De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 – Gegevens analyseren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 – Gegevens analyseren"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 – Gegevens analyseren
Onderzoek doen Hoofdstuk 4 – Gegevens analyseren

2 Data-analyse De data-analyse wordt verder onderverdeeld in twee stappen: 1. Voorbewerking van de data. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is het eerst van belang om de onderzoeksgegevens verder te ordenen. 2. Analyse van de data. Afhankelijk van de eigenschappen van de ruwe data die je bij elkaar verkregen hebt, kun je gebruikmaken van verschillende methoden en technieken van onderzoek.

3 Codeboek In een codeboek wordt aangegeven hoe de onderzoeksgegevens gecodeerd worden. Door het codeboek is duidelijk welke variabelen met welke vragen corresponderen en welke codes voor welke antwoordcategorieën staan. In het codeboek kun je ook terugvinden wat de meeteenheid is van de verschillende variabelen.

4 Datamatrix Als het duidelijk is welke vragen corresponderen met welke variabelen en de hoe antwoordcategorieën gecodeerd zijn, kun je de verzamelde gegevens invoeren in een datamatrix.

5 Hercoderen Variabele (nieuw ) = variabele (a) + variabele (b) + …
Nadat je de data in een datamatrix hebt ingevoerd is het soms makkelijk om de ingevoerde data te hercoderen. Neem de manier van hercoderen op in je codeboek, zodat je weet hoe sommige ‘nieuwe’ variabelen tot stand zijn gekomen.

6 Analyse Voordat je begint met de analyse van je onderzoeksgegevens is het verstandig om na te gaan welk analysemodel je gebruikt. Bij het bepalen van het analysemodel is het belangrijk om te onderscheiden of je: een kwalitatieve of kwantitatieve analyse doet; één of meer variabelen onderzoekt; een verband tussen de variabelen verwacht.

7 Kwalitatieve analyse Kwalitatieve analyse wordt met name gebruikt voor het analyseren van teksten en van foto-, video- of audiomateriaal. Stappen kwalitatieve analyse: Begin met een inventarisatie van termen die corresponderen met je onderzoeksbegrip Beschrijf deze en bepaal de frequentie van het voorkomen Groepeer de termen en bepaal welke kenmerken deze hebben ten opzichte van het onderzoeksbegrip Gebruik nu de exploratieve technieken uit hoofdstuk 1 om gezamenlijke betekenissen, rangschikkingen en verbanden op te bouwen Breng de gevonden relaties van je onderzoeksbegrip onder in een model Beantwoord je onderzoeksvraag

8 Kwantitatieve analyse
Kwantitatieve analysemethoden worden gebruikt bij cijfermatige onderzoeksgegevens. Veelal zullen onderzoeksgegevens tot cijfermatige gegevens gecodeerd zijn, zoals bij de antwoorden op een vragenlijst of de observaties waarbij gebeurtenissen geturfd zijn. Bij kwantitatief onderzoek heb je antwoord nodig op de vragen: Betreft je onderzoek een frequentievraag; een verschilvraag; of zoek je naar een causaal verband? Welke deelgroepen heb je in je onderzoeksgroep onderscheiden?

9 Analysemethode met 1 variabele

10 Analysemethode met 2 variabelen

11 Kwaliteit van de data Een resultaat is juist als het de ware waarde van een grootheid correct benadert. Door fouten te voorkomen en gemaakte fouten te herstellen kan de kwaliteit van de data worden vergroot. Fouten in de waarneming Systematische en toevalsfouten Standaardisering en procedures Betrouwbaarheid van metingen (vrij van toeval) Vooroordelen van onderzoekers Fouten in de verzameling Frequenties Spreiding Samenhang Fouten in de analyse Vormen van validiteit

12 Interpretatie De interpretatie is de laatste en ook wel belangrijkste stap uit de data-analyse. 1. Vat de onderzoeksresultaten samen 2. Ontdek trends in de resultaten 3. Beantwoord de onderzoeksvraag en deelvragen


Download ppt "Hoofdstuk 4 – Gegevens analyseren"

Verwante presentaties


Ads door Google