De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kijk op leerlingen en leren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kijk op leerlingen en leren"— Transcript van de presentatie:

1 Kijk op leerlingen en leren
Bijeenkomst 4 De black box geopend…

2 Vorige week: behaviorisme

3 Twee stromingen Operante conditionering Klassieke conditionering
(Europa: Pavlov) Ontdekking stimulus Respons keten Operante conditionering (Amerika: Skinner) Gedrag uitlokken door een reactie op dit gedrag

4 Kritiek Belonen kan leiden tot verwennen en afhankelijkheid (extrinsieke motivatie) Straffen kan demotiverend werken Intentie/motivatie is wel degelijk belangrijk Aan context en belevingsaspecten wordt geen recht gedaan. Geen aandacht voor informatieverwerking in de hersenen – black box Reductionistische mensvisie

5

6 Cognitie Hoe verwerven mensen kennis Hoe ordenen mensen informatie
Hoe gebruiken mensen kennis in hun gedrag

7

8 Cognitivisme Hoe werken de zintuigen – aandacht.
Hoe onthouden mensen dingen het beste Hoe structureren mensen het beste informatie? Hoe lossen mensen problemen op? Motivatie

9 Information-processing theory

10 Opvattingen over instructie
Domein-analyse, domein is op te delen in kleine hapklare brokken Kennis brengen we eerst eenvoudig en daarna is er een toenemende complexiteit mogelijk

11 Direct instructie aandacht pakken, demonstreren/uitleggen,
zelfstandig inoefenen, feedback en afsluiten

12 Ontwikkelingspsychologie
Belangrijke onderzoeker Europa: Piaget

13 Cognitieve ontwikkeling volgens Piaget
Vaste fasen die niet te versnellen zijn In interactie met de fysieke wereld

14 Kritiek Laboratoriumsituaties Té goed gestructureerde taken
Daardoor weinig transfer naar nieuwe situaties Erg docent gestuurd Daardoor niet leren zelf leren te sturen Zowel behaviorisme als cognitivisme gaan uit van logisch positivistische uitgangspunten – kennis is vaststaand

15 Reactie van Vygotsky Grondlegger handelingspsychologie,
constructivisme Ontwikkeling is te stimuleren met name door de interactie met de sociale wereld


Download ppt "Kijk op leerlingen en leren"

Verwante presentaties


Ads door Google