De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe een juiste onderzoeksvraag opstellen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe een juiste onderzoeksvraag opstellen?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe een juiste onderzoeksvraag opstellen?

2 Jongeren en opvoeding Keitof onderwerp maar…  zeer open en vaag
 wat wil ik er eigenlijk van weten?

3 Jongeren en opvoeding Welke soorten opvoedingsstijlen zijn er?
Aan welke regels dienen pubers zich best te houden? Is het stellen van regels effectief bij de opvoeding? Wat is een goede opvoeding? Je hebt in twee gezinnen dezelfde regels, maar in één gezin werkt dit, in een ander niet, hoe komt dit?

4 Jongeren en opvoeding ‘Welke soorten opvoedingsstijlen zijn er?’
 2 pagina’s. ‘Het zijn er vier: A,B,C en D en die zien er zo uit…’ = een opsomming van een lijstje, een simpele weergave van opvoedingsstijlen. =Geen slechte onderzoeksvraag… voor een leerling uit het 3de middelbaar.

5 Jongeren en opvoeding ‘Aan welke regels dienen pubers zich best te houden?’. Interessante vraag, maar het antwoord kan als subjectief beoordeeld worden. Stel dat je een lijstje regels zou vinden, zou je je nog de vraag kunnen stellen of ‘het stellen van regels’ wel effectief is.

6 Jongeren en opvoeding Belangrijk is zicht krijgen op het onderwerp zodat je een betere, gefundeerde en concrete onderzoeksvraag kan stellen. Een vooronderzoek: jullie portfolio

7 Jongeren en opvoeding Stel dat ik uit mijn vooronderzoekje ontdek dat we de opvoeding (ouderlijke invloed) in 3 kunnen delen: 1. Doelen en waarden die ze via socialisatie trachten over te brengen (vb: gezond voedingspatroon)

8 Jongeren en opvoeding 2. Ouderlijke praktijken (normen) waarmee ouders hun kinderen deze doelen willen helpen bereiken (vb: geen fast-food eten)

9 Jongeren en opvoeding 3. De opvoedingsstijl of het emotioneel- affectieve klimaat waarbinnen de socialisatie plaatsvindt. (vb: De effectiviteit van de regel geen fast-food te eten, zal bijgevolg afhangen van de affectieve context waarbinnen deze regel wordt opgelegd. De adolescent zal binnen een gezin waar men geen enkele tegenspraak duldt en strikte controlerende maatregelen oplegt, misschien juist fast-food eten om in opstand te komen tegen zijn ouders. Op deze manier tracht hij toch blijk te geven van een eigen identiteit. Binnen een responsief, autonomie ondersteunend gezin waar communicatie omtrent voor- en nadelen van het eten van fast-food aan bod kan komen, zal de adolescent misschien minder geneigd zijn hiertegen in te gaan en gemakkelijker het belang van een gezond voedingspatroon internaliseren. )

10 Jongeren en opvoeding Je zou je hier de vraag bij kunnen stellen welk effect één deeltje van deze ouderlijke invloed, nl de opvoedingsstijl, heeft op het functioneren van adolescenten. Maw:op zoek naar een specifiek verband tussen twee dingen nl. opvoedingsstijl en het functioneren van jongeren.

11 Jongeren en opvoeding Waaw, wat een goede vraag… maar we gaan geen thesis schrijven van 40 pagina’s. Het functioneren van jongeren = heel breed (vb: zijn zelfbeeld, zijn relaties met zijn ouders, zijn sociale vaardigheden,….) FOCUS je op een deelaspect vb zelfbeeld

12 Jongeren en opvoeding Je onderzoeksvraag kan dan zijn:
Welke effecten hebben de verschillende opvoedingsstijlen op het zelfbeeld van een adolescent?

13 Jongeren en opvoeding Eventueel:
Stel dat je nu halverwege je onderzoeksvraag merkt dat men niet meer spreekt van ‘opvoedingsstijlen’ maar dat men hier dimensies in onderscheidt, kan je later deze onderzoeksvraag eventueel nog aanpassen naar: Welke effecten hebben de verschillende dimensies van opvoedingsstijlen op het zelfbeeld van adolescenten?


Download ppt "Hoe een juiste onderzoeksvraag opstellen?"

Verwante presentaties


Ads door Google