De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kind in ontwikkeling deel A Thema 3 Adolescent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kind in ontwikkeling deel A Thema 3 Adolescent"— Transcript van de presentatie:

1 Kind in ontwikkeling deel A Thema 3 Adolescent
Tijdsplanning: : piaget-opdracht : intro adolescentie : fysieke ontwikkeling : morele ontwikkeling Erikson en Marcia lunch verwerking Erikson en Marcia Med.hr.nl/meurm

2 Thema Adolescent Programma: Terugblik Introductie Thema Adolescentie
Verwerkingsopdrachten Focus Identiteitsontwikkeling Zelfstandig werken aan praktijkopdracht

3 Terugblik Fysieke ontwikkeling Cognitieve ontwikkeling
Piaget Vygotski Informatieverwerkingstheorie Sociale ontwikkeling Zelfbeeld, vriendschappen, moreel redeneren, invloed van games/tv op sociale ontwikkeling, agressie bij kleuters

4 Adolescentie Hoe zou je deze fase omschrijven? Wanneer begint het?
Wat zijn belangrijke veranderingen? Wat zijn belangrijke uitdagingen voor jongeren en hun ouders?

5 Fysieke ontwikkeling Belangrijke ontwikkelingen: Groeispurt
Eerste menstruatie en eerste ejaculatie Van kinderlichaam naar een volwassenlichaam Veranderingen worden met belangstelling gevolgd en kunnen leiden tot groter zelfvertrouwen of juist verwarring

6 Vroege en late rijping Of een adolescent ‘vroeg-rijpend’ of ‘laat-rijpend’ is kan invloed hebben op zijn identiteitsontwikkeling of zelfbeeld. Opdracht: Zoek op: wat zijn de gevolgen van vroege en late rijping bij jongens en bij meisjes?

7 Groei van de hersenen Aantal neuronen neemt toe
Verbindingen worden complexer Sterke ontwikkeling van prefrontale cortex: denken, oordelen, inschatten Maar: nog niet volgroeid!  effect op beheersing van impulsen?

8 Puberbrein volgens Eveline Crone
Onderzoek naar de hersenen van adolescenten. Hoe ontwikkelt het adolescenten- brein zich? Waarom vertonen adolescenten risciovol gedrag? Wat is het verband met kortetermijn- planning en langetermijn-planning? /VPWON_

9 Cognitieve ontwikkeling
Hoe denken adolescenten? Belangrijkste veranderingen op gebied van: Abstract denken, logisch redeneren, relatief/absoluut Piaget: formeel operationele fase Informatieverwerkingstheorie: verbetering in geheugen, mentale strategieën. Meta-cognitie

10 De formeel operationele fase (vanaf ongeveer 11-12 jaar)
                                                                                       De formeel operationele fase (vanaf ongeveer jaar) Kinderen kunnen logisch en abstract denken Brengt systematiek aan in zijn denken Deductief redeneren

11 Welke ‘denkfouten’ kan dit nieuwe denken veroorzaken?
Opdracht: In het boek worden 3 manieren van denken beschreven die kenmerkend zijn voor adolescenten (‘denkfouten’). Geef van elk van de ‘fouten’ een beschrijving. Geef aan hoe deze denkfout het zelfbeeld kan bedreigen of juist bevorderen. Geef bij iedere denkfout aan hoe dit bij jezelf werkte en welke invloed dit mogelijk heeft gehad op je zelfbeeld.

12 Kohlberg: 3 niveaus van moreel redeneren.
Niveau 1: preconventioneel niveau fase 1: straf vermijden Fase 2: beloning verkrijgen Niveau 2: conventioneel niveau Fase 3: ‘brave jongen’ moraal, goed is wat anderen goed vinden Fase 4: autoriteit en sociale orde, wetten en regels Niveau 3: postconventioneel niveau Fase 5: eigen waardepatroon ontwikkelen op basis van wetten/normen Fase 6: individuele principes , persoonlijk geweten

13 Kohlberg: morele dilemma’s
Opdracht: Kohlberg gebruikte morele dilemma’s om te kunnen zien in welke fase van de morele ontwikkeling een persoon zich bevindt. Lees het verhaal van de twee broers en beantwoord de vragen (individueel) Controleer in een groep je antwoorden.

14 Sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling
Ontwikkeling van zelfbeeld, eigenwaarde en identiteit. Belangrijke theorieën van: Erik Erikson James Marcia

15 Psychosociale theorie – Erik Erikson
Verder op de psychoseksuele theorie van Freud Nadruk op sociale interactie De psychosociale ontwikkeling omvat veranderingen in de manier waarop we aankijken tegen onze interacties met anderen, tegen het gedrag van anderen en tegen onszelf als leden van de maatschappij Elk stadium heeft een crisis/conflict dat nooit HELEMAAL wordt opgelost.

16 Samenvatting stadia Erikson

17 Identiteitsontwikkeling
‘Moratorium’ - afkomstig van het Latijnse morari, uitstellen Psychosociaal Moratorium (Erikson) – een waarin adolescenten zich tijdelijk onttrekken aan de verantwoordelijkheden van de volwassenheid. Ontdekken, exploreren, experimenteren. Niet iedereen krijgt die kans... James Marcia ging verder op de theorie van Erikson

18 Identiteitsontwikkeling volgens James Marcia
Crisis – verschillende alternatieven uitproberen Binding – commitment, psychologische investering

19 Opdracht Ga in duo’s aan de slag met deze twee theorieën: hoe is jullie identiteitsontwikkeling verlopen? Breng elkaars ontwikkeling in beeld aan de hand van de verschillend stadia van Erikson en met het schema van Marcia. Vul in met concrete voorbeelden/ervaringen.

20 Woensdag Expertgroep Verwerkingsopdracht Voorbereiden op tentamen
Praktijkopdracht afronden


Download ppt "Kind in ontwikkeling deel A Thema 3 Adolescent"

Verwante presentaties


Ads door Google