De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van begrijpen naar begeleiden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van begrijpen naar begeleiden"— Transcript van de presentatie:

1 Van begrijpen naar begeleiden
Autisme Van begrijpen naar begeleiden

2 Autisme? - Autisme is een stoornis, een beperking,
die de manier beïnvloedt waarop een kind met de mensen om zich heen communiceert en relaties aangaat. - Autisme is onzichtbaar - Autisme heb je levenslang.

3 Andere benamingen: Er zijn meerdere verschijningsvormen:
autisme, syndroom van Asperger, PDD-nos Variërend van ernstig tot mild Op onze school: Kinderen met PDD-nos= Pervasieve ontwikkelingsstoornis- niet anderszins omschreven ( ned. vertaling) Pervasief=alles doordringend, beïnvloedt alle ontwikkelingsgebieden

4 wat is Autisme? De diagnose Autisme is gebaseerd op gedragskenmerken, die de persoon laat zien: en die al voor het 3e levensjaar aanwezig zijn. Beperkingen in de sociale interactie Beperkingen in de sociale communicatie Beperkingen in verbeelding

5 Wat is autisme? De manier, waarop deze beperkingen/kenmerken zich uiten verschillen van mens tot mens. Videofragment uit : InsideAut Genoemde beperkingen gaan altijd vergezeld van repetitieve stereotype activiteiten.

6 Hoe uit Autisme zich: beperking in de sociale communicatie
Het niet begrijpen van verbale en non-verbale communicatie. Het spreken “tegen” iemand i.p.v. met iemand Moeilijk om gedachten, gevoelens te uiten Begrijpen van gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal Taal wordt letterlijk gebruikt en begrepen Spraak kan overdreven formeel zijn Echolalie Communicatie/taalproblemen variëren van individu tot individu

7 Hoe uit Autisme zich? Beperking in de sociale interacties
Benaderen van andere mensen op een eigenaardige, onaangepaste manier Soms formeel, stijf contact Zwakte in het oppakken van sociale informatie Zwakte in het inleven in de ander Onvoldoende kunnen inleven/invoelen in hoe de ander zich voelt Teamsport is moeilijk vanwege samenwerken/samenspelen en onvoorspelbaarheid Kortom: problemen met afstemmen op de ander

8 Hoe uit autisme zich? Beperking in verbeelding
Fascinaties (treinen, dinosaurussen…..) In het speelgedrag van jonge kinderen geen doe-alsof spelletjes ( geen symbolisch spel). weinig fantasierijk spel, meer repetitief/star Tendens om de aandacht te richten op ondergeschikte details in de omgeving i.p.v. op het begrijpen van de betekenis

9 Zus van Einstein voorlichtingsfilm over autisme
Gaat over: Kinderen met autisme zijn anders. Kinderen met autisme hebben beperkingen en mogelijkheden Hoe ervaren kinderen met autisme hun autisme?

10 Wat zie je? Soms merk je dat kinderen met autisme iets niet goed begrijpen, zelfs als het om dingen gaat die heel gewoon en gemakkelijk lijken Starre gedrags- en reactiepatronen ( dwangmatig en koppig) Geen onwil, maar onmacht, onvermogen Weinig oogcontact Te sterk of te weinig reageren op zintuiglijke prikkels Weinig geïnteresseerd in nieuwe vaardigheden/kennis

11 Eigenheid Let wel: Alles is mogelijk, er is geen vaste verschijningsvorm voor autisme iedereen is anders

12 Begeleiden Visuele ondersteuning.
Dat wat je zegt dient ondersteund te worden met visuele informatie ( pictogrammen, woorden, plaatjes enz.) Structuur bieden. Verander niet zomaar dingen. Ben consequent Verwacht geen reactie op non-verbale signalen Gebruik geen figuurlijk taalgebruik ( “grapjes”, geen “dubbele bodem”)

13 Begeleiden Motivatie:
Probeer aan te sluiten bij de specifieke interesses. Werk met beloningen ( i.v.m. de niet aanwezige intrinsieke motivatie) Veranderingen: Voer deze stap voor stap door. Bereid het goed voor Gedrag: Hanteer de regels duidelijk en consequent. Gebruik geen emoties bij correctie

14 Begeleiden Blijf niet hameren op het leren aanvoelen van sociale situaties,maar investeer in het cognitief aanleren Houd afstand, vermijd “waarom” en “gevoels”vragen Maak de omgeving van het kind overzichtelijk Leer het kind gedrag aan en maak afspraken over houding en gedrag t.o.v. anderen Ben voorspelbaar door consequent te zijn, bespreek (nieuwe) situaties vooraf,reageer onmiddellijk en steeds hetzelfde

15 vuistregels Communiceer duidelijk en eenduidig
Maak iets niet moeilijker dan het is Communiceer één ding tegelijk Maak concreet wat abstract is: maak van gesproken taal getekende taal Blijf zakelijk, geen emoties gebruiken Controleer of het kind je heeft gehoord en je boodschap begrijpt Begeleid het kind met autisme met “warmte”, begrip Formuleer gewenst gedrag, m.a.w. geef concreet aan wat de bedoeling is

16 Drona en ik film over een autistische hindostaanse jongen Drona
Tot slot: Arjun en zijn broertje Drona Een liefdevol dubbelportret van twee jongetjes: Arjun en Drona


Download ppt "Van begrijpen naar begeleiden"

Verwante presentaties


Ads door Google