De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkleren bacheloropleiding verpleegkunde HU 1 Bijeenkomst HBOV in ouderenzorg HU – UtrechtZorg Donderdag 18 juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkleren bacheloropleiding verpleegkunde HU 1 Bijeenkomst HBOV in ouderenzorg HU – UtrechtZorg Donderdag 18 juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkleren bacheloropleiding verpleegkunde HU 1 Bijeenkomst HBOV in ouderenzorg HU – UtrechtZorg Donderdag 18 juni 2015

2 Praktijkleren n Leren in en van de praktijk n Leren in praktijkrealistische situaties n Voorbereiden op complexe situaties n Leren door voorbeeld en zelfstandig uitvoeren n Integratief leren! 2Praktijkleren bachelor verpleegkunde 18 juni 15

3 Vorm praktijkleren n Elk jaar een stage: n Stage 1: 10 weken n Stage 2: 20 weken n Stage 3: 20 weken n Stage 4: 20 weken n Kapstok van de stages: n 5 rollen van de verpleegkundige n 5 (HBO)toetscriteria n Profileren als HBOVer 3

4 4 HBOkaders Kenmerken HBOverpleegkundige: n Verantwoordelijkheid voor leren en zorgen n Complexiteit van zorg; overview! n Toepassingsvermogen: kennis toepassen, transfer verschillende situaties n Analytisch en probleemoplossend (vernieuwend) bezig zijn. n Overstijgend denken: creatief zijn, nieuwe mogelijkheden zien. n Reflectief denken en handelen: verantwoorden bezigheden Praktijkleren bachelor verpleegkunde 18 juni 15

5 5 rollen en 12 kerncompetenties Zorgverlener: 1. Zorgverlenen 2. Preventie 3. Gezondheidsvoorlichting Regisseur: 4. Coördineren en continuïteit van zorg 5. Coördineren van preventieve en voorlichtende activiteiten Ontwerper: 6. Zorgprogrammering 7. Verpleegbeleid 8. Kwaliteit van zorg Coach: 9. Coachen op uitvoer verpleegbeleid 10. Werkbegeleiding Beroepsbeoefenaar: 11. Deskundigheidsbevordering 12. Beroepsinnovatie 5

6 6 Toetscriteria: HBOcriteria Gefundeerd handelen Combineren theorie en praktijk Beargumenteren van keuzes Evidence based en best practice Methodisch handelen Doelgerichtheid Bewust handelen Systematisch en procesmatig werken Vaardig en efficiënt handelen Logische opbouw van werken Letten op eigen houding en veiligheid t.o.v. patiënt Juiste tempo en werkwijze Controleren van effect Interactioneel handelen Dialoog aangaan Adequaat inspelen op reacties Vraaggericht en belevingsgericht handelen Uitleg geven, voorlichten Motiveren Reflecteren Kritisch en realistisch terugkijken op attitude en handelen Feedback geven en ontvangen Leerervaringen verwoorden en leertraject hierop aanpassen Ethisch redeneren

7 Praktijkleren = integratie n Integratie van kennis, eerder ervaringen, attitude en vaardigheden n HBOkenmerken laten zien in gedrag (dat zien de werkbegeleiders en patiënten) n HBOkenmerken laten zien in theoretische (en schriftelijke) verwerking (dat ziet de stagedocent in het stageportfolio) n Verpleegkundige worden: integratie van de kerncompetenties en 5 rollen van de verpleegkundige: allemaal laten zien op afdeling en op papier 7 Praktijkleren bachelor verpleegkunde 18 juni 15

8 Huidig stagemodel n Alle vijf rollen in elke stage aan bod, met accentverschil n Stage 4 is onderdeel van de afstudeereenheid n Belangrijke thema’s in elke stage: kritisch denken, klinisch redeneren, evidence-based werken en ethisch en moreel redeneren n Tijdens stage (4 dgn in de week) 1 vaste terugkomdag met stage-onderwijs, reflectie en ethiekonderwijs n Toetsing stage op gedrag (adviesbeoordeling praktijk) en schriftelijk (met stage-opdrachten per rol in een stageportfolio) n Stages gepland door stagebureau, ‘spiegelen’ van stages: i.e.g. 1 keer somatiek en 1 keer gedragsmatige zorg n Geen 2 stages op dezelfde plek 8Praktijkleren bachelor verpleegkunde 18 juni 15

9 Nieuw stagemodel n Basis van praktijkleren blijft bestaan n Stages worden nu als zwaar ervaren  kijken naar minder studiebelasting (m.n. in opdrachten) n Goed kijken naar type stageplek: generiek opleiden n Niet per se een stage op 1 plek, maar kijken naar HBOrol in de stage, bijvoorbeeld meer in ketenzorg stages plannen 9Praktijkleren bachelor verpleegkunde 18 juni 15

10 Wat blijft: n Elk jaar een stage in blok (10 – 20 – 20 – 20 weken) n Planning en matching door stagebureau n Elke stage alle rollen aan bod, met accentverschil n Stage 4 onderdeel van de afstudeereenheid n Stage aangevuld met onderwijs (gericht op de stage) n Belangrijke thema’s klinisch redeneren, evidence- based werken en ethiek n Toetsing op zowel gedrag als aan de hand van schriftelijke producten in een portfolio 10Praktijkleren bachelor verpleegkunde 18 juni 15

11 Wat is nieuw? n Leren vanuit de rollen van de CanMeds (dus herverdelen en herformuleren opdrachten / leerdoelen etc) 11Praktijkleren bachelor verpleegkunde 18 juni 15

12 Wijzigingen in stagemodel n Vanaf stage 1 nadrukkelijk richten op HBOrol (middels gerichte opdrachten) n In de praktijk toetsen aan de hand van EPA’s / KBSen n Aantal stage-opdrachten terugbrengen tot belangrijkste onderdelen voor betreffende stage n Toewerken naar onderwijs meer samen met de praktijk en in de praktijk n Ruimte inbouwen in stage (ook in dagen) voor verdieping: meekijken met andere disciplines, ketenzorg etc. 12Praktijkleren bachelor verpleegkunde 18 juni 15

13 Nog onduidelijk 13 n Precieze opdrachten en thematiek stages n Projectweken (twee keer per jaar een week): ook tijdens stage? n Hoeveel basisonderwijs (anatomie, fysiologie, pathologie) terug moet komen en hoe dan in de stages? n Hoe thema’s als ondernemen, zelfmanagement en preventie vorm krijgen in de stages n Stagevoorbereiding: iets vervangend voor leerstationzorg? n Blended learning n Een eerstelijnsstage standaard? n Per jaar nieuw curriculum uitrollen of alles in 1 keer….


Download ppt "Praktijkleren bacheloropleiding verpleegkunde HU 1 Bijeenkomst HBOV in ouderenzorg HU – UtrechtZorg Donderdag 18 juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google