De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dream BIG Reach HIGH Verborgen talent in Den Haag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dream BIG Reach HIGH Verborgen talent in Den Haag."— Transcript van de presentatie:

1 Talentontwikkeling@hhs.nl Dream BIG Reach HIGH Verborgen talent in Den Haag

2 Talentontwikkeling geïntegreerde aanpak om instroom en studiesucces te verbeteren Studentmentoring (ouderejaars begeleidt scholieren (4 havisten en mbo- ers) in hun keuzeproces voor een passende vervolgopleiding)) Studenttutoring (ouderejaars begeleiden propedeusestudenten: vakinhoudelijke ondersteuning) Advisering scholen over opstroom (inclusief vmbo) Huiswerkbegeleiding (samen met bibliotheken Transvaal & Schilderswijk) Samenwerking ouders (ouderavonden & Haschiba) Loopbaaninstrumenten

3 Nieuw als onderdeel van talentontwikkeling Opvang eerstejaarsstudenten Stage/werk

4 Op weg naar een nieuwe toekomst

5 Geïnspireerd door De persoonlijke verhalen en ervaringen van onze studenten Hun zorgen om hun broertjes en zusjes Ouders die zich zorgen maken Lage verwachtingen De sociale en economische noodzaak (advies Onderwijsraad en Oeso-onderzoek) Toeleverende scholen: City+ College, Edith Stein College, Mondriaan onderwijsgroep, Rijswijks Lyceum, Segbroek College, IMC

6 Geïnspireerd door De Trio programma’s / USA UCLA/AAP – pedagogiek van de excellentie – Vincent Tinto – learning communities – High Hoover High / San Diego ECHO

7 De Haagse Hogeschool 18.000 Studenten en 1600 medewerkers Instroom studenten: 34% migrantenachtergrond 80 nationaliteiten 54% Eerste generatie studenten: studenten van wie de ouders geen hoger onderwijs gevolgd hebben

8 First-generation studenten Meerderheid van studenten is eerste generatie 54% Vaak mbo-er, migrant of deeltijd

9 Diversiteit stad Den Haag en HHS, 15 – 25 jaar Bron: CBS en administratie HHS, 2005 Den HaagInstroom HHS uit stad DH Autochtonen42,7% Allochtonen57,3% Suriname13,4%19,3% NA en Aruba4,1%1,5% Marokko8,3%11,9% Turkije11,0%9,8%

10 “ Tijdbom “ ? Instroom lijkt goed te gaan in Den Haag Echter aantal havisten daalt Van leerlingen met migrantenachtergrond gaat in Den Haag 80% naar vmbo, veelal op laagste niveaus (vgl gemiddelde 50% kinderen met Nederlandse achtergrond).

11 Nederlands Onderwijssysteem

12 Aansluitingservaringen Overgang basisonderwijs voortgezet onderwijs: Cito-resultaten en schooladvies Lage scores en lage verwachtingen Doorstroom voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs: “closed system” (smalle brugklassen, verblijfsduurbeperking, afstroommechanisme, stapeling ontmoedigd)

13 Uitstroomgroepen uit de Haagse Hogeschool over 5 studiejaren (vanaf 2000/2001) naar etnische herkomst vergeleken met totaal (100%) Etnische herkomst Gemiddeld totaal HHS Einddiploma startstudie(s) Uit HO zondereinddiploma Switcher HHSZelfde opleiding Andere studie aan HHS behaaldandere instelling aan andere instelling westers- allochtoon 9.3-0.9+1.1 -.07+ 0.7 niet-westers allochtoon 21.9-7.2+4.7+14.2+14.9+6.9 autochtoon68.98- 5.8-15.2-14.2-7.5 100%

14 Onderzoek Wolff en HHS-gecombineerd Studenten met niet westerse migrantenachtergrond veranderen vaker van opleiding en/of instelling en stoppen vaker met studeren in het hoger onderwijs (HHS-onderzoek). Studenten met mbo-vooropleiding stoppen vaker dan havisten (HHS-onderzoek ) (22% versus 16%), havisten (22%)zwaaien vaker om dan mbo-ers (13 %). Studenten met migranten achtergrond hebben relatief vaker een vooropleiding mbo (40% versus 25%) (onderzoek Wolff). Bij hbo economie, met hoogste deelnamecijfers en hoogste uitvalcijfers zit de grootste groep niet westerse studenten. Uit onderzoek van Wolff blijkt dat deze groep niet westerse studenten vergelijkbaar scoren met hun autochtone studiegenoten.

15 Focus project Scholen met veel eerste generatie leerlingen Keuze voor economische opleidingen van de Onderwijsgroep Mondriaan: uit regionale doorstroomkaart blijkt dat er bij deze groep een waaier van vervolgopleidinggen gekozen wordt: eigenlijk wordt er na mbo opnieuw gekozen: mentorproject belangrijk instrument om juiste keuze te maken Tutorprojecten gestart bij opleidingen met rendementsproblematiek Economische opleidingen en ICT

16 Uitgangspunten Talentontwikkeling Hoger Onderwijs De Haagse Hogeschool

17 Uitgangspunten Talentontwikkelingsproject I Studenten spelen een sleutelrol bij de vormgeving van het project Studenten zijn mentor, tutor, coach, adviseur scholen en huiswerkbegeleider (bibliotheekproject) Versterken van de rol van de ouders Het verbinden van instroommanagement (onder het motto: de juiste student op de juiste plek: 43 scholen) met diversiteitsbeleid breed (inclusief HRM), dienst Communicatie & Marketing, loopbaancentrum en opleidingen Doelgroep eerste generatie uit gezin, die gaat studeren (Van Arie Kuijt uit Transvaal tot Jamila Dahmoun uit Katwijk)

18 Uitgangspunten Talentontwikkelingsproject II Het ontwikkelen van hbo-competenties: we leiden op!!!!! Verbinding stage & werk Ketenbenadering Ingebed in hogeschool ontwikkelingsplan 2004-2009 Ondersteund door lectoren (empirische cyclus) kwantitatieve en kwalitatieve monitoring: deelname kenniskring mentoring Nauwe samenwerking met de stad Den Haag

19 Ambities Meer kinderen naar het hoger onderwijs Talentontwikkeling wordt onderdeel van het curriculum Verhogen van de “opstroom” Verhogen van studiesucces

20 Resultaten en doelen mentoring Resultaat 2004-2005 97 mentees50 mentoren2 havo- scholen 1 mbo- opleiding Resultaat 2005-2006 167 mentees103 mentoren + reservelijst 9 senior- mentoren 3 havo- scholen 4 mbo- opleidingen Resultaat 2006-2007 250 mentees Realisatie 159 Alumni mentees 125 mentoren Realisatie 85 12 senior- mentoren Realisatie: 3 3 havo- scholen 6 mbo- opleidingen Realisatie:4 Doel 2007- 2008 250 mentees Alumni mentees 125 mentoren4 senior- mentoren 4 havo- scholen 8 mbo- opleidingen

21 Resultaten en doelen tutoring Resultaat 2004-2005 25 student- tutoren 35 p- studenten 5 opleidingen2 academies Resultaat 2005-2006 58 student- tutoren 152 p- studenten 8 opleidingen5 academies Resultaat 2006-2007 154 student- tutoren 2 seniortutoren 383 p- studenten 15 opleidingen 9 academies Doel 2007- 2008 240 student- tutoren seniortutoren 480 p- studenten 20 opleidingen 12 academies

22 Toekomst Volume: meer resultaat Inbedding Academies Monitoring: betere instroom en doorstroom

23 Pedagogy of excellence “Students excel with high expectations, high commitment and high support”

24 Koppeling deelnemers Onderwijsgroep Mondriaan

25

26 Kortom, dream big, reach high

27 Voor meer informatie & suggesties Anna Maria Andriol & Sabine ter Steeg Projectleiding Şahiner Pekdemir & Nathaly Walker Mentoring Zarina Shaikh & coördinatoren tutoring per opleidingTutoring Vicky TrinidadMentoring Antillen Bryan Walker & Alfons VinkensteijnTrainers Manda van Willigenburg & Marloes VreeburgOffice Management Talentontwikkeling@hhs.nl

28 De Haagse Hogeschool Talentontwikkeling 070-445 89 85 Talentontwikkeling@hhs.nl www.dehaagsehogeschool.nl


Download ppt "Dream BIG Reach HIGH Verborgen talent in Den Haag."

Verwante presentaties


Ads door Google