De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methoden & Technieken Hogeschool Rotterdam,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methoden & Technieken Hogeschool Rotterdam,"— Transcript van de presentatie:

1 Methoden & Technieken Hogeschool Rotterdam,
Collegejaar college 2 Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers

2 Inhoud Aanleiding tot het onderzoek en Afbakening van het onderzoek
College 2: Aanleiding tot het onderzoek en Afbakening van het onderzoek

3 inhoud Dit college: Bespreken opdrachten §1.8
Hoofdstuk 2: Aanleiding van het onderzoek Hoofdstuk 3: Afbakening van het onderzoek Case study: uitleg onderdeel A

4 Aanleiding tot het onderzoek

5 Aanleiding tot het onderzoek
Opdrachtgevers: balans tussen wens en mogelijkheid! Als je wordt gevraagd om een onderzoeksvoorstel uit te brengen: Vaak ligt er al een vraag, probleem, doelstelling of aanleiding… Let op verborgen doelstellingen! Tips “hoe te handelen met wensen van opdrachtgevers”: zie boek, blz

6 Aanleiding tot het onderzoek
Een opdrachtgever wil vaak ‘van alles’ weten en hij is niet gewend onderzoek te doen, jij bent de expert!  baken het onderwerp goed af  wees duidelijk in je aanleiding, doel- en vraagstelling  geef mogelijkheden en beperkingen aan w.b. tijd en geld dataverzameling vraagstelling omstandigheden van het onderzoek Doel van deze afbakening is om de vraag van de opdrachtgever te vertalen naar een onderzoekbare vraag (= probleemanalyse)

7 Mogelijke manieren om deze onderzoeksvraag te beantwoorden:
Afhankelijk van de aard van de vraag Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van de opdrachtgever (praktische beperkingen): tijd en geld dataverzameling vraagstelling omstandigheden van het onderzoek

8 Opzet van praktijkonderzoek
Vraag opdrachtgever Afbakenen vraag en doel Mogelijke oplossingen Oriëntatie opzet Probleem-analyse Keuze opzet Onderzoeks-voorstel Omgeving Populatie Tijd geld vraagtype

9 Informatie verzamelen
Informatie verzamelen doe je gedurende het hele onderzoek! Als onderdeel van het vooronderzoek Als methode bij literatuuronderzoek Als methode om nieuwe informatie te verzamelen

10 Informatie zoeken: Big6™
Zes regels voor het zoeken naar informatie: Definieer de zoekopdracht  zoekvraag Kies een zoekstrategie Bepaal waar je gaat zoeken Bestudeer de informatie en selecteer wat je nodig hebt Organiseer de informatie Evalueer het resultaat

11 Inhoud van een logboek Aantekeningen per dag/week (deel) over:
Gemaakte keuzes, argumenten, ideeën, plannen Gesprekverslagen Tijdpad Methode Resultaten en interpretatie Vooruitlopen op aanbevelingen, terugkoppelen naar vraagstelling

12 Hoofdstuk 3 afbakening van het onderzoek
Een onderzoeksplan geeft een duidelijk en realistisch antwoord op de vraag WAAROM, WAT, WAAR, HOE, HOEVEEL en WANNEER er onderzocht gaat worden. Bron: Verschuren, 1999, p.26 (Na goedkeuring) vormt het onderzoeksplan een leidraad voor je onderzoek! Slecht opgezet onderzoeksplan levert vaak problemen op bij de dataverzameling en data-analyse!

13 afbakening van het onderzoek
Startpunt bij ieder onderzoek is formuleren van de probleemomschrijving: Probleemstelling + Doelstelling Zónder goede probleemomschrijving: …Is je onderzoek een ongeleid projectiel! (je weet niet welke richting je uit moet) …Kun je geen conclusies trekken! …Kun je geen aanbevelingen doen!

14 afbakening van het onderzoek
Probleemstelling: Vermeld wat je als onderzoeker wilt weten, welke vraag je aan het einden van het onderzoek kunt beantwoorden. (wordt ook wel eens de “centrale vraagstelling genoemd) Probleemstelling deelvragen onderzoeksvragen Tijdens vooronderzoek: Probleemanalyse d.m.v. de 6W formule: Wat is het probleem? Wie heeft het probleem? Wanneer is het probleem ontstaan? Waarom is het een probleem? Waar doet het probleem zich voor? Wat is de aanleiding?

15 Kenmerken van een goede probleemstelling
Wordt opgesteld in de vorm van een heldere vraag Er bestaat samenhang met de doelstelling Er is duidelijk welke kennis de onderzoeker nodig heeft Er is duidelijk over wie de onderzoeker kennis nodig heeft en in welke periode Kán worden opgedeeld in een aantal deelvragen (evt. gespecificeerd in onderzoeksvragen Er bestaat een relatie met de verwachtingen omtrent de uitkomsten van het onderzoek Een probleemstelling is volledig Probleem- en doelstellingen zijn doelvrij

16 afbakening van het onderzoek
De probleemstelling speelt een grote rol bij het bepalen van de dataverzamelingsmethode Vraagtypen: Vergelijken Welke samenhang… Evalueren In welke mate waarderen… Voorschrijven Welke suggesties… Ontwikkelingen volgen Welke trends…. Beschrijven Wat is …. Definiëren Welke kenmerken… Verklaren Hoe komt het dat… Voorspellen Welke ontwikkelingen…

17 afbakening van het onderzoek
Veel onderzoekers kiezen voor de volgende opzet: Een brede, algemene probleemstelling Met daarbij: Een aantal deelvragen die enkele aspecten (doelgroep, eenheden, onderwerpen, tijdpad, etc.) van de centrale vraag (ook in vragende vorm) nader belichten

18 Doelstelling Wat is de functie van je onderzoek? Wat wil je ermee bereiken?  doelstelling: Formuleer de doelstelling algemeen Geef het onderzoekstype aan (onderzoeksdoel) Geef de relevantie aan (praktijkdoel) Geef aan wat de opdrachtgever (indien relevant) met de resultaten wil bereiken

19 Begripsafbakening Van vraag naar vragenlijst:
Stel het domein vast (waarover doe je uitspraken) Stel het beweerde vast (welke uitspraken doe je) Definieer je begrippen (wat bedoel je) Stipulatieve betekenis = een definitie die voor een bepaald onderzoek wordt gegeven Baken de grenzen van je onderzoek af

20 Modellen en verwachtingen
Formuleer verwachtingen over de uitkomst: hypothesen (toetsbare uitspraken): Nulhypothese: er is geen relatie tussen twee kenmerken Alternatieve hypothese: er ís een relatie tussen twee kenmerken Geef deze verwachtingen modelmatig weer © Verhoeven – Boom Lemma uitgevers

21 Modellen Correlatie = samenhang Effect = causale relatie
© Verhoeven – Boom Lemma uitgevers

22 Voor volgende week: Doorlezen: hoofdstuk 2 & 3 (t/m § 3.3)
Opdrachten hoofdstuk 2 (§ 2.5) Opdrachten hoofdstuk 3 (§ 3.9) Case-study: Onderdeel A af!


Download ppt "Methoden & Technieken Hogeschool Rotterdam,"

Verwante presentaties


Ads door Google