De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Genesis 1:1-6:8 (3) WELKOM. Psalm 148: 1  Looft, halleluja, looft de HEER,  hoog in de hemel van zijn eer.  Looft Hem, die in de hoge troont,  gij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Genesis 1:1-6:8 (3) WELKOM. Psalm 148: 1  Looft, halleluja, looft de HEER,  hoog in de hemel van zijn eer.  Looft Hem, die in de hoge troont,  gij."— Transcript van de presentatie:

1 Genesis 1:1-6:8 (3) WELKOM

2 Psalm 148: 1  Looft, halleluja, looft de HEER,  hoog in de hemel van zijn eer.  Looft Hem, die in de hoge troont,  gij engelen, die bij Hem woont.  Looft Hem, des HEREN legermachten,  gij die Hem dienst met al uw krachten.  Gij zon en maan, looft nu de HEER,  gij sterrenlichten, geeft Hem eer.

3 Psalm 148: 2  Geef, hoogste hemel, lof en prijs  aan God, de HEER, in zijn paleis.  Looft Hem, gij wateren, zo hoog  verzameld boven 's hemels boog.  Dat zij de naam en grootheid eren  van God, die schiep en blijft regeren.  Zijn hoog bevel bracht hen tot stand,  hun plaats en baan zijn in zijn hand.

4 Genesis 1:1-6:8 (3) GEBED

5 Genesis 1:1-6:8 (3) Lezen: Genesis 1:26-2:17

6 Genesis 1:1-6:8 (3) - vragen 1.Is Genesis 1 beschrijving van historie en zeggen de dagen iets over de volgorde van Gods scheppend handelen? 2.Antwoord: Historie kan op verschillende manieren worden beschreven. Dit kan in de vorm van een feitelijk verslag, maar ook in de vorm van een verhaal of in de vorm van een getuigenis. De beschrijving heeft een fenomenologisch karakter. Hoe ziet de mens de wereld. Dat zegt ook iets over de volgorde van het handelen.

7 Genesis 1:1-6:8 (3) - vragen 1.Is er sprake van vooral symbolische beschrijving? 2.Antwoord: Om hier goed mee om te gaan, is het nodig om naar “definities” te kijken. “symbolische taal” is anders dan “fenomenologische taal.” Voorbeeld: “de zon komt op” is niet symbolisch, maar fenomenogisch. “©” is symbolisch en staat voor copyright.

8 Genesis 1:1-6:8 (3) - vragen 1.Is de kadertheorie bruikbaar bij de uitleg? 2.Antwoord: De kadertheorie zegt: Genesis 1 is een literaire compositie, waarvoor de zevendaagse week als basis is gebruikt. Echter: 1.Iedere theorie is onze theorie en de vraag is of deze theorie bewezen kan worden met feiten. Nee dus, want wij kunnen niet aan de schrijver vragen hoe hij Genesis 1 heeft bedoeld en/of ontvangen. 2.Daarom is een taalkundige benadering veel zinvoller, omdat “letterlijke taal”, “symbolische taal” en “fenomenologische taal” wel onderzocht kan worden.

9 Genesis 1:1-6:8 (3) - vragen 1.Kun je op basis van Genesis 1-2 zeggen dat het scheppen door God een bovennatuurlijk en direct handelen is? Of mag je ook denken aan door Hem geleide natuurlijke processen (evolutionaire schepping)? 1.Antwoord: Ja, want het zijnde is uit het niet-zijnde (Hebreeën 11:1- 3) voortgekomen. De tegenstelling zit in “direct” tegenover “proces.” Maar, wanneer er een baby groeit, is dat een direct handelen of een proces (in zekere zin ook evolutionair!)(Ps. 139)?

10 Genesis 1:1-6:8 (3) - vragen 1.Kun je op basis van Genesis 1-2 zeggen dat het scheppen door God een bovennatuurlijk en direct handelen is? Of mag je ook denken aan door Hem geleide natuurlijke processen (evolutionaire schepping)? 1.Antwoord: Daarbij ook bedenken: maken, samenstromen, voortbrengen, ontkiemen zijn allemaal woorden die wijzen op processen en ontwikkelingen. Er is één belangrijke uitzondering: God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.

11 Genesis 1:1-6:8 (3) - vragen 1.In één van de dia’s staat dat christenen die de schepping als een door God geleid proces zien moeite hebben met de realiteit van de zondeval. 2.Maar deze christenen erkennen toch, evenals de christenen die de schepping zien als een bovennatuurlijk handelen, dat de mens zondig is en verlossing door Christus nodig heeft om gered te worden? 1.Even goed kijken hoe het er staat:

12 Genesis 1:1-6:8 (3)  Schepping en / of evolutie  Problemen:  Jonge aardecreationisten hebben moeite met de eeuwigheid van God en met evolutie.  Oude aardecreationisten hebben moeite met macro-evolutie, de overgangen van soorten  Theïstisch evolutionisten hebben moeite met de realiteit van de zondeval.  Evolutionisten hebben (voor zover ik weet) geen verklaring voor:  De schoonheid der dingen  Uiterste gerechtigheid = oordeel van God (Hitler blijft om zo te zeggen ongestraft voor zijn misdaden tegen de menselijkheid)

13 Genesis 1:1-6:8 (3) - vragen  Er is een aantal punten om over na te denken:  Evolutie, ook theïstisch (goddelijk) geleide evolutie is een ontwikkeling die te maken heeft met strijd.  Heeft deze evolutie geleid tot een eerste mensenpaar, Adam en Eva, die in de “staat der rechtheid” verkeerden?  Of is er sprake van een groep mensen, waaruit Adam en Eva zijn genomen, als de mens naar Gods beeld?  Dit zijn serieuze vragen…

14 Genesis 1:1-6:8 (3)  Genesis en het Nieuwe Testament  Lezen Johannes 1:1-5  Lezen Colossenzen 1:15-16  De kosmische Christus.  Kolossenzen 1:15–17 (NBV) 15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

15 Genesis 1:1-6:8 (3)  De bedoeling van Genesis:  Niet antwoord geven op onze vragen rond evolutie en zo,  Maar: allereerst godskennis en geloofskennis  Verwondering + aanbidding  Afhankelijkheid + vertrouwen  Dankbaarheid + gehoorzaamheid  Wijsheid  Dezelfde God die sprak: er is licht, zei ook: heb de naaste lief als je zelf

16 Genesis 1:1-6:8 (3)

17  3 Intermezzo:  Even kort over de Toledot:  Geschiedenis  Nakomelingen  Kijk naar de opbouw van de Genesis  Genesis 2:4-4:26 is geschiedenis van hemel en aarde:  Een terugblik  Een vooruitblik  EN… de zevende dag is de geschiedenis van hemel en aarde > de mens die (niet) ingaat in de rust van God

18 Genesis 1:1-6:8 (3)  Genesis 2:4-25 een tweede scheppingsverhaal?  Blikrichting verandert:  Genesis 1:1-2:3: een huis om in te wonen.  Genesis 2:4-4:26: de mens als beelddrager die het huis bewoont.  Belangrijk:  Veel lezers nemen Genesis 1-3 apart van Genesis 4, de opbouw van Genesis laat dit niet toe.  Genesis 1:1-2:3 staat voorop  Genesis 2:4-4:26 vormt één geheel (blz. 17)  Vragen blz. 17

19 Genesis 1:1-6:8 (3)  Een kijkje in het paradijs (blz. 18):  Het is een heiligdom, een tempel… (blz.19)  Centrum van de wereld > levendbrengende rivieren.  De mens bewoont het heiligdom samen met God  Stof + Levensadem  Tegenover Schwab: de mens is slechts stof.  Bewerken en bewaren > priesterlijk(!) Bewaren = gevaar  De twee bomen:  Boom van kennis van goed en kwaad (sterven) hoort bij de goede schepping.

20 Genesis 1:1-6:8 (3)  Een kijkje in het paradijs (blz. 18):  De twee bomen, meer dan een proefgebod:  Ze vertellen het verhaal van het leven en dood  Ze vertegenwoordigen God in de hof, want ook Adam kon God niet zien(!), wel zijn stem horen(!)  Je kunt zeggen: het zijn twee sacramenten.  1. God is de bron van leven  2. Alleen God beheerst de kennis van goed en kwaad > de keniis van kwaad en goed beheerst de mens (omgekeerd dus).  Waarom nu deze twee bomen? (blz. 20).  Het grote geheim van LIEFDE en VRIJHEID en TROUW

21 Genesis 1:1-6:8 (3)  De schepping van de vrouw (blz. 22).

22 Genesis 1:1-6:8 (3)  PS. De powerpoints staan op:  www.ejhempenius.com

23 Genesis 1:1-6:8 (3)  Voor de volgende keer…  Lees Genesis 2:3-3:24  En blz. 22-30 van de cursus.

24 Psalm 148: 4  Looft God, gij vorsten overal,  looft, volken, Hem die heersen zal.  Gij koningen, bekleed met mach,  Gij richters die het recht betracht.  Looft, jonge mannen, looft de HERE,  looft, jonge vrouwen, brengt Hem ere.  Looft Hem, gij ouden met de jeugd,  weest samen in de HEER verheugd.

25 Psalm 148: 5  Looft, halleluja, looft te zaam  des HEREN hoogverheven naam.  De luister van zijn majesteit  ligt over alles uitgespreid.  Hij heeft zijn volk een hoorn verheven,  een lofzang Israël gegeven.  Dit volk is steeds nabij de HEER.  Looft halleluja, geeft Hem eer.


Download ppt "Genesis 1:1-6:8 (3) WELKOM. Psalm 148: 1  Looft, halleluja, looft de HEER,  hoog in de hemel van zijn eer.  Looft Hem, die in de hoge troont,  gij."

Verwante presentaties


Ads door Google