De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kind in ontwikkeling deel A

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kind in ontwikkeling deel A"— Transcript van de presentatie:

1 Kind in ontwikkeling deel A
Thema 1 Baby

2 Even voorstellen: Naam: Madeleine Meurs Email: m.meurs@hr.nl
Site: med.hr.nl/meurm Kamer: L03.354

3 Inleiding Thema 1 Baby H 1 t/m 7 Thema 2 Jonge Kind H8 t/m 13
Thema 3 Adolescent H14 t/m 16 Focuscolleges en verwerkingsopdrachten, en veel zelfstudie! Toetsing: toets met MC vragen (h5 t/m 18) EN praktijkopdracht

4 Vandaag Uitleg studiehandleiding toetsing en eindopdracht
Focus ontwikkelingsgebieden Expertgroep Verwerkingsopdrachten Werken aan de praktijkopdracht

5 FOCUS Ontwikkelingsgebieden
Fysieke ontwikkeling: lichamelijk, motorisch, zintuiglijk Cognitieve ontwikkeling: Gedachten, geheugen, kennis, intelligentie Sociale/persoonlijke ontwikkeling: emoties, vrienden, karakter Per leeftijdsfase worden deze ontwikkelingsgebieden beschreven. TIP: schrijf per leeftijdsfasen de kernwoorden op die bij de ontwikkelingsgebieden horen TIP: Kijk op de site van de uitgever voor extra studiemateriaal en proefvragen – ALLEEN als je het originele boek hebt met de code

6 Groei van de baby

7 Gevoelige periodes Afgebakende periode waarin het kind extra gevoelig is voor omgevingsfactoren die betrekking hebben op een bepaald facet van de ontwikkeling.

8 Motorische ontwikkeling: reflexen
Start met aangeboren reflexen

9 Mijlpalen in motorische ontwikkeling: ‘Is mijn kind wel snel genoeg?’

10 Zintuigen Wat kunnen baby’s zien? Wat kunnen baby’s horen?
Wat kunnen baby’s ruiken en proeven? Wat kunnen baby’s voelen?

11 Zien

12 Horen

13 Cognitieve ontwikkeling
Twee theorieen: Piaget: kinderen ontwikkelen cognitieve vermogens door ervaringen in motorisch gedrag. Dit verloopt in verschillende stadia. Informatieverwerkingstheorie: biedt verklaringen voor hoe mensen informatie opnemen, gebruiken en verwerken.  Welke mentale programma’s gebruiken mensen om problemen op te lossen? Geheugen, intelligentie

14 Geheugen Ook baby’s hebben geheugencapaciteiten.
Maar waarom kun je je niet veel herinneren van je babytijd?

15 Intelligentie Hoe slim is een baby? En hoe slim wordt hij later?
Sterke correlatie tussnen snelheid van informatieverwerking en later IQ.

16 Sociale ontwikkeling Hoe ervaren baby’s de wereld? Algemene principes:
Angst voor vreemden Scheidingsangst: strange situation experiment Social referencing Weten baby’s wie ze zijn? (spiegel-en-rouge) Theory of mind: het vermogen om je een beeld te vormen van het perspectief van een ander

17 Hechting

18 Persoonlijkheidsontwikkeling
Wortels van de persoonlijkheid in de babytijd, want dan al stabiele gedragspatronen (temperament) Erik Erikson: theorie over psychosociale ontwikkeling. Baby: vertrouwen vs. Wantrouwen Wat is gunstig:  goodness of fit

19 Verwerkingsopdrachten
Baby’s in verschillende culturen Hoe stimuleren ouders uit verschillende culturen de ontwikkeling van het kind? Welke omgang spreekt jou het meeste aan? Ken jij aparte gewoontes/rituelen?

20 Piaget Cognitieve ontwikkeling
Jean Piaget (1896 – 1980) Sensomotorische periode jaar Preoperationele periode jaar Concreet-operationele periode 7-11 jaar Formeel-operationele periode >11 jaar Stadiamodel Piaget formuleerde vier verschillende stadia in de ontwikkeling van het kind. Hieronder een kort overzicht van de fases. Een 'normale' ontwikkeling bestaat niet. De leeftijden geven dan ook slechts een indicatie van wanneer bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden. Sensomotorische fase, 0-2 jaar: Ontwikkeling van het functioneren op lichaamsniveau, tasten, voelen, proeven. Ontwikkelen van de motoriek Ontwikkelen van het geheugen Objectpermanentie is nog niet ontwikkeld. Voor het kind bestaan objecten niet die zich niet in zijn gezichtveld bevinden. Preoperationele fase, 2-6 jaar: Ontwikkeling van het spreken, het strottenhoofd daalt. Verfijning van de motoriek. Ontwikkeling van het ik, egocentrisme. Het kind leert dat een eigen persoon is. Animanisme. Levenloze objecten wordt een ziel toegekend. Concreet operationele fase, 6-11 jaar: Ontwikkeling tot het kunnen vergelijken van lengte en hoeveelheid Ontwikkeling tot het kunnen ordenen, tellen en rekenen. Ontwikkeling van het figuratieve denken Formeel operationele fase, 11 jaar en ouder: Ontwikkeling van het ruimtelijk denken Ontwikkeling van het abstract denken Leren logisch te denken en consequenties te trekken

21 Piaget: De basis Een mens ontwikkelt een denkvermogen door Nature EN Nurture Wij zijn constant bezig om alle informatie te verwerken in denkschema’s Adaptatie: aanpassen aan de omgeving Assimilatie: informatie interpreteren met bestaande denkschema’s Accommodatie: Oude denkschema’s aanpassen, of nieuwe denkschema’s aanmaken als nieuwe informatie niet meer past in oude schema’s

22 De senso-motorische fase (0-2 jaar)
In deze periode ligt de nadruk van het cognitief functioneren vrnl. op de motorische reacties op sensorische input Mentale representaties Objectpermanentie Test: verstoppen van een speeltje

23 De pre-operationele fase (tot ongeveer 7 jaar)
De naam pré-operationeel wordt gebruikt omdat het kind nog geen echte 'denkhandelingen’ (operaties) kan verrichten. Het denken van het kind in deze fase noemt Piaget egocentrisch. Het mist het vermogen zich in de situatie van iets of iemand te verplaatsen. Test: 3 bergen test, False belief test, of Sally-Ann test

24 False-belief test en Sally-Ann test
Play-do

25 De concreet operationele fase (tot ongeveer 11-12 jaar)
In deze fase verwerft het kind verschillende nieuwe datastructuren, maar deze blijven beperkt tot concreet materiaal en zijn nog niet gericht op abstracte zaken. Vandaar ook de naam van deze fase. Conservatie principe is verworven Test: conservatietaak Reversibiliteit Piaget heeft verschillende belangrijke experimenten gedaan. Het preoperationele kind beheerst deze concepten nog niet. In de concreet-operationele periode leert het kind hiermee omgaan.

26 De formeel operationele fase (vanaf ongeveer 11-12 jaar)
                                                                                       De formeel operationele fase (vanaf ongeveer jaar) Kinderen kunnen logisch en abstract denken Brengt systematiek aan in zijn denken Deductief redeneren

27 Voorbereiding Praktijkopdracht
Groepjes van 5 studenten Kennen jullie kinderen van elke leeftijdsfase? Wie gaan jullie testen? Welk begrip staat centraal in elke fase? Welke test hoort hierbij? Wie gaat er filmen en de filmpjes monteren?

28 Donderdag Rondje voortgang praktijkopdract
Rondje actualiteiten (huiswerk!) – wat voor trends zijn er over de ontwikkeling van kinderen (docu, artikelen, blogs, krant, tv) Bespreken theorie


Download ppt "Kind in ontwikkeling deel A"

Verwante presentaties


Ads door Google