De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Toverbos Niki Jeannin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Toverbos Niki Jeannin."— Transcript van de presentatie:

1 Het Toverbos Niki Jeannin

2 ‘Het Toverbos’ De methode van « Het Toverbos » is een vorm van psychodrama met kinderen. Ontwikkeld door Niki Jeannin, onder supervisie van prof. Peter Adriaenssens (UZ-KULeuven).

3 ‘Het Toverbos’ Het Toverbos is een intermediaire ruimte waarin kinderen via spel met dierenhandpoppen komen tot constructie en reconstructie van dit verhaal. Kinderen komen tot creatie.Ervaringen die kinderen opdoen dragen bij tot hun ontwikkeling als ze zich veilig voelen. Binnen Het Toverbos wordt aan kinderen een ruimte geboden waarbinnen ze zelf hun verhaal maken. De basis hiervoor is de begeleidende volwassene met kennis en combinatie van coachen en visie op spel.

4 ‘Het Toverbos’ ‘Het Toverbos’ als ideale oefen – en experimenteerplek voor situaties uit het dagelijks leven. ‘Het Toverbos’ is een veilige plek om verborgen gevoelens te uiten er ermee te spelen. In ‘Het Toverbos’ kan het kind zich uitdrukken zonder bang te zijn voor afwijzing. Via ‘Het Toverbos leren kinderen om zelf verantwoordelijkheid te dragen en zelf problemen op te lossen. ‘Het Toverbos’ kan voor de volwassene een hulpmiddel zijn om beter zicht te krijgen op een probleemgebied bij het kind.

5 Doel Preventief de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen bevorderen. - Ervaringen in het leggen van sociale contacten en het verruimen ervan. - Bevorderen van sociale weerbaarheid. - Leren omgaan met eigen gevoelens en die van anderen. - Leren omgaan met conflicten en bedenken van nieuwe uitwegen voor problemen.

6 De kleuters aan het woord: filmpje

7 Concreet Kleuters kruipen in de huid van een zelfgekozen dier.
Vanuit de dierenrol bepalen ze zelf de inhoud van de rollenspelen. De juf speelt mee als Grote Vogel en begeleidt de kleuters. De centrale vraag: ‘Hoe gaan we dit nu oplossen? WAT DOE JE IN HET TOVERBOS? SAMEN SPELEN STAAT CENTRAAL. HET SPEL IS DE MOTOR OM HET PROCES VAN SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING TE STIMULEREN. AL SPELEND LEREN OMGAAN MET EIGEN GEVOELENS, GEVOELENS VAN ANDEREN, OMGAAN MET CONFLICTEN, BEDENKEN VAN NIEUWE UITWEGEN VOOR PROBLEMEN…

8 Pijler 1- Groep

9 Pijler 2 - Toverplein

10 Pijler 3 - Dierenhandpoppen

11 Pijler 4 - Coach – Grote Vogel

12 De vier pijlers van ‘Het Toverbos’
Groep van leeftijdsgenoten Toverplein Handpoppen Coach Leren over zichzelf door naar anderen te kijken. Leren verschillen en nuances tussen hun eigen verhaal en dat van anderen sneller herkennen en onder woorden brengen. Afgebakende cirkelvormige ruimte Kleuters kruipen in de huid van hun dier. Verborgen gevoelens uiten en ermee spelen. Nieuwe situaties/ gedragingen uitproberen. Geleerde blijft beter bij. Observeren. Meespelen als Grote Vogel. Ontwikkelings-stimulerend begeleiden?

13 De drie fasen van ‘Het Toverbos’
WARMING UP ACTIEFASE VERBONDEN AFRONDEN Kring Toverspreuk Terugkeer naar het Toverplein Nemen van de dierenhandpop Begroeting Bespreking Afspraken Toverbos begint Verdwijnen van ‘Het Toverbos’ Begeleiding Uitdoen van de dierenhandpop Terugblik met de groep

14 ‘Het Toverbos’: Warming Up
Kring Rustritueel. Loslaten. Nemen van de dierenhandpop Dierenhandpop op de hand. Afspraken Gulden regels. Diepgang in de afspraken. Ruststoel.

15 ‘Het Toverbos’: Warming Up

16 ‘Het Toverbos’: Actiefase
Toverspreuk Toverwoord van stil naar luid naar stil. Respect voor bange kinderen. Begroeting Begroeting van Grote Vogel. Iedereen is nu een dier. Toverbos begint Opstartmogelijkheden vanuit de coach. Starten vanuit persoonlijke mededelingen. Begeleiding Observeren. Meespelen. Begeleiden.

17 ‘Het Toverbos’: Actiefase

18 BEGELEIDING TIJDENS DE TOVERBOSSESSIES
Bied groeimogelijkheden aan het kind Nieuwe rollen vervullen. Nieuwe oplossingen uitproberen en ervaren. Met andere kinderen samenspelen. Stimuleer het probleemoplossend vermogen Hoe gaan we dat nu oplossen? Las stilte in. Laat fouten uitspelen. Probeer spiegelend te luisteren Geef terug wat je waarneemt, met woorden en gebaren. Streven naar een gemeenschappelijk verhaal Wees verrast over een thema en laat dit uitgroeien tot een gemeenschappelijk verhaal. Veroordeel nooit het kind/dier, maar wel zijn gedrag Ik-boodschap Begeleiden van gevoelens Toon je eigen gevoelens als Grote Vogel. Accepteer de gevoelens van de kleuter. Leef je in in de gevoelens van de kleuter en benoem ze. Stimuleer kinderen om rekening te houden met gevoelens/gedachten van anderen.

19 Korte fragmenten

20 ‘Het Toverbos’: Verbonden afronden
AFRONDINGSFASE Terugkeer naar het Toverplein Grote Vogel geeft aan dat het tijd is om terug te keren. Rekening houden met het loslaten. Bespreking Bespreking vanuit de dierenrol. Verdwijnen van ‘Het Toverbos’ Toverwoord van stil naar luid en van luid naar stil. Uitdoen van de dierenhandpop Ik was… en ik ben… Terugblik met de groep Nabespreking.

21 ‘Het Toverbos’: Verbonden afronden

22 Tips voor starters Heb je zin om te spelen?
Leer kijken naar belang en betekenis van spel. Geef kinderen tijd. Speel mee op hun ritme.

23 Wat streeft ‘Het Toverbos’ na?
Afsluiter Wat streeft ‘Het Toverbos’ na? Interview Prof. Peter Adriaenssens.

24 Met dank aan Centrumschool De Knipoog, te Tollembeek.
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Booischot. Niki Jeannin, Catherine Malfait, Prof. P. Adriaenssens, Gaby Smets en Lien Brancart. Vzw en Stichting Ga voor Geluk, Hogeschool-Universiteit Brussel en UZ Leuven.


Download ppt "Het Toverbos Niki Jeannin."

Verwante presentaties


Ads door Google