De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Werken voor de Twentse Overheid 28-5-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Werken voor de Twentse Overheid 28-5-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Werken voor de Twentse Overheid 28-5-2016

2 Welkom! Wie? OR, lokale commissies voor GO van zowel de wel als niet aan de harmonisatie deelnemende gemeenten. Wat? Hoe en waarom? Met een informele en kort maar krachtige bijeenkomst informeren. Shared Services Netwerk Twente Werken voor de Twentse Overheid Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden 15.30/17.00 uur Afsluitend een hapje en drankje 15.30/17.00 uur Afsluitend een hapje en drankje

3 Shared Services Netwerk Twente Faciliteert samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering processen Focus op ‘De 4 K’s’: Kansen, Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten Gestart in 2012 Bestuurlijk geaccordeerd in februari 2013 met het ‘Communiqué van Zenderen’

4 SSNT projecten Informatisering & Automatisering Basisregistratie Topografie Basisregistratie BAG/WOZ Financiën & Verzekeringen Communicatie Juridische Zaken Documentaire Informatievoorziening P&O/Werken voor de Twentse Overheid Kijk ook eens op www.sharedservicesnetwerktwente.nl

5 Werken voor de Twentse Overheid Samenwerking 18 partners op het gebied van mobiliteit en ontwikkeling Waarom? Continuïteit van het werk waarborgen: zowel voor de organisatie (o.a. bij krimp of behoefte aan wisselende personele inzet) als voor de medewerker (meer herplaatsingsmogelijkheden) Investering in en behoud van ons belangrijkste kapitaal: onze medewerkers Context -Veranderende rol van de overheid -Hogere eisen werk-/ en denkniveau -Organisatieveranderingen en taakstellingen -Vergrijzing: duurzame en flexibele inzetbaarheid -Ontgroening: aantrekkelijk werkgeverschap voor aankomend talent

6 Interne arbeidsmarkt Externe vacatures/ vacatures voor externen Loopbaanproducten en -diensten Twentse School Arbeidsmediation Mobiliteit bevorderende ‘evenementen’ Digitale koppeling naar andere relevante samenwerkings-verbanden en partners Arbeidsmarktcommunicatie&Branding Geharmoniseerde Arbeidsvoorwaarden Het FUNDAMENT Een interne arbeidsmarkt voor de Twentse ambtenaar zonder belemmeringen waarbij inzetbaarheid, mobiliteit en ontwikkelmogelijkheden maximaal zijn en de Twentse Overheid een aantrekkelijke werkgever is en blijft. Feb. ‘13: platform ww.werkenvoordetwentseoverheid.nl Jun. ‘14: eerste aanbod Twentse School sept. ‘14: pool arbeidsmediators allen gecertificeerd en bekendmaking Digitaal platform op www.werkenvoordetwentseoverheid.nl

7 Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Waarom één Twentse Arbeidsvoorwaarden Regeling (TAR)? Vereenvoudiging van het aangaan van samenwerkingsverbanden Bevordering van mobiliteit, inzetbaarheid en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers met behoud van rechtspositie Deelnemende organisaties Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten en Regio Twente.

8 Wat brengt de TAR? De medewerker krijgt: Ruimer werkgebied waarbinnen met behoud van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, kennis en expertise ingezet kan worden. Meer kansen om kennis, expertise en ervaringen op te doen, goed voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Meer kansen voor talentontwikkeling en loopbaanpaden. Een ruimere kring van collega’s. De organisatie kan: Eenvoudiger gebruik maken van tijdelijke en specialistische expertise binnen de Twentse Overheid; minder noodzaak voor externe inhuur. Gemakkelijker de samenwerking en mobiliteit op Twentse schaal bevorderen; er hoeft niet telkens opnieuw gesproken te worden over de arbeidsvoorwaarden. Kosten besparen door gezamenlijke vorming van en door uniforme toepassing van arbeidsvoorwaarden (efficiëntere bedrijfsvoering).

9 Uitgangspunten TAR Aantrekkelijk werkgeverschap Wegnemen van drempels ter bevordering van mobiliteit, flexibiliteit en inzetbaarheid. Sturen op vertrouwen: uitgaan van professionele medewerkers die tijd-, plaats en structuuronafhankelijk werken. Uitgaan van de eigen kracht van medewerkers, zij voeren regie over eigen loopbaan. Uitvoerbaarheid, uitlegbaarheid en eenduidigheid Terug naar de basis CAR-UWO-artikelen. Uitvoerbare regels en geen regels waaraan geen uitvoering wordt gegeven. Vereenvoudiging van wat te veel of te complex dreigt te worden. Geen individuele arrangementen, uitzonderingen en/of maatwerk. Afkopen van verschillen heeft voorkeur boven sterfhuisconstructies.

10 Principeakkoord Cao Gemeenten Is van invloed op het project HA: vakantie en verlof bij ziekte (1 oktober 2014) vakbondsverlof (1 januari 2015) salaris en vergoedingen (1 januari 2016) individueel keuze budget (1 januari 2016) Generatiepact, …….. en ondersteunt met afspraken over het vergroten van werkzekerheid en het realiseren van een transparante gemeentelijke arbeidsmarkt de doelstelling van Werken voor de Twentse Overheid 28-5-2016

11 Proces Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) BGO starten Technisch beraad inrichten Onderhandelen (Deel)akkoord(en) aanbieden aan portefeuillehouders P&O Interne besluitvormingsprocessen van start Overeenstemming bereiken in de lokale GO’s Realisatie TAR 28-5-2016

12 Tijd voor een hapje en drankje! Tijd voor een hapje en drankje!


Download ppt "Startbijeenkomst Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Werken voor de Twentse Overheid 28-5-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google