De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Autisme en het verwerken van sociale informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Autisme en het verwerken van sociale informatie."— Transcript van de presentatie:

1 Autisme en het verwerken van sociale informatie.
De Meersman Celine Bachelor Toegepaste Psychologie. 2012/ 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De 3 theorieën van autisme
3. De samenvatting van de 3 theorieën 4. Het Sociale Informatieverwerkingsmodel 5. Slotbeschouwing

3 Inleiding Autisme = ernstige ontwikkelingsstoornis
Niet één stoornis maar een spectrum van stoornissen. Moeite met persoonlijk contact te leggen Niet begrijpen wat een ander bedoelt Beperkingen op ≠ gebieden  socialisatie, communicatie en verbeelding

4 3 theorieën rond autisme.

5 Belangrijkste theorie: Theory of Mind ( ToM)

6 Theory of Mind (ToM) Ieder mens ontwikkeld een idee over de gedachten en gevoelens bij zichzelf en anderen. Ieder mens kan zich verplaatsen in het perspectief van de ander Deze theorie stelt dat mensen met autisme een gebrekkig ontwikkelde ToM hebben. ( Barcon – Cohen, Leslie & Frith, 1985)

7 2e belangrijkste theorie.
Mensen met autisme gaan de wereld in fragmenten ervaren. Moeite met fragmenten te integreren in een geheel. = gebrek aan centrale coherentie Vaak richten op details of juist negeren van details. ( Frith & Happé, 1994)

8 3e theorie Tekorten aan executieve functies.  manifesteren zich in:
Zwakke zelfregulatie ( je eigen gedrag sturen) Lage impulscontrole ( ‘eerst doen, dan denken’) Inflexibiliteit ( moeite met omgaan van veranderingen en onverwachte gebeurtenissen)

9 Samenvatting van de 3 theorieën
Ze bieden een verklaring voor belangrijke kenmerken van autisme. Mensen met autisme onderscheiden zich van andere mensen door: Andere manier van waarnemen Informatie verwerken Betekenis geven aan de wereld

10 Sociale Informatie Verwerkingsmodel

11 Sociale Informatie Verwerkingsmodel ( SIV)
Beschrijft hoe het waarnemen en verwerken van informatie de sociale interactie bepaalt of beïnvloedt. Belangrijke rol: vermogen van het kind om problemen waar te nemen en op te lossen.

12 Sociale Informatie Verwerkingsmodel
Beschrijft een aantal stappen voordat een kind gedrag vertoont in een sociale situatie. Stap 1: waarnemen van informatie Stap 2: interpreteren van de informatie Stap 3: stellen van doelen Stap 4: bedenken van mogelijke oplossingen ( agressief/ assertief/ passief)

13 Slot Het sociaal disfunctioneren van kinderen met autisme = meest beperkende kenmerk. ( Rogers, 2000) Begeleiden en stimuleren van de sociale ontwikkeling = Belangrijk! De studie van het SIV- model brengt heel wat duidelijkheid over gedrag van kinderen met autisme.


Download ppt "Autisme en het verwerken van sociale informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google