De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkvoorbeeld gemeente Riemst door Mark Vos, burgemeester Studiedag VVSG – ABB – Provincie Limburg Beter besturen door samen te werken 11 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkvoorbeeld gemeente Riemst door Mark Vos, burgemeester Studiedag VVSG – ABB – Provincie Limburg Beter besturen door samen te werken 11 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkvoorbeeld gemeente Riemst door Mark Vos, burgemeester Studiedag VVSG – ABB – Provincie Limburg Beter besturen door samen te werken 11 mei 2016 Workshop 1 Samenwerking met verschillende gemeenten op vlak van personeel, uitleen materialen,…

2 Overzicht Voorstelling gemeente Riemst Tewerkstelling en financiën Riemst Samenwerkingsverbanden

3 VOORSTELLING GEMEENTE

4 Geografie Situering Zuid-Oost Limburg Tussen Bilzen, Tongeren, Maastricht, Luik Geografie –Oppervlakte: 57,9 km² –Onbebouwd: 84,15 % –Woongebied: 7,79% –Andere: 8,06 % –Aantal inwoners per km²: 279

5 Demografie 3/5/2016: 16.600 inwoners Niet-Belgen 3 231 Nederlanders 2 617 Polen 72 Duitsers 69 Andere 473 Leeftijd Aantal MannenAantal Vrouwen 0-17 jaren 1 527 1 429 18 - 64 jaren 5 123 4 988 65 jaren en ouder 1 666 1 867 TOTAAL 8 316 8 284

6 Plattelandsgemeente Veel RVK-wegen (256 km) en landbouwgrond Bevolkingsdichtheid 286 inwoners/km² 82,6% landbouwzone 240 boerderijen Weinig industrie = weinig inkomsten  Samenwerking = voordeel

7 Toerisme Riemst Belangrijke economische sector Ongeveer 22.000 overnachtingen per jaar –4 hotels –15 B&B - hoevetoerisme –299 bedden Plaats 4 in Haspengouw

8 Wijnkasteel Genoelselderen

9 Nieuwe wandelroute aan Waterburcht “Verborgen Moois Millen”

10 Mergeldorp Kanne

11 Mergelgroeven in Kanne en Zichen-Zussen-Bolder

12 Binnenkort: fietsen onder de grond

13 De Brug Vroenhoven

14 Culinair Riemst Grottenkaas Grotchampignons Jambrouwerij Riemster Dröpke Wijnen Genoels-Elderen Grottenbier Oud-Strijder Hesbania Bier

15 Cultureel erfgoed Muzikaalste gemeente van Vlaanderen Liefst 365 verenigingen –jeugd, sport, cultuur,... Fusiegemeente van 13 kerkdorpen Riemst telt meer dan 100 beschermde monumenten en bijna 40 beschermde dorpsgezichten

16 TEWERKSTELLING EN FINANCIËN

17 Tewerkstelling en financiën Gemeentebestuur is grootste werkgever –149 medewerkers @ administratie –20 medewerkers @ ocmw –45 medewerkers @ onderwijs in 4 basisscholen –Budget 2016 = 17 miljoen euro –Investeringen 2016 = 3,8 miljoen euro Excl. overdrachten 4,7 miljoen euro

18 Tewerkstelling Lokale politie –110 werknemers @ zone Bilzen-Hoeselt-Riemst –Budget 2015 = 7,5 miljoen euro –Bijdrage Riemst = 1,1 miljoen of 67 euro/inwoner 85 % inwoners werkt buiten Riemst 1.246 lokale ondernemers en vrije beroepen

19 Uitbreiding ambachtelijke zone Ambachtelijke zone ‘Op’t Reeck’: –230 arbeidsplaatsen – 25 bedrijven op 14,5 ha Plaats voor 20 extra bedrijven op 4,55 ha Gemiddelde: –2.345 m²/bedrijf –7,2 arbeidsplaatsen/ha (of 3,25/bedrijf)

20 Voorstelling gemeente Riemst Individueel financieel profiel –Activiteit en inkomens –Aanslagvoeten en fiscaal rendement

21 Individueel financieel profiel Riemst

22

23

24

25

26 Schuld per inwoner Riemst 2016: € 861

27 SAMENWERKING BUURGEMEENTEN

28 Samenwerkingsverbanden buurgemeenten Stad Bilzen sinds 2011 Gemeente Maastricht sinds 2011 Stad Tongeren sinds 2014 Gemeente Hoeselt sinds 2015

29 Samenwerkingsverbanden buurgemeenten Overeenkomst goedgekeurd door de gemeenteraden Lijst met materieel bevoegdheid van CBS Kostenbesparend

30 DELEN VAN MACHINES Uitleenlijst Riemst

31

32

33

34

35

36 DELEN VAN MACHINES Uitleenlijst Tongeren

37

38

39 IN DE PRAKTIJK

40 In de praktijk Technische diensten nemen contact met elkaar in functie van noodzaak. Uitleenbon wordt ingevuld. Hoofd van technische dienst ondertekent uitleenbon. Materieel wordt door uitlenende gemeente volledig gebruiksklaar ter beschikking gesteld.

41 In de praktijk Bij afhaling wordt staat van bevinding opgemaakt, bij terugbezorging volgt een controle. Lenende gemeente verantwoordelijk voor goed gebruik en onderhoud tijdens leenperiode. Materieel dient in goed onderhouden toestand terug bezorgd te worden.

42 In de praktijk Eventuele herstellingskosten voor de lenende partij, tenzij in geval van slijtage. Materieel zonder bediener: afhaling door lenende partij. Materieel met bediener: afspraak tijdstip en plaats op uitleenbon.

43 In de praktijk Uitleenkosten bijgehouden aan de hand van tarieflijsten. Eenmaal per jaar afrekening. Betaling van het verschil door middel van schuldvordering, op te maken door de gemeente wiens vorderingsbedrag het hoogst is. Materieel enkel voor eigen gebruik.

44 KOSTEN-BATEN

45 Kosten / baten Zeer laagdrempelig met weinig procedures Besparing. Investeringen kunnen gedeeld worden met verschillende gemeenten. Meer mogelijkheden voor hedendaagse technieken.

46 SAMENWERKING MAASTRICHT

47 Onderzoek naar mogelijkheid gezamenlijk Europees aanbesteden (niet geleid tot samenwerking). Onderzoek naar tijdelijk gebruik van milieupark ter vervanging van tijdelijke sluiting milieuperron Maastricht west (niet geleid tot samenwerking)

48 gezamenlijke opleiding gezamenlijke opleiding projectmanagement (Prince2)

49 Samenwerking gezamenlijke aanleg Mergelweg (succesvolle samenwerking met behoud van ieders kwaliteitseisen en toch geen zichtbare verschillen) Samenwerking op het gebied van Onderzoek en Statistiek (Uitgevoerde buurtpeiling 0- meting in Riemst tegen vergoeding; uitgevoerde opdracht vestiging en vertrek motieven tegen betaling)

50 Samenwerking op het gebied van juridische ondersteuning (uitgevoerd advies inzake beëindigen contract met bestaande leverancier tegen vergoeding) Samenwerking inzake sociale economie/MTB (MTB heeft diverse opdracht uitgevoerd voor de gemeente Riemst tegen betaling; overwogen is preferent aandeel MTB aan te schaffen (mogelijkheid tot inbesteden); uiteindelijk is de samenwerking met de MTB niet voortgezet)

51 Gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheid Europese subsidie voor niet-chemische onkruidbestrijding en ervaring uitwisseling (ervaringen uitgewisseld) 2 recente bezoeken van colleges aan elkaar (Genoelselderen en A2 tunnel) Bezoek van MT Riemst aan Maastricht Burgemeesters hebben 1 dag geruild

52 Onderzoek naar mogelijkheid om identiteitspapieren van Belgen woonachtig in Nederland via gemeente Maastricht/Riemst aan te laten vragen (niet geleid tot actie, België kent schriftelijke procedure) Onderzoek naar mogelijkheden voor uitwisseling personeel (onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen op hoofdlijnen uitgevoerd; te weinig vertrouwen om snel aan de slag te kunnen als kans zich voordoet)

53 Gezamenlijk bezoek aan Beneluxunie inzake potentiële ondersteuning bij samenwerking. Uitlenen van materialen (op verzoek van Riemst heeft Maastricht drang (nadar)hekken geleverd) Onderzoek naar mogelijke ICT ondersteuning vanuit Maastricht aan Riemst inzake servicemanagement (Topdesk) (Riemst onderzoekt momenteel nog functionele wensen).

54 Informatieverzoek van Riemst inzake specialist grotten en ondergrond (Maastricht beschik niet meer over dergelijke specialisatie (doorverwijzing naar Provincie Limburg) Via bemiddeling van Maastricht ondersteund Riemst de Stad Tongeren van veegdiensten Samenwerking inzake uitkeringsfraude tussen Riemst, Lanaken en Maastricht.

55 UITLENEN PERSONEEL

56 Samenwerking met de Stad Bilzen mbt uitlening personeel Op basis van kostenverdeling Voorbeelden –Jurist Bilzen geeft adviezen in Riemst –Preventieadviseur Riemst vervangt preventieadviseur Bilzen tijdens aanwervingsprocedure –Aankoopdienst Bilzen ondersteunt aankoopdienst Riemst tijdens aanwervingsprocedure –Diefstalpreventionist Bilzen adviseert in Riemst

57 ANDERE SAMENWERKINGS- VERBANDEN

58 Andere samenwerkingsverbanden Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst –Aanpak (drugs)overlast in samenwerking met Stad Maastricht (NL) Aankoopdossier ANPR-camera’s in overleg met Tongeren/Provincie Brandweerzone Limburg-Oost –Snelle interventies door Brandweer Gemeente Maastricht (NL) in bepaalde delen van Riemst Uitleendiensten evenementen Verregaande integratie OCMW

59 Riemst, Heerlijk Veelzijdig! Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Praktijkvoorbeeld gemeente Riemst door Mark Vos, burgemeester Studiedag VVSG – ABB – Provincie Limburg Beter besturen door samen te werken 11 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google