De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diaconaal Platform Diaconale samenwerking in en voor Veenendaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diaconaal Platform Diaconale samenwerking in en voor Veenendaal."— Transcript van de presentatie:

1 Diaconaal Platform Diaconale samenwerking in en voor Veenendaal

2 Diaconaal Platform Inhoud Diaconaal Platform Ontstaan Organisatie en samenstelling Doelstelling Raakvlakken met gemeente Veenendaal Beleidsmatig Contacten met de overheid Rol in WMO forum Praktisch Introductie Stichting HiP in Veenendaal Aandacht voor ex-gedetineerden

3 Diaconaal Platform Samenwerking Ontstaan Diaconaal Platform Caritas CSCDKMZ

4 Diaconaal Platform Ontstaan, samenwerking Meerdere gemeenschappelijke belangen: CMD(thuiszorg + maatsch. werk) - RvO SWO - RvT Noodfonds (broodhulp) Stichting N.N. (kerstpakkettenactie) Inloophuis De Zevensprong

5 Diaconaal Platform Nieuwe ontwikkeling: WMO Contact wethouders – wens: “1 aanspreekpunt” WMO forum Diaconieën – wens: “meer samenwerking” Ontstaan, samenwerking

6 Diaconaal Platform De structuur van het Platform Stuurgroep Klankbordgroep Werkgroepen

7 Diaconaal Platform De structuur Dagelijks bestuur 7 leden, bloedgroepengedachte Benoeming door eigen geleding Intensieve contacten met diaconieën / achterban Stuurgroep

8 Diaconaal Platform De structuur Meedenken, ideeën inbrengen, bijsturen Afgevaardigde van iedere aangesloten (wijk)diaconie Korte lijnenstuurgroep–Kbg–diaconie/achterban Komt minstens 2 keer per jaar bijeen Klankbordgroep

9 Diaconaal Platform De structuur 3 terreinen Politiek en overheid Financiële hulp Zorg Ontwikkelingen volgen en reageren Netwerken opzetten Kennis delen Werkgroepen

10 Diaconaal Platform Samenstelling PKN, 11 kerken GKV, 2 gemeenten CGK, 2 gemeenten NGK, 1 gemeente Ger.Gem., 1 gemeente RK kerk Evangeliegemeente De Regenboog Baptistengemeente Waarnemend lid: HHK

11 Diaconaal Platform Doelstelling Diaconaat Gerechtigheid Barmhartigheid Samenwerking Zichtbaar in de samenleving Beleid en regelgeving Concrete zorg

12 Diaconaal Platform Relatie met Overheid Actieve rol in WMO forum Contacten met wethouder, verschillende raadsfracties, ed. Actief aanwezig zijn bij beleidsbijeenkomsten van de gemeente rond WMO Binnen werkgroep visie ontwikkelen als reactie op nieuwe WMO ontwikkelingen

13 Diaconaal Platform WMO forum Organisaties die bijzondere doelgroepen vertegenwoordigen Klankbord voor de gemeente bij de invoering van de Wmo Formeel adviesorgaan B&W

14 Diaconaal Platform WMO forum – rol DPV Vertegenwoordiger doorverwijzers Vertegenwoordiger vrijwilligers en mantelzorgers binnen de kerken Opkomen voor ‘hen die geen helper hebben’.

15 Diaconaal Platform Eigen inbreng Zeeuws model geadviseerd ivm identiteitsgebonden zorg Aandacht voor rol kerken bij signalering van problemen onder jongeren Meedenken bij beleidsvorming over nazorg aan ex- gedetineerden.

16 Diaconaal Platform Praktische hulp –nieuw initiatief Hoe kun je zorgvraag uit de samenleving matchen met aanbod van hulp vanuit de kerken ? Diverse modellen: HiP Present NPV: 1+1=3 Tijd voor actie Uitrol en presentatie

17 Diaconaal Platform Praktische hulp - ex-gedetineerden (ex-) Gedetineerdenzorg (Matt.25) Inventariseren wat er al gebeurt Christelijke organisaties benaderen Standpuntbepaling

18 Diaconaal Platform Zorggerichte relaties Kerk en Minima, Voedselbank, Bureau Schuldhulpverlening, Inloophuizen Eigen noodfonds Korte lijnen naar achterban nodig

19 Diaconaal Platform Vragen


Download ppt "Diaconaal Platform Diaconale samenwerking in en voor Veenendaal."

Verwante presentaties


Ads door Google