De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In groep 7/8 september 2015. uitgangspunten: - sociaal - uitdagend - ontwikkelingsgericht - toekomstgericht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In groep 7/8 september 2015. uitgangspunten: - sociaal - uitdagend - ontwikkelingsgericht - toekomstgericht."— Transcript van de presentatie:

1 in groep 7/8 september 2015

2 uitgangspunten: - sociaal - uitdagend - ontwikkelingsgericht - toekomstgericht

3 Kanjer  Petten  Borgen

4 Iedere week 2 team- en 1 klasbouwer. Manier van werken bij de instructiemomenten. Bijvoorbeeld de weekendkring d.m.v. een: * binnen/buitenkring * tafelrondje per tweetal * tweetal coach * tweepraat * tweevergelijk* zoek iemand die * tweegesprek op tijd* zoek de valse

5  Voor de vakken taal, spelling, rekenen, technisch- en begrijpend lezen  Wat willen we bereiken?  Hoe gaan we dat doen?  Wat is daarvoor nodig?  Groep wordt ingedeeld in:  -basisgroep  -plusgroep  -extra ondersteuning

6 Vakinhouden  Rekenen – nieuwe methode Alles Telt!  Taal/spelling/lezen: technisch lezen is de basis voor de talige activiteiten in groep 7/8 ook thuis aandacht aan het lezen blijven besteden.  Engels start in groep 7 en bouwt de kennismaking met het nieuwe vak verder uit in groep 8.

7 Methodegebonden toetsen:  Elke 3 tot 6 weken voor rekenen, taal, spelling en zaakvakken.  Toetsen voor zaakvakken worden een week van tevoren opgegeven.

8 Cito-toetsen  Op de Linde streven we naar een gemiddelde groepsscore van II  Januari en juni voor groep 7 en 8 in januari.  Eindtoets groep 8 in april.  De prestaties van uw kind worden vergeleken t.o.v. andere kinderen in Nederland (het gemiddelde) betreffen o.a. technisch- en begrijpend lezen, rekenen, spelling LeerlingVolgSysteem (LVS) Oefenprogramma Squla

9 Agenda en Stofmap (vanaf groep 5) ►Iedere dag mee naar school en eind van de dag mee naar huis ►Stimuleer uw kind hier zelf aan te denken en met u te delen. Dit vergroot zijn/haar zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel!

10 Spelling:  Blokken van 4 weken  Week 1 en 2: -maandag mee, donderdag terug -2 bladzijdes & 2x de woordjes oefenen in het gekregen schrift.  Week 3: -maandag mee, donderdag terug -boekje afronden & woordjes oefenen die men moeilijk vindt -donderdag signaaldictee  Week 4: -maandag herhalingsles, donderdag controledictee -boekje weer mee om nog eens te oefenen -hoeft niet meer mee terug naar school

11 Groep 7/8 Zaakvakken Per blok (ong. 6 weken) ► samenvatting met vragenblad & verwerkte opdrachten een week voor de toets mee naar huis Nieuwsbegrip Iedere week vrijdagmiddag extra les ► huiswerk wordt uitgelegd, de daaropvolgende week moet het verwerkt zijn ► ieder kind heeft een eigen inlogcode ► Ook kan er tussendoor nog iets mee naar huis komen om af te maken of extra te oefenen.

12 Dit schooljaar;  Thom Brekoo, Voltijd student uit het 2 de jaar van Avans in Breda.  Vaste weken in het jaar. Tot ongeveer januari in onze groep.  2x een half jaar daarna naar een andere groep binnen de school.

13 3 x per jaar 10 minuten gesprek spreekuren 2x per jaar 1x per jaar Voortgezet onderwijs informatieavond. (1 dec ‘15) inloop voor korte vragen of het maken van een afspraak na schooltijd voor grotere vragen inloop, telefonisch of ook e-mail p.hoppenbrouwers@delindekpo.nl p.hoppenbrouwers@delindekpo.nl maar zeker belangrijker: naar behoefte! mochten er problemen ontstaan of heeft u vragen, wacht dan a.u.b. niet te lang!

14 Inloop vanaf 8.30 uur 8.40 uur 1 e bel / fluitsignaal, 8.45 uur start v/d les / vertrek naar de bus. Creatieve vakken schort naar keuze Verjaardaggraag gezonde traktatie, zoals ook voor pauze eten/drinken Gevonden voorwerpen Gym woensdag tot herfstvakantie, daarna woensdag en vrijdagochtend. Graag een briefje (e-mailbericht) bij afwezigheid of niet mee kunnen doen met de gym. Bezoek dokter/tandartsbij voorkeur buiten schooltijden om, waar mogelijk graag afsprakenkaartje Groep 7Verkeersexamen (praktisch / theoretisch) Groep 8 Vormsel, musical en afscheid van de basisschool Groep 7 en 8 Kinderpostzegels 23 september as start. Tijdschriften / oefenprogramma’s Kinderen krijgen diverse folders mee.

15 Hulp Medezeggenschapsraad – aanmelden tot as. woensdag. Verkeersbrigadiers – aanmelden bij de verkeerswerkgroep. Klassenouders voor groep 7 en 8. (Dit mag ook met tweeën) Ondersteuning tot de herfstvakantie bij het overblijven op het Talent. – aanmelden bij ‘De TOL’

16 Vragen?

17 Vragen? Graag zou ik dit schooljaar samen met u en uw kind(eren) tot een succesvol jaar maken. Zullen we het samen doen???

18 Bedankt voor uw aanwezigheid en groeien doen we samen! Tot ziens! ** Hopelijk mag ik u straks nog begroeten in Nisipa voor een kopje koffie en de jaarlijkse jaarvergadering van onze oudervereniging.**


Download ppt "In groep 7/8 september 2015. uitgangspunten: - sociaal - uitdagend - ontwikkelingsgericht - toekomstgericht."

Verwante presentaties


Ads door Google