint, gescand, opgeslagen als pdf en in het gis aan het juiste dossier gekoppeld, een rechtstreekse link zou veel beter zijn. Ook in de omgekeerde richting valt er in het gis heel wat nuttige info rechtsreeks op te halen (kadastergegevens, eigenaargegevens, gekende opdeling van het gebouw, …). In eerste fase voorzien wij een webservice om gegevens uit VLOK op te halen. We voorzien geen mogelijkheid om de VLOK-databank aan te passen via externe applicaties. In VLOK zelf zal het wel mogelijk zijn om kadastergegevens, eigenaargegevens en persoonsgegevens op te vragen via de Magda webservices.

55 Infosessie lokale besturen
Welkom op de infosessie VLOK-concept waarom? planning wat en hoe? (pauze) Betrekken lokale besturen pilootgroep + infosessies hoe nu verder?

56 Betrekken lokale besturen (LB)
wat betekent VLOK voor LB bijdrage LB aan VLOK (via pilootgroep) afspraken verder verloop

57 Wat betekent VLOK voor lokale besturen?
oplossingen voor gemelde pijnpunten radicaal digitaal: geen papierstroom meer tussen LB en WVL eigen taken opvolgen zicht op stand van zaken van dossiers bij WVL standaarddocumenten genereren eenvoudig en eenvormig invoeren conformiteitsonderzoeken Voorgestelde oplossingen in infomap.

58 Bijdrage van LB aan VLOK Pilootgroep - samenstelling
objectief criterium = formeel werk van Wonen-Vlaanderen overgenomen ontvoogde gemeenten met afsprakenkader inventarisbeheerder VVSG 10 gemeenten en 7 IGS komt 6-maandelijks samen

59 Pilootgroep - agenda Inzicht geven in interne werking lokale besturen
Prioriteiten aangeven te ontwikkelen documenten in fase 2 extra gewenste functionaliteit, cofinanciering mogelijk? Knelpunten uitklaren Wisselwerking tussen applicaties: webservices samen uitwerken Ondertekenen documenten door burgemeester en gemeentesecretaris Hoe omgaan met verschillende lay-out voor documenten per gemeente? Conversie bestaande data lokale besturen? Testen? Na oplevering mijlpalen Gefaseerde IPS: eerst naar pilootgroep dan pas naar alle gemeenten

60 Verder verloop 2015 2016 2017 startvergadering pilootgroep infosessies
evaluatie infosessies + korte bevraging om interesse in VLOK te meten bij deelnemers informeren verder verloop via projectpagina op onze website: https://www.wonenvlaanderen.be/node/3239/ 2016 traject opstarten met lokale besturen die zich engageren om VLOK te gebruiken 2017 opleiding in productie najaar 2017

61 VLOK - infomap infosessie lokale besturen
deelnemerslijst presentatie gebruikersprofielen schema flow procedures voorgestelde oplossingen gemelde knelpunten lokale besturen

62 Addendum: hoe scope realiseren. 2
Addendum: hoe scope realiseren? 2. Opdrachten Kwaliteitsbewaking en inventarisbeheer Gedetailleerdere slides als referentie en achtergrondinformatie

63 Hoofdprocedures en deelprocedures
= de wettelijk bepaalde werkwijze waarop een proces verloopt bewaken van wettelijke termijnen Metadata Hoofdprocedure op pand metadata gemeenschappelijk voor alle entiteiten van mogelijk deelprocedures acties voor beheer van deelprocedures 3 types: OO CA eerste aanleg (lokale besturen) CA tweede opinie (WVL) Deelprocedure verderzetting van hoofdprocedure op entiteitsniveau (na advies) 1 deelprocedure = 1 hoofdprocedure = 1 entiteit Procedurestappen in deelprocedure OO advies hoorplicht + reacties belanghebbenden hoorplicht beslissing burgemeester beroep + Ingediend beroep + Besluit minister + Raad van State Item = metadata voor het resultaat CA NGW Documentmodule bevat effectieve documenten = resultaat van procedure Advies Besluit van de burgemeester CA + weigeringsbeslissing MB

64 Procedure OO (1/4) Acties gemeente
Aanmaken hoofdprocedure op pand Verzoek + ontvangstmelding initiatiefnemer = belanghebbende gegevens verzoeker, te onderzoeken woning en risico’s koppelen entiteit indien gekend opladen verzoek aanmaken ontvangstmelding Vooronderzoek aanvragen onderzoek plannen vooronderzoek: uitnodiging via DM invoeren onderzoek op Pand (zie eerder) Kennisgeving betrokkenen (via DM) Advies vragen aan WVL taak ‘Verwerk adviesvraag’ voor Wonen-Vlaanderen

65 Procedure OO (2/4) Acties Wonen-Vlaanderen
Onderzoek adm. procedure aanvragen onderzoek plannen onderzoek: uitnodiging via DM invoeren onderzoek op Pand (zie eerder) Maak advies + ondertekening selecteer onderzoek < 6 maanden selectie entiteiten automatisch aanmaken deelprocedures op entiteit procedurestappen automatisch documenten brief burgemeester + advies finaliseer documenten en laten ondertekenen door GA Verstuur advies naar gemeente Nieuwe taak ‘Verwerk advies’ voor gemeente

66 Procedure OO (3/4) Acties gemeente
Informeren betrokkenen kennisgeving resultaat advies via DM Hoorplicht start hoorplicht met opgave limietdatum reacties toevoegen nieuwe reactie hoorplicht opladen reacties + aanmaken/opladen PV van hoorzitting Besluit burgemeester selectie entiteiten aanmaken besluit ofwel manueel ondertekend besluit opladen ofwel laten ondertekenen in VLOK Kennisgeving betrokkenen belanghebbenden via DM naar Wonen-Vlaanderen via actie: nieuwe taak ‘Verwerk besluit’

67 Procedure OO (3/4) Acties Wonen-Vlaanderen
Registreer beroep opladen beroep ontvangstmelding Beoordelen ontvankelijkheid beroep Beroepsonderzoek aanvragen invoeren Ministerieel besluit ontwerp MB naar minister registreer MB Beroepen + status zichtbaar voor gemeenten!

68 Procedure CA Acties gemeente + WVL
Aanmaken hoofdprocedure op pand Verzoek + ontvangstmelding Onderzoek CA Maak CA selecteer entiteiten uit onderzoeken < 6 maand VLOK bepaalt zelf een lijst met toe te kennen en te weigeren CA’s automatisch aanmaak CA’s en weigeringsdocument laten ondertekenen ondertekenen in DM Kennisgeving betrokkenen nieuwe taak ‘Verwerk CA’ voor inventarisbeheerder Wonen-Vlaanderen **** Beperking duurtijd CA’s afhankelijk van vaststellingen (Middelkerke) Vlok voorziet een parameter die de gemeente kan instellen als standaard geldigheidstermijn voor de conformiteitsattesten. Bij elk CA kan hiervan manueel worden afgeweken. Het is echter niet mogelijk de geldigheidstermijn afhankelijk van de vaststellingen te maken omdat het technisch verslag op regelmatige basis wordt aangepast én het zo goed als onmogelijk is dit te configureren. ***** Aangeven op CA of kamer geschikt is voor studenten, niet-studenten of beiden (Leuven) Geregeld zijn kamers zowel geschikt voor studenten als niet-studenten. Op het CA staat nu enkel wie er woonde op het moment van het onderzoek. Dit leidt vaak tot verwarring bij de eigenaars. Misschien is het mogelijk om op het CA zowel te zetten of de kamer geschikt is voor studenten, voor niet-studenten of voor beiden (naar analogie met de bezettingsnorm die zegt voor hoeveel personen de kamer/woning geschikt is ongeacht van het aantal bewoners op het moment van het onderzoek of ander vastgestelde gebreken). Het conformiteitsattest is een wettelijk vastgelegd document en mag niet zomaar worden aangepast. We nemen de suggestie mee. Dit lijkt me niet echt haalbaar omdat het aantal strafpunten van de kamer zal verschillen, de bezettingsnorm van de kamer en de bezettingsnorm van de gemeenschappelijke ruimten. ***** Volgorde van kamers op het CA (Leuven) Bij het printen van een CA van een kamerwoning staan de kamers meestal in chronologische volgorde; af en toe worden alle kamers door elkaar gegooid wat het ca niet zo overzichtelijk maakt. Wat is een chronologische volgorde van kamers? Waarop is dat gebaseerd?


Download ppt "VLOK Vlaams Loket Woningkwaliteit"

Verwante presentaties


Ads door Google