De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8 2014-2015

2 Even voorstellen Maandag/dinsdag: Saskia van der Hoeven,
Nu: Nikky van Rijnswou Woensdag t/m vrijdag: Kyra Pronk

3 Vakken en methoden: Rekenen Taal en spelling Begrijpend lezen
Wereldoriëntatie Schrijven Engels Verkeer Catechese Creatieve vakken: Drama,dans,tekenen, handvaardigheid Sociaal emotionele vorming Wereld in getallen Taal Actief Nieuwsbegrip xl Brandaan (geschiedenis), Naut (natuurkunde), de Blauwe planeet (aardrijkskunde) Pennenstreken The team Klaar..over Trefwoord Moet je doen Goed gedaan

4 Taal actief presentatie nieuwe methode

5 Interne begeleiding Marjolein van Melzen Dinsdag – donderdag – vrijdag
Groepsplan i.p.v. handelingsplan Werken met 3 niveau’s

6 Spreekbeurt, boekbespreking en werkstuk
1 werkstuk (deels op school, deels thuis)

7 Huiswerk: Staat ook op de website --- >
Voorbereiding op het voortgezet onderwijs Leerwerk bestaat uit topo, het leren voor de toetsen die bij wereldoriëntatie en Engels horen en leren voor het dictee. Elke week Nieuwsbegrip op de computer thuis Regelmatig maakwerk voor rekenen/spelling Eventueel extra oefenwerk wanneer nodig. Huiswerkklas maandag uur

8 Voorbereiding op voortgezet onderwijs
Agenda zoveel mogelijk mee naar school. Zelf huiswerk beheren: inplannen, leren en resultaten thuis melden Scholen VO bezoeken op de fiets Werk zelf leren plannen en af hebben!

9 Rapporten: Eerste rapport 21 november
Geen tweede rapport maar in februari: Onderwijskundig Rapport (OKR) Eindrapport aan het eind van groep 8

10 Schooladvies – Onderwijskundig Rapport
Wij letten op: motivatie en werkhouding eerste rapport en Cito’s groep 8 schoolverloop (algemeen en Cito) NIO (donderdag 2 oktober) voorlopig advies van leerkracht groep 7 en het meest belangrijk is: het kind zelf!

11

12 Tijdpad rondom advies VO
Groep 7: voorlopig advies Oktober: NIO Okt/nov: LWOO onderzoek indien van toepassing Januari: Cito’s groep 8 Februari: schooladvies en OKR (concept) mee Februari: Adviesgesprek (leerkracht, IB, ouders en leerling) en OKR wordt definitief Daarna: brief met inlogcode voor toegang OKR en voor aanmelding school Voortgezet Onderwijs Daarna: U meldt uw kind aan bij één school d.m.v. inlogcode NIO toets Voorlopig advies, definitief advies Onderwijskundig rapport Concept, definitief Beide exemplaren ondertekenen, 1 opsturen naar de nieuwe school de ander terug naar de Oostwijzer. Scholen bezoeken: Alfrink/ Erasmus/ ONC/ Stedelijk Belangrijk: hulpouders, goede fiets! Inschrijven Voortgezet Onderwijs: inschrijfformulier en onderwijskundig rapport opsturen, voorkeursdatum van scholen

13 Oriëntatie op scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO):
Wij bezoeken met de klas de Zoetermeerse VO-scholen in januari/februari. Hulpouders gevraagd Goede fiets absoluut nodig Belangrijk: bezoek ook (samen met uw kind) open avonden en middagen van VO-scholen. Denk ook aan scholen buiten Zoetermeer Bij zorgen om uw kind: neem alvast contact op met de school voor VO.

14 Kamp Dinsdag 7 t/m vrijdag 10 oktober De Stevert in Steensel
kamppagina op website school

15 Musical Oefenen vanaf april/mei
Bij elkaar zoeken van kostuums (doen we samen) Gebruik van de aula in het Alfrink College Uitvoering in één-na-laatste schoolweek

16 Algemene mededelingen:
Verlof schriftelijk aanvragen bij directie Na de gym: douchen Mobiele telefoons: in bureaulade juf Inventariseren Vormsel Veel informatie op de groepssite Nieuwsbrief, Facebook (toestemming)

17

18 Maar zeker ook positief!
Verstrekken van informatie Betrokkenheid naar leerlingen/ouders Gebruiken in en rond lessen, leerlingen leren: - kritisch kijken naar media - reflectie op hun eigen mediagebruik - technische en creatieve vaardigheden

19 Samenwerking school en thuis, samen willen we het beste!

20


Download ppt "Informatieavond groep"

Verwante presentaties


Ads door Google