De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe bereid je lessen voor?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe bereid je lessen voor?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe bereid je lessen voor?
Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Lesvoorbereiding Overzicht hoofdstuk 2

2 Overzicht presentatie
belang van lesvoorbereiding lesvoorbereidingsformats adolescentiefase: drie periodes beginsituatie van leerlingen bepalen van beginsituatie tekorten leerdoelen zijn zinvol Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

3 Belang van lesvoorbereiding
bewustwording van lesdoel aandacht voor leerling- en docentactiviteit lessen aan elkaar koppelen Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

4 Lesvoorbereidingsformats
het VUT-model het klassieke lesvoorbereidingsformulier scenariogestuurde lessen het didactisch analysemodel Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

5 Lesvoorbereidingsformats (vervolg)
VUT-Model vooruitkijkende activiteiten inleiden en verhelderen van verwachting uitvoerende activiteiten uitvoeren van kernactiviteiten terugblikkende activiteiten evalueren op actieve wijze scenariogestuurd schuiven met lesfasen Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

6 Lesvoorbereidingsformats (vervolg)
didactisch analysemodel officiële leerdoelen van de opleiding of het studiejaar de beginsituatie van de leerling of de groep realistische leerdoelen, gebaseerd op reële inschatting onderwijsactiviteiten zoals werkvormen en opdrachten evaluatie op basis van de leerdoelen Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

7 Adolescentiefase: drie periodes
vroege adolescentie ongeveer 10/12 – 15 jaar middenadolescentie ongeveer 15 – 18 jaar late adolescentie ongeveer 18 – 22/25 jaar Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

8 Vroege adolescentie identiteitservaring lichamelijke ontwikkeling
psychosociale ontwikkeling cognitieve ontwikkeling Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

9 Middenadolescentie vervolg zoektocht naar identiteit
‘Wie ben ik nou eigenlijk’? experimenteren zelfbeeld en zelfgevoel verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken disbalans in het puberbrein invloed van het gezin Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

10 Beginsituatie van leerlingen
voorkennis informatie opnemen gaat beter als je verbanden kunt leggen abstractievermogen te abstracte leerstof doet een sterk beroep op intelligentie ervaring met onderwijsconcepten die ervaring heb je nodig om aan te haken bij de les leesvaardigheid leerjaar en niveau van de leerlingen Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

11 Beginsituatie van leerlingen (vervolg)
zelfstandigheid vaststellen van mate van zelfstandigheid groepsgerichtheid kan invloed hebben op de werkvormen waarden en normen onderliggende waarden en normen raken vaak het lesdoel motivatie motivatie is essentieel om de les te volgen Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

12 Bepalen van de beginsituatie
observatie gedragsaspecten van leerlingen groepsprocessen interactie tussen leerling en de docent toetsen individuele aanwezig kennis niet aanwezig maar beoogde kennis collectieve, onderling verschillende kennis gesprekken leiden tot vertrouwelijke informatie leiden tot gewenste maar ook ongewenste informatie van verschillende docenten Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

13 Bepalen van de beginsituatie (vervolg)
boeken geeft inzicht in doorlopen leerstof toont de structuur van de leerstof laat zien hoe is kennis is getoetst leerlingdossiers geeft verklaring van gedrag geeft zicht op ontwikkeling eventueel lesprogramma aanpassen Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

14 Tekorten opsporen van tekorten maatregelen tegen tekorten
de vooropleiding van de leerling de leerling zelf maatregelen tegen tekorten informeren groepsgewijs opfrissen bijspijkerlessen belangstelling wekken Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

15 Leerdoelen zijn zinvol
een opbrengst wat moeten de leerlingen laten zien? een verbinding met hogere doelen lesdoelen moeten aansluiten bij de kerndoelen afgestemd op het niveau van de leerling realiseerbare leerdoelen op basis van de beginsituatie Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

16 Leerdoelen zijn zinvol (vervolg)
als leesopdracht bij zelfstudie leerlingen weten wat ze kunnen verwachten geformuleerd in gedragskenmerken duidelijk moet zijn wat de leerling precies moet kunnen sluiten aan bij het denkniveau doelen met denkhandelingen op een haalbaar niveau Handboek voor leraren Lesvoorbereiding


Download ppt "Hoe bereid je lessen voor?"

Verwante presentaties


Ads door Google