De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

+ Kind in ontwikkeling deel A Thema 2 Jonge Kind.

Verwante presentaties


Presentatie over: "+ Kind in ontwikkeling deel A Thema 2 Jonge Kind."— Transcript van de presentatie:

1 + Kind in ontwikkeling deel A Thema 2 Jonge Kind

2 + Programma Expertgroep Filmpje Terugblik Sociale ontwikkeling Opdracht Werken aan de praktijkopdracht

3 + Focus Taalontwikkeling Baby - Wortels van de taal (6.3) Peuter en kleuter - Taalontwikkeling (9.2) Schoolleeftijd - Betekenis van woorden en tweetaligheid (12.1) en Lezen (12.3)

4 + Wortels van de taal – van geluiden naar symbolen Fonologie – basisklanken Morfemen – kleinste taaleenheid met betekenis. Morfologie – vervoegingen van bijvoorbeeld werkwoorden Semantiek – betekenis van woorden en context

5 + Wortels van de taal – vroege geluiden en communicatie 0-3 mnd prelinguistische communicatie – geluiden, gebaren, imitatie, non-verbale communicatie 3-12 mnd brabbelen – steeds complexere klanken, rond 6 mnd taalspecifieke klanken 10-12 mnd eerste woordje – holofrasen, eenwoordzinnen 16-24 mnd uitbreiding woordenschat van 50 naar 400 woorden Onderextensie – woorden te beperkt gebruiken Overextensie – woorden te algemeen gebruiken

6 + Ontstaan van taalontwikkeling: Nature of nurture? Leertheorie – taal is aangeleerd, en wordt bekrachtigd door beloningen. Taal wordt gemodelleerd. Nativistische benadering – Noam Chomsky – aangeboren taalverwervingsmechanisme (LAD) Interactionele benadering – combinatie van nature en nurture; sociale interactie

7 + Taalontwikkeling in Peuter en Kleutertijd Syntaxis breidt zich uit – zinsopbouw Fast-mapping - woordenschat – 10 woorden per dag – 16.000 woorden op 6-jarige leeftijd Egocentrisch taalgebruik - om eigen gedachten en gedrag te sturen Sociaal taalgebruik – meer nadruk op pragmatiek (effectief communiceren met anderen)

8 + Taalontwikkeling in de schoolleeftijd Woordenschat blijft groeien – 11 jr +/- 19000 woorden Grammatica verbetert Luisteren kunnen ze nog niet goed, conversaties langs elkaar heen Metalinguistisch bewustzijn – besef van eigen taalgebruik, opheldering vragen bij ondeuidelijkheid, is de boodschap wel goed overgekomen? Tweetaligheid – cognitieve voordelen; grotere woordenschat, groter metalinguistisch bewustzijn, hogere score intelligentietests, hersenactiviteit

9 + Oetsiekoetsie Bekijk de documentaire en noteer hoe je de besproken / gelezen begrippen terugziet.

10 + Terugblik Fysieke ontwikkeling Gestage groei, ook van de hersenen Kind heeft de ruimte nodig om zich fysiek te kunnen ontwikkelen Cognitieve ontwikkeling Piaget: pre-operationeel en concreet operationeel denken Vygotsky: leren door interactie met je omgeving, observational learning, zone van naaste ontwikkeling Informatieverwerkingstheorie: aandacht, geheugen, de manier waarop je informatie verwerkt wordt steeds verfijnder Taal als belangrijke cognitieve ontwikkeling

11 + Sociale en persoonlijkheidsontw. Peuters / kleuters Zelfbeeld volgens Erikson Vertrouwen vs. wantrouwen Autonomie vs. Schaamte/twijfel Initiatief vs. Schuld Besef van gender: sociale stereotypen en verwachtingen over genderrol Sociale relaties: eerste echte vriendschappen en meer samenspelen Moreel besef Piaget: moreel realisme met externe, onveranderbare regels Sociale leertheorie: interacties tussen gedrag en omgeving

12 + Sociale en persoonlijkheidsontw. Schoolleeftijd Zelfbeeld volgens Erikson Vlijt vs. Minderwaardigheid Beoordeling van jezelf op verschillende gebieden  eigenwaarde Relaties en vriendschappen Van gedeelde interesses naar waardering voor de persoon

13 + 5 presentaties (1) Groep 1: zelfbeeld Hoe zien peuters/kleuters zichzelf? En kinderen in de schoolleeftijd? Welke genderverschillen? Hoe is de omgeving van invloed op het zelfbeeld? Maak gebruik van het begrip ‘theory of mind’ Groep 2: sociale interacties Hoe ontwikkelen vriendschappen zich op de verschillende leeftijden? Hoe zijn vriendschappen van invloed op eigenwaarde? Wat is de invloed van pesten? Welke kinderen zijn populair?

14 + 5 presentaties (2) Groep 3: moreel besef? Hoe beredeneren kinderen op verschillende leeftijd wat goed en fout is? Gebruik 3 verschillende theorieen/visies Groep 4: Wat is de invloed van games, tv, andere media op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen? Positief en negatief Groep 5: Hoe ontwikkelt agressie zich bij kleuters? Welke verschillende verklaringen? Hoe kun je omgaan met agressie bij kleuters?

15 + Algemene aanwijzingen Maak gebruik van het boek en minimaal 1andere bron en geef aan hoe je ze gebruikt hebt. Zorg voor een goede taakverdeling, iedereen komt aan bod Licht je presentatie toe met voorbeelden uit de praktijk (jullie eigen kindertijd), iedereen komt aan bod. Eindig met een prikkeld(e) stelling/discussie/dilemma voor het publiek (pedagogen)

16 + Werken aan de praktijkopdracht Jullie hebben een plan gemaakt van welke ontwikkelingsgebieden je visueel gaat maken. Opdracht: (1) Geef voor jouw filmpje precies aan wat je gaat filmen en m.n. welke theorie/visie hierbij hoort. Zorg voor bronvermelding! (2) De factsheet Inleiding: achtergrondinformatie van het kind. Wat weet je al? Wat moet je nog vragen? Ontwikkelingsmijlpaal: leg uit welke ontwikkelingsgebied je hebt onderzocht en wat volgens de theorie de normale ontwikkeling is. Hypothese: wat was je verwachting vóórdat je het filmpje ging maken? Waarom was dat zo? Conclusie: is je hypothese bevestigd of niet, en hoe zou dat komen? Geef een conclusie over de theorie die je hebt gelezen, wat vind je ervan?

17 + Volgende week: de adolescentie Lees de bijbehorende hoofdstukken Maak de voorbereidende opdracht: de actualiteit


Download ppt "+ Kind in ontwikkeling deel A Thema 2 Jonge Kind."

Verwante presentaties


Ads door Google