De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marianne Drenthen – Marij Peeters. Inhoud artikel  Relatie ouders en kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking loopt minder goed;  Specifieke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marianne Drenthen – Marij Peeters. Inhoud artikel  Relatie ouders en kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking loopt minder goed;  Specifieke."— Transcript van de presentatie:

1 Marianne Drenthen – Marij Peeters

2 Inhoud artikel  Relatie ouders en kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking loopt minder goed;  Specifieke problematiek van doelgroep beschreven;  Wat is PPG?  Verslag onderzoek naar waardering van PPG;  Bespreking of methodiek voldoet aan bepaalde eisen;  Enquête naar effecten van de geboden hulp.

3 Relatie ouders en kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking  Risico: relatie loopt in neerwaartse spiraal;  Onvermogen kind kan leiden tot verstoord kinder-ouderinteractie;   ontstaan van emotionele problemen en gedragsproblemen bij het kind.

4 Specifieke problematiek  Niet begrijpen wat je kind bedoelt;  Gedragsproblemen;  Opvoedingsproces onder druk.

5 Wat is PPG?  = een agogisch-pedagogische wijze van hulpverlening bij opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek.  Ouders kunnen hier terecht met vragen en problemen bij het opvoeden van een kind met een communicatieprobleem.  Voorbeeldvraag: Waarom luistert mijn kind niet naar mij?

6 Verslag onderzoek  1: observatiefase  Gezinsbegeleider bezoekt wekelijks gedurende een bepaalde periode (ongeveer zes weken) het gezin.  2: doelen stellen  In overleg worden de doelen opgesteld waaraan gewerkt zal worden, zodat er een verandering van de situatie plaatsvindt. Bijvoorbeeld: duidelijke grenzen bieden en communicatie verbeteren.

7  3: veranderingsfase  Ouders gaan meer leiding geven en consequent vasthouden aan wat afgesproken is. Ze straffen minder maar vertellen vooraf wat mag en wat niet.  Regels vertellen, dingen uitleggen, verwoorden wat er gebeurt, …  4: afrondingsfase  Adhv tussenevaluaties en een nieuw werkplan gewerkt aan mogelijk nieuwe doelen en aan het consolideren van de nieuwe aanpak.

8 Bespreking van de methodiek  De hulpverlening:  Werkt vraaggericht;  Werkt methodisch, gestandaardiseerd en volgens protocollen;  Vergroot de eigen autonomie van ouders en kind;  Werkt resultaatgericht en effectief;  Levert hoge kwaliteit en heeft een systeem van kwaliteitsbewaking;  Werkt effectief en kostenbewust.

9 Enquête  Drieëndertig ouders  Alle deelnemers: ouders van kinderen met communicatieve beperkingen  17: spraak-taalmoeilijkheden  3: slechthorende of dove kinderen  4: autismespectrumstoornissen  67%: kind moeilijk hanteerbaar gedrag  64%: wil meer inzicht krijgen in kind  36%: gericht op het positief beïnvloeden  33%: kind vraagt veel aandacht binnen het gezin  30%: hoe het best communiceren met kind

10 Bronnen  http://www.doof.nl/Hoorheld-Bas-maakt- hoortoestellen-stoer-28-2697.htm http://www.doof.nl/Hoorheld-Bas-maakt- hoortoestellen-stoer-28-2697.htm  http://users.telenet.be/GIPSTW/groep9deelb/ sociale%20wetenschappen.htm http://users.telenet.be/GIPSTW/groep9deelb/ sociale%20wetenschappen.htm


Download ppt "Marianne Drenthen – Marij Peeters. Inhoud artikel  Relatie ouders en kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking loopt minder goed;  Specifieke."

Verwante presentaties


Ads door Google