De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De basis van ADSL: het constructivisme

Verwante presentaties


Presentatie over: "De basis van ADSL: het constructivisme"— Transcript van de presentatie:

1 De basis van ADSL: het constructivisme

2 Programma Orientatie: voorkennis activeren door werkvorm waar – niet waar , korte uitleg leertheorie Aan de slag: verwerking leertheorie Evaluatie: werkvorm Waar – niet waar: welke uitspraak hoort bij welke leertheorie? Transfer: leertheorie en je eigen onderwijsopvattingen

3 Doelen De student ……………..
kan de belangrijkste kenmerken van het constructivisme aangeven.

4 Alg. overzicht: Leren

5 Wat is een leertheorie? Een leertheorie is een poging te beschrijven hoe mensen en dieren leren, om zodoende het complexe proces van leren enigszins te begrijpen. Aan de orde komen 2 stromingen: Behaviorisme (zie BS 2) – constructivisme

6 Behaviorisme (uitgangspunten BS 2)
Leren komt tot uiting in waarneembaar gedrag Leeropvatting: blackbox (invloed externe factoren op gedrag) De omgeving is bepalend voor wat een persoon leert Werken met versterkers: positief – belonen; negatief - bestraffen

7 Behaviorisme (uitgangspunten BS 2)
Toepassingen binnen het onderwijs: Geprogrammeerde instructie Sterk sturende rol docent Positieve bekrachtiging -> motivatie om gedrag te herhalen (plaatje, krulletje, ….) Negatieve bekrachtiging ->straf om gedrag te voorkomen Kleine brokjes lesstof, kleine opdrachten, onmiddellijk feedback Veel oefenen en toetsen

8 Studievragen Op welke wijze komen de constructivistische opvattingen terug in de omschrijving van actief leren? Tip: Lees het artikel over actief leren en het constructivisme. 2. Noem 4 consequenties voor het onderwijs n.a.v. de uitgangspunten van het constructivisme. Tip: lees paragraaf uit het Handboek.


Download ppt "De basis van ADSL: het constructivisme"

Verwante presentaties


Ads door Google