De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lemmensinstituut Leuven academiejaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lemmensinstituut Leuven academiejaar"— Transcript van de presentatie:

1 Lemmensinstituut Leuven academiejaar 2010-2011
Adolescentie Lemmensinstituut Leuven academiejaar

2 adolescentie Hoofd groeit trager, babyvet weg
Sociaal – emotioneel : wat ben jij groot, te klein bepamperd

3 adolescentie Lichamelijk : Evolutie naar volwassen lichaam
Puberteit : seksespecifieke veranderingen ( hypofyse) Seksuele rijpingsprocessen Primaire en secundaire geslachtskenmerken Groeispurt : tweede strekking Lengte, gewicht, skelet Ongelijke groei slungelachtig Zweetklieren, vette huid acné Reacties op veranderingen  zelfbeeld Bijv. te vroege/late rijping, psychologisch voor/achter, “ideale maten” Eerste menstruatie/zaadlozing : gemengde gevoelens Acceleratieverschijnsel Baard in de keel

4 adolescentie 2. Motorisch Toename van uithouding en spierweefsel

5 adolescentie 3. Perceptueel
aandacht en concentratievermogen  multitasken NB : té afwisselende muziek bij studeren is storend

6 adolescentie 4. Cognitief : Piaget: stadium 4 : formeel operationeel stadium Nadenken over dingen die niet direct waarneembaar zijn (= abstract denken Bijv. vrijheid, liefde, milieu, zelfreflectie Propositionele denken: logisch rede Nadenken over “wat zou kunnen zijn” Voorstelbare situaties : rekenen via telraam Probleemoplossend vermogen : verschillende oplossingen mentaal nagaan

7 Adolescentie 2. Hypothetisch-deductief denken Als…. dan…..
Experimenterend denken 3. Combinatorisch denken Systematisch combineren van elementen 4. Efficiënte informatieverwerking Geheugencapaciteit Metacognitie Planmatig en systematisch werken Inhoudelijke kennis Kritischer Discussie Idealisme Zelfbeeld

8 Adolescentie 5. Taal : Beheersing volwassenentaal Ook eigen jargon (vet, duhuh, SMS-taal)

9 Adolescentie 6. Sociaal-emotioneel

10 adolescentie 6. Sociaal-emotioneel: kindrol  volwassenrollen
Ouders en gezin Separatie en individuatie Eigen mening Zelfstandigheid “Ouders zijn niet perfect” Generatiekloof is beperkt Rolveranderingen (o.a. relaties, studie, levensbeschouwing) Invloed van gezin Opvoedingsstijl “Lege nest”-gevoel Sociale klasse Samenstelling gezin Cultuur Vervelende kinderen hebben wel invloed, actief afgewezen

11 adolescentie 6. Sociaal-emotioneel Conflicten Met ouders, leerkrachten
Met zichzelf (zelfbepaling vs. andere nodig)

12 adolescentie 6. Sociaal-emotioneel Stress
Probleemgerichte, emotiegerichte of defensieve aanpak Leeftijdsgenoten Meer tijd (ook buiten school, jeugdhuis) Informele groepen, zelfkeuze Ook andere sekse Grotere groepen Jeugdcultuur-subcultuur (skater, gabbers, gothic, emo,…) imago Kliekjes : <7, zelfde interesse, wij-gevoel wederzijdse socialisatie Boezemvriend(inn)en: intimiteit, gelijkwaardigheid, wederkerigheid

13 adolescentie 7. Seksueel Freud : genitale fase
Hormonenseksuele stroomversnelling Romantische relaties Intimiteit, plezier, prestige, eigen identiteit, autonomie zelfbekommernis status affectie praktisch Zelfbevrediging Eerste keer: geleidelijke toename van intimiteit Tienerzwangerschappen (+/- 1%) Homoseksualiteit

14 adolescentie 8. Persoonlijkheid :
Egocentrisme : de wereld draait om mij Imaginair publiek : iedereen kijkt naar mij Persoonlijke fabel : ik ben uniek Itt beschrijvingen van uiterlijke kenmerken Cfr.

15 adolescentie 8. Persoonlijkheid :
Conformisme : keuzes baseren op anderen Identiteitsvinding en –ontplooiing : Wie ben ik? – Wie wil ik worden? Identificatie : van uiterlijk naar innerlijk a.d.h.v. modellen/idealen Experimenteren : (tijdelijk) verschillende rollen aannemen Identiteitsstatus : Erikson : identiteit vs. Identiteitsverwarring Invloed van ouders Genderstereotypen Zelfbeeld : Onderscheid eigen perceptie en deze van anderen Meer gedifferentieerd Itt beschrijvingen van uiterlijke kenmerken Cfr.

16 adolescentie 9. Moreel : postconventioneel stadium
Sociale regels MAAR ook universele menselijke waarden Voorwaarden: Formeel operationeel denken Inlevingsvermogen/empathie Omzetten in daden Niet iedereen bereikt dit stadium!

17 adolescentie 10. School : Wat zijn de verschillen met kleuteronderwijs
Meester is werkgeven, geen moederfiguur, klas dient om te werken, weinig keuzevrijheid meer

18 adolescentie 11. Spel Sport en hobby i.p.v. ontwikkelingsspel
Sociale dimensie 12. Tekenen Kritischer  bewust van beperkingen Kalmerend tekenen /karikaturen 13. Muzisch Muziek beluisteren o.w.v. zelfverwezenlijking, emotionele en sociale behoeften. Voorkeuren o.i.v. identiteitsvorming/conformisme Associatief : nog zonder echte taakverdeling

19 Volgende keer Wo 2 maart Pubers in de klas


Download ppt "Lemmensinstituut Leuven academiejaar"

Verwante presentaties


Ads door Google