De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

verstandelijke beperking

Verwante presentaties


Presentatie over: "verstandelijke beperking"— Transcript van de presentatie:

1 verstandelijke beperking
Verstandelijk beperkt en autisme Autisme volwassen en een verstandelijke beperking

2 Autisme Spectrum Stoornissen
Volwassenen en autisme Verstandelijk beperkt en autisme Autisme Spectrum Stoornissen ASS KLASSIEK AUTISME PDD-NOS ASPERGER AUTISTISCHE STOORNIS POS-PERVASIEVE ONTWIKKELINGSSTOORNIS MCDD AANVERWANTE CONTACTSTOORNIS

3 Verstandelijk beperkt en autisme
Autisme wat is dat? Geneticus een erfelijk bepaalde stoornis Neuroloog------een beschadiging in de hersenen Psychiater------een gedragsstoornis volgens DSM-IV

4 Verstandelijk beperkt en autisme
OORZAAK AUTISME organisch/genetisch virale infecties Zwangerschaps-geboortecomplicaties Deze oorzaken hebben een hersenbeschadiging tot gevolg.

5 Wat is een autisme spectrum stoornis?
Volwassenen en autisme Verstandelijk beperkt en autisme Wat is een autisme spectrum stoornis? Een informatie verwerkingsstoornis Waarbij een prikkel verkeerd of verstoord wordt doorgegeven aan de hersenen Waardoor er geen, verkeerde of een gebrekkige samenhang plaatsvindt Die zich uit in problemen op het gebied van de sociale interactie, communicatie en verbeelding (star gedrag)

6 Verstandelijk beperkt en autisme
Autisme per Asperger ,5 per PDD-NOS per 1 per 100 heeft een vorm van autisme

7 Waarnemen bij mensen zonder autisme
Verstandelijk beperkt en autisme Waarnemen bij mensen zonder autisme Waarnemen is automatisch snappen Waarnemen Voelen Proeven Ruiken Zien Horen ZINVOLLE BETEKENISVERLENING

8 Waarnemen bij mensen met autisme
Verstandelijk beperkt en autisme Waarnemen bij mensen met autisme Waarnemen is niet automatisch snappen Waarnemen Voelen Proeven Ruiken Zien Horen Informatieverwerkingsstoornis Informatie wordt 1 voor 1 verwerkt en niet of nauwelijks met elkaar in verband gebracht

9 Problemen met de waarneming leiden tot:
Volwassenen en autisme Verstandelijk beperkt en autisme Problemen met de waarneming leiden tot: Geen samenhang zien: = Gebrek aan centrale coherentie Het zich niet of nauwelijks kunnen verplaatsen in de ander: = Gebrek aan Theory Of Mind (TOM) Het niet of nauwelijks kunnen plannen en organiseren: = Gebrek aan executive functioning

10 Hoe wordt een opdracht/informatie verwerkt
Personen met normale intelligentie Personen met een verstandelijke beperking Personen met autisme en een verstandelijke beperking Personen met autisme zonder verstandelijke beperking

11 Niveau van cognitie Verstandelijk beperkt en autisme
Volwassenen en autisme Verstandelijk beperkt en autisme Niveau van cognitie 70% verstandelijk gehandicapt (IQ < 70) Een dysharmonisch ontwikkelingsprofiel: de ontwikkeling gaat niet op alle gebieden even hard Groot verschil tussen theoretische kennis en praktisch toepasbaar gezond verstand vaak in combinatie met andere beperkingen: zoals epilepsie

12 Autisme en een verstandelijke beperking
Volwassenen en autisme Verstandelijk beperkt en autisme Autisme en een verstandelijke beperking Verschil Autisme is een ontwikkelingsstoornis Verstandelijke beperking is een ontwikkelingstekort Overeenkomst: Beide zijn algehele ontwikkelingsbeperkingen Komen vroeg in de ontwikkeling tot uiting Moeten apart geclassificeerd en gediagnosticeerd worden

13 verstandelijke beperking
Verstandelijk beperkt en autisme Autisme en een verstandelijke beperking = Dubbel gehandicapt

14 . Verstandelijk beperkt en autisme Volwassenen en autisme
Sterke kanten: Goede visuele waarneming Goed geheugen Oog voor detail Sterke motivatie en aandacht voor dingen die hem interesseren. Goed werkgedrag/instructies letterlijk opvolgen. Zwakke kanten: Zwakke auditieve waarneming Geheugen is vaak fragmentarisch Geen oog voor de context Motivatie is zwak Taken niet goed structureren Niet goed omgaan met gevoelens/emoties Rigide in denken en handelen .

15 Verstandelijk beperkt en autisme
Mensen met autisme en verstandelijk beperking vragen om een speciale aanpak die bestaat uit: verduidelijking en voorspelbaarheid bieden in de vorm van een aangepast prikkelaanbod Een aangepast eisenpakket Een op dit individu en zijn omgeving afgestemd plan

16 Verstandelijk beperkt en autisme
Volwassen en autisme Het beeld van autisme uit zich anders op volwassen-leeftijd Het beeld is mede afhankelijk van: de mate van de autismeproblematiek De mate van de verstandelijke beperking De leeftijd waarop de diagnose is gesteld en de wijze waarop daarna behandeling en begeleiding volgden Het niveau van functioneren De mate waarin woon-werk aangepast zijn

17 Stoornis in de sociale interacties;
Verstandelijk beperkt en autisme Stoornis in de sociale interacties; De contactstoornis blijft op de voorgrond Volwassenen kunnen plezier beleven aan sociale interactie Stoornis in de communicatie: Het begrijpen van en het uiten van de taal is sterk verbetert Taalgebruik vaak gericht op vaste onderwerpen

18 Verstandelijk beperkt en autisme
Andere kenmerken bij volwassenen: Onzekerheid en faalangst Negatief zelfbeeld Groeiend besef van anders zijn Slecht inzicht in eigen mogelijkheden Op eigen seksuele behoeftes en verlangens gericht zijn.

19 Verbetering in de vaardigheden en het gedrag
Verstandelijk beperkt en autisme Verbetering in de vaardigheden en het gedrag Hun drukke gedrag neemt over het algemeen af Hun gedrag wordt meer hanteerbaar Zelfstandigheid neemt toe Spraak en taal vertonen continu vooruitgang IQ-niveau blijft redelijk stabiel Taalstimulatie/taaltraining bij jongvolwassenen de moeite waard.

20 Doorgaans worden ze “socialer.
Verstandelijk beperkt en autisme Doorgaans worden ze “socialer. Met name bij verstandelijke beperkte mensen met ASS, wordt hun uiterlijk zichtbaarder. Daar waar altijd contactstoornis centraal staat, verbleekt [wil tot contact-willen telefoneren/brieven/relatie] Er een wisseling in functioneren kan optreden Verenging van activiteiten Terugval in vorig gedrag Periodes van gespannenheid Periodes van onbereikbaarheid Periodes van minder goed functioneren

21 In plaats van zich terug te trekken de groep opzoeken
Verstandelijk beperkt en autisme In plaats van zich terug te trekken de groep opzoeken Hulp vragen blijft een groot probleem Ze mogen ook zijn, wie ze zijn!! De problemen verplaatsen zich van ontwikkelingsproblemen naar aanpassingsproblemen

22 Ieder persoon is UNIEK!! Werken/wonen
Verstandelijk beperkt en autisme Werken/wonen Factoren die bepalend zijn voor de keuze van wonen/werken: Intelligentie Sociabiliteit Communicatieve vaardigheden [nv/v] Motoriek Specifieke vaardigheden Gedrag Bijkomende handicaps Ieder persoon is UNIEK!!

23 Probeer te zorgen voor dagelijks ritme
Verstandelijk beperkt en autisme En nog ouder…… Probeer te zorgen voor dagelijks ritme Gedrag kan verdwijnen maar ook weer terugkomen Veroudering is een onvermijdelijk proces, dit leidt tot een vermindering van functie en kwaliteit

24 Loslaten………………vasthouden
Verstandelijk beperkt en autisme Maar ook: Loslaten………………vasthouden Verantwoordelijkheid Kan iemand oudertaken overnemen?

25 Verstandelijk beperkt en autisme
Volwassen mensen met ASS en een verstandelijke beperking zijn niet meer leerbaar   Mensen met ASS en een verstandelijke beperking zullen altijd ondersteuning nodig hebben      Vereenzaming is een groot gevaar bij mensen met ASS en een verstandelijke beperking     Mensen met ASS en een verstandelijke beperking moeten zolang mogelijk bij hun ouders/verzorgers blijven wonen      

26 Verstandelijk beperkt en autisme
einde


Download ppt "verstandelijke beperking"

Verwante presentaties


Ads door Google