De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academische vaardigheden - C1.5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academische vaardigheden - C1.5"— Transcript van de presentatie:

1 Academische vaardigheden - C1.5
Simone Oskam MSc CU C243a

2 Agenda c 1.5 DEELVRAGEN FORMULEREN Ervaringen met bronnen zoeken
Terugkoppeling onderzoeksvragen Deelvragen: Vragenschema's Structuren als hulpmiddel Deelvragen bij de onderzoeksvraag formuleren ToDo

3 Bronnen en onderzoeksvragen
ERVARINGEN

4 WAT WIL JE WETEN? Doelstelling > ozvraag?
VOORBEELD … Sociale media kan op verschillende manieren bijdragen aan het huidige onderwijs van alle middelbare scholen … Onderzoeksvraag: Wat zijn de effecten van sociale media op het middelbaar onderwijs? Cw2: De ruimte heeft geen doel toch? De inrichting van die ruimte kan met een doel (dat de functie ondersteunt) gekozen zijn. Is hier op UT ook onderzoek naar gedaan, inrichting wachtkamers, perceived wachttijd telefonisch etc.

5 Twee vragen, vernieuwend?
VOORBEELD Welke manieren zijn er om middelbare scholieren te motiveren in het leren en wat zijn hiervan de beste? Cw2: Wat bedoel je met taalwetenschap? Als je al weet dat dialect taalachterstand veroorzaakt, wat voegt dit onderzoek dan toe?

6 Gesloten onderzoeksvragen
VOORBEELD Is de invoering van een interactieve quiz … Is er een verband tussen … cw

7 Probleem? AANNAME? VOORBEELD
… buitenlandse ouders die hun kinderen laten vertalen omdat ze zelf het Nederlands nog niet goed genoeg onder de knie hebben. Het probleem lijkt dus te zijn dat ouderen meer moeite hebben met de Nederlandse taal dan hun kinderen schijnen te hebben. … Onderzoeksvraag: Hoe komt het dat kinderen sneller een tweede taal leren dan hun ouders? Cw

8 vragen i.p.v. onderbouwing
VOORBEELD Hierbij kunnen we ons afvragen of het gebruik van reclamemuziek […] Daarnaast kunnen we ons afvragen of […] Kortom: om de beoogde doelgroep te kunnen bereiken moet er onderzocht worden in hoeverre reclamemuziek effect heeft op de koopintentie van adolescenten. Wie? Belang ‘ons afvragen’

9 Te operationaliseren? VOORBEELD
In hoeverre heeft het onderwerp ‘dun zijn’ in de media invloed op de steeds jonger wordende anorexiapatiënten? Formulering vraag 2: wat wil je weten

10 Aanleiding en onderzoeksvragen
TIPS N.A.V. BEVINDINGEN Maak duidelijk wat je met begrippen precies bedoelt. Formuleer nauwkeurig en correct. Een ingewikkelde formulering ≠ een goede onderzoeksvraag. Vermeld in de aanleiding wat het probleem is en waarom het een probleem is. Stel een exploratieve (wetenschappelijke vraag).

11 Denk aan vorm en type onderzoeksvraag
Beschrijvend Welke, hoe, hoeveel? Verklarend Waardoor? In hoeverre wordt …. beïnvloed door …? Voorspellend Wat zal er gebeuren als…? Vergelijkend Is … meer, beter, groter dan ….? Beoordelend Hoe goed is ….?

12 Nu jij PAS JE ONDERZOEKSVRAAG AAN Logische aansluiting aanleiding
Open vraag (geen ja/nee-vraag) Relevantie duidelijk Antwoord van belang Vraag is afgebakend, niet te ruim geformuleerd Vraag is wetenschappelijk Vraag is operationaliseerbaar Formulering is concreet, duidelijk Vraag is relevant in vakgebied Relatie tussen begrippen helder Vraag is geschikt voor literatuuronderzoek Bevat geen onbewezen vooronderstelling(en)

13 Merk op: onderzoeksvraag = vraagstelling = hoofdvraag
FUNCTIE In de onderzoeksvraag van je literatuuronderzoek beschrijf je wát je gaat onderzoeken. Deze vraag vloeit direct voort uit je doelstelling. Je conclusie bestaat uit een genuanceerd antwoord op deze vraag. De hoofdvraag is meestal te groot/complex om direct te kunnen beantwoorden. Na vandaag, als je dat al niet hebt gedaan, je definitieve ozvraag + evt. deelvragen formuleren. Denk en let daarbij op sheets en hand-out van vorige keer, eisen aan ozvraag! Hoe ga ik dat aanpakken dan?

14 van hoofdvraag naar conclusie
deelvragen FUNCTIE Deelvragen stel je om de complexe hoofdvraag te kunnen beantwoorden. De antwoorden op deze deelvragen (deelconclusies) haal je uit (de kritische vergelijking van) je bronnen. De deelconclusies zullen samen het genuanceerde antwoord op je hoofdvraag vormen.

15 Hoofd- en deelvragen VOORBEELD Hoofd(onderzoeks)vraag
Op grond waarvan nemen jongeren besluiten over hun studie- en beroepskeuze aan het eind van hun middelbare school? Deelvragen Welke zaken nemen zij in overweging bij hun keuze? Van welke informatiebronnen maken ze gebruik bij hun afweging? Welke mensen beïnvloeden hen in hun keuzeproces?

16 Formuleren van deelvragen
VOORBEELD - BIJ DEZE ONDERZOEKSVRAAG: Aan welke voorwaarden moet een overheids-campagne over de risico’s van mobiel bellen tijdens autorijden voldoen om effect te sorteren? Richtlijnen voor deelvragen: Laat deelvragen verwijzen naar het hoofdthema, Thema: effectiviteit van overheidscampagnes Deelvraag: Wat wordt verstaan onder ‘effectiviteit’? Deelvraag: Welke factoren beïnvloeden die effectiviteit? Formuleer ook verdiepende vragen Thema: effectiviteit van overheidscampagnes Deelvraag: Welke factoren beïnvloeden die effectiviteit? In welke mate zijn deze factoren van invloed? 3. Voorkom overlappende vragen Deelvraag: Welke factoren beïnvloeden de effectiviteit van overheidscampagnes? Deelvraag: In hoeverre speelt mediumkeuze een rol in de effectiviteit? 4. Stel concrete vragen, maak ze niet te algemeen Deelvraag: Wat zijn nadelen? 5. Stel relevante vragen Deelvraag: Hoeveel kosten overheidscampagnes gemiddeld? 6. Stel vragen open, neutraal en eenduidig

17 Eisen aan deelvragen DEELVRAGEN: Sluiten elkaar uit
STRUCTUUR LC 2.3 E.V. Sluiten elkaar uit Sluiten op elkaar aan Zijn relevant voor beantwoording van de onderzoeksvraag Zijn afdoende voor beantwoording van de onderzoeksvraag Zijn neutraal geformuleerd Zijn open vragen Zijn eenduidig geformuleerd FORMULERING LC & LC 2.2.4

18 Nu jij FORMULEER DEELVRAGEN DIE SAMEN ANTWOORD GEVEN OP JE HOOFDVRAAG
STRUCTUUR LC 2.3 E.V. Sluiten elkaar uit Sluiten op elkaar aan Zijn relevant voor beantwoording van de onderzoeksvraag Zijn afdoende voor beantwoording van de onderzoeksvraag Zijn neutraal geformuleerd Zijn open vragen Zijn eenduidig geformuleerd FORMULERING LC & LC 2.2.4

19 todo Formuleer je deelvragen
Selecteer, scan, lees en relateer artikelen aan je onderzoeksvraag Bestudeer LC 12.5 Bestudeer de hand-out “voorbeeldliteratuurmatrix & feedback”


Download ppt "Academische vaardigheden - C1.5"

Verwante presentaties


Ads door Google