De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kind in ontwikkeling B Gedrag vs. Gedachten Dagindeling:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kind in ontwikkeling B Gedrag vs. Gedachten Dagindeling:"— Transcript van de presentatie:

1 Kind in ontwikkeling B Gedrag vs. Gedachten Dagindeling:
focus 1 : leerprocessen 10-11 verwerkingsopdrachten : focus 2 : lunch + invullen sheets verwerkingsopdrachten integratie + afsluiting Gedrag vs. Gedachten

2 Welkom! Programma Expertgroepen Filmpje Behaviorisme in de praktijk
Beloningsschema maken Cognitieve psychologie Opdracht denkschema’s Mindmap maken

3 Opdracht leerprocessen
Video over leren Kijk de video en beantwoordt de volgende vragen: Welke onderzoeker(s) worden geïntroduceerd in de video? Wat is hun visie op leren? Bedenk zelf een toepassing in de pedagogiek

4 Behaviorisme in de praktijk
Psychische problemen worden gezien als disfunctioneel aangeleerd gedrag. Bijvoorbeeld door: Aangeleerde hulpeloosheid Disfunctioneel gedrag wordt beloond Normale situaties lokken automatisch disfunctionele reactie op Gedrag wordt in stand gehouden door vermijding

5 Waarom blijft een angststoornis bestaan?
Pas toe: Aangeleerde hulpeloosheid Disfunctioneel gedrag wordt beloond Normale situaties lokken automatisch disfunctionele reactie op Gedrag wordt in stand gehouden door vermijding

6 Behaviorisme in de praktijk
Toepassingen van gedragstherapie: hoe leer je nieuw gedrag? Gedragsanalyse Registratieopdrachten Exposure-technieken Beloningssystemen Sociale vaardigheidstrainingen

7 Opdracht: beloningsschema
Vorm groepjes van 5 studenten Maak opdracht 3: beloningsschema’s

8 Cognitieve psychologie
Zet cognities centraal: Hoe nemen mensen waar en hoe verwerken ze die informatie? Hoe werkt het geheugen? Hoe verloopt de cognitieve ontwikkeling (Piaget) Hoe is jouw stijl in informatieverwerking van invloed op je persoonlijkheid?

9 Waarneming en cognitieve schema’s
Cognitieve schema’s dienen als leidraad voor selecteren, coderen, terughalen en verwerken van informatie In cognitieve schema’s zijn vier mechanismen te onderscheiden: 1) selectie- welke informatie wordt waargenomen 2) interpretatie – welke betekenis 3) herinnering – terughalen en betekenis geven 4) actie - gedrag

10 Geheugen Herinneringen zijn mede afhankelijk van de context ten tijde waarvan de informatie werd opgeslagen - interne context (stemming) - externe context (fysieke omgeving) Onderscheid tussen semantisch geheugen en episodisch geheugen - semantisch geheugen: opslag algemene kennis - episodisch geheugen: opslag autobiografische kennis Onderscheid tussen impliciete (onbewuste) en expliciete (bewuste) geheugenprocessen

11 Cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget
Nog steeds toonaangevend Cognitief schema centraal Niveau van logisch redeneren Ontwikkeling en aanpassing van cognitieve schema’s: Assimilatie: nieuwe informatie integreren Accommodatie: nieuwe informatie  nieuw schema

12 Persoonlijkheid Het geheel van karaktertrekken en gedragingen die kenmerkend zijn voor een individu Benadrukken van eigen persoonlijkheid is typisch westers Cognitieve stijl: introvert extravert Leerstijl Denkstijl Attributiestijlen: Intern of extern Stabiel of variabel Algemeen of specifiek

13 Cognitieve psychologie in de praktijk
Psychische stoornissen als gevolg ontregelde informatieverwerking, dus... ANDERS DENKEN Disfunctionele cognitieve schema’s Automatische negatieve gedachten Cognitieve psychotherapie

14 Toepassing: RET (rationeel emotieve therapie)
Problemen ontstaan door irrationele gedachten Het stellen van eisen die niet realistisch zijn Het overdrijven van negatieve consequenties ABC-schema A Activating event B Belief system C emotional en behavioral Consequences In NL 4xG: gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag

15 Verwerkingsopdrachten
1. Het verstoorde zelfbeeld is in feite een cognitief schema. Wat is de inhoud van dit schema? Hoe zou je dit vanuit de cognitieve psychologie aanpakken? 2. In verschillende sociale vaardigheidstrainingen komen technieken uit de gedragsbenadering en cognitieve psychologie naar voren. Kijk naar de werkbladen uit het VRIENDEN-programma (bijlage 10). Welke technieken herken je en bij welke stroming horen ze?

16 Afsluiting Mindmap maken


Download ppt "Kind in ontwikkeling B Gedrag vs. Gedachten Dagindeling:"

Verwante presentaties


Ads door Google