De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blue Gate Antwerp Duurzaamheid & DZM. Situering 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blue Gate Antwerp Duurzaamheid & DZM. Situering 2."— Transcript van de presentatie:

1 Blue Gate Antwerp Duurzaamheid & DZM

2 Situering 2

3 Historiek

4 Poldergebied: o waterziek terrein (Kiel) o Leigracht Uitgangspunt: o hergebruik, buffering, infiltratie o afvoer Aanpak: o ophoging (Sigma) o pompgemaal (T100) Waterziek terrein 4

5 Geaccidenteerd terrein: o indijking o veenwinning o ophoging (1902) o rangeerstation Uitgangspunt: o aanpassing naar ‘functioneel landschap’ Aanpak: o ophoging (500.000 tot 1.000.000 m³) o aansluiting aan omgeving Topografie 5

6 Verontreiniging met: o minerale olie o PAK o zware metalen Uitgangspunt: o sanering noodzakelijk Aanpak: o uitgraven en on-site reinigen + hergebruik o vergraven + hergebruik Milieupassief 6

7 Aanwezigheid erfgoedrelicten Nabijheid beschermd landschap (H. Polder) Uitgangspunt: o nood aan visie inzake industrieel erfgoed Aanpak: o inventarisatie erfgoedrelicten o uitwerking visie o sloop International Oil o afstemming visie en ontwikkeling Erfgoed 7

8 Sluipverkeer, slechte ontsluiting (OV) Uitgangspunt: o STOP-principe o modal split – 50/50 Aanpak: o opmaak Strategisch Masterplan o opmaak inrichtingsplan o charter Mobiliteit 8 Knoop zuid

9 Missie Blue Gate Antwerp is een bedrijventerrein waar (internationale) bedrijven, met sterke affiniteit met en ambitie in innovatie en duurzaamheid hun toekomstvisie kunnen realiseren. baseline 9

10 Partners 10

11 Ligging 11

12 12

13 Gefaseerde ontwikkeling 13

14 Fase 1: streefbeeld december 2017 14 fiets-o-strade

15 Fase 2: streefbeeld 2021 15

16 Fase 3: streefbeeld 2030 16

17 Eco-effectiviteit o Materiaal o infrastructuur o bouwmaterialen o Water o reductie in verbruik, maximaal hergebruik o Energie o CO 2- negatief of energiepositief o reductie in verbruik o afstemmen en uitwisselen van gebruik (smart grid) o energieproductie (bio-WKK, PV, windturbine) 17

18 Duurzaamheid 18 realiseren en behouden ambitieniveau o Eco-industrie o Gebruik binnenvaart o Eco-effectiviteit (sluiten kringlopen) o Open innovatie o Internationale oriëntatie Doel Vaste elementen Flexibele elementen o BREEAM o GRI

19 Samenwerkingsstructuur 19

20 Social and economic wellbeing – Local economy o positieve impact op lokale economie en tewerkstelling: o ondersteunen lokale tewerkstelling o opleidingen i.f.v. stadsdistributie, onderhoud van het bedrijventerrein/corridor en ten behoeve van de bedrijven zelf 20

21 Social and economic wellbeing – Environmental conditions o duurzame werkomgeving: o infrastructuur én publiek domein o duurzaam straatmeubilair o energie – efficiënte verlichting (lichtvervuiling) o bufferen van oppervlaktewateren (wadi’s) 21

22 Social and economic wellbeing – Social wellbeing o verhoogde productiviteit: o door duurzame werkomgeving o Parkmanagement (Beheerplan) o maatschappelijk verantwoord huisvesten o ‘samen’werken 22

23 Resources & energy o CO 2 -neutraal (Subsidiebesluit bedrijventerreinen) o 1 e fase Groene Stroomcertificaten (niet aanvaard als CO 2 -neutrale stroom conform BREAAM) o 2 e en 3 e fase productie groene stroom op site (biomassa) zal de score voor energie toenemen op lange termijn, bij stijgende hernieuwbare productie op de site. o duurzame gebouwen (‘minimum’ BREEAM Very Good ‘streefdoel’ BREEAM Excellent) o maximale multifunctionaliteit gebouwen (transformatie parkeergebouwen) o maximaal circulaire materiaalstromen, recyclage en duurzame materialen (min. 60%) 23

24 Land use & ecology o Groene Corridor en wadi’s: o spontane begroeiing met inheemse gras-, planten- en boomsoorten (zadenbank) o onderhoud (Natuurpunt/Parkmanagement), onderhoud met minimale impact op milieu o natuurlijke waterbuffering 24

25 Duurzaamheidsmeter 25

26 DZM toegepast 1. BGA behaalt de score Very Good precies (identiek BREEAM Communities) 2. BGA is een bedrijventerrein met Logistiek, Productie en O&O, dus keuze ´gemengd terrein´ in DZM 3. DZM meet MVO gedrag  BGA ondervangt dit door GRI reporting en Innovation Plan 4. DZM biedt de mogelijkheid om prioriteiten te kiezen in de indicatoren. BREEAM Communities doet dit niet. BGA heeft zelf prioriteiten benoemd. 5. BREEAM Communites meet geen collectieve initiatieven. BGA heeft dit geprobeerd te ondervangen door een sterke rol voor de Parkmanager te bedingen. De Parkmanager heeft de rol van het organiseren van financieel voordeel door gezamenlijke inkoop of andere synergiën. Het is echter vrijblijvend en niet vastgeklikt. 6. DZM bevat de items sociale veiligheid en sociale controle. BREEAM Communities heeft deze aspecten niet. 7. BREEAM Communities werd ontwikkeld voor residentiele sites en bevat daarom veliigheidsaspecten als parkeergelegenheid nabij de eigen woning. BGA pakt de veiligheidsaspecten op via het BKP (enkele inkom in de binnenstraatjes van de productiebedrijven) en gezamenlijke security via Parkmanagement. 8. Verschillen DZM en BGA Guidelines DZMBGA Guidelines Een enkele toolDrie verschillende tools ´Must haves´en ´Nice to haves´ vormen onderdeel van de tool om zo de prioriteiten minder belangrijke aspecten voor de aanbestedende overhead/ontwikkelaar te kunnen vastklikken Blue Gate heeft de ´must haves´en ´Nice to haves´ in een onderhandelingsdocument ondergebracht Vlaamse tool, ontwikkeld met de eigen expertsInternationale tool, niet tailor made voor het Vlaamse landschap, wel internationale erkenning Opvolging van de tool door de Vlaamse overheid Opvolging van de tool door de markt (kostbaar) 14

27 DZM vragen/bedenkingen o Opvolging & controle? o Doel (branding, Q-label, subsidies …)? o Toepasbaarheid (KMO, internationaal)? 15


Download ppt "Blue Gate Antwerp Duurzaamheid & DZM. Situering 2."

Verwante presentaties


Ads door Google