De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ResearchLab V1 Blok 2 2007-2008 hoorcollege 5 © R. Buisman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ResearchLab V1 Blok 2 2007-2008 hoorcollege 5 © R. Buisman."— Transcript van de presentatie:

1 ResearchLab V1 Blok 2 2007-2008 hoorcollege 5 © R. Buisman

2 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman2 Vandaag Uitleg eindproduct (onderzoeksverslag) Uitleg beoordelingscriteria Voorbereiding

3 Even de balans opmaken

4 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman4 Onderzoeksproces Onderwerp bepalen Onderzoeksvraag bepalen Onderzoeksplan opstellen –Resultaten literatuurstudie –Onderzoeksvraag –Onderzoeksopzet (wie, waar, wanneer, hoe, waartoe?) Contact leggen met onderzoeksgroep  Enquêtevragen formuleren Interviewvragen formuleren  Start onderzoek Analyse resultaten Onderzoeksverslag

5 Beoordelingscriteria

6 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman6 Criterium 1 Voorafgaand aan de onderzoeksfase wordt een onderzoeksplan geschreven en gepresenteerd (AVV).

7 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman7 Nog geen onderzoeksplan 000506928 000461387 000506921 000230206

8 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman8 Criterium 2 In het onderzoeksverslag wordt een zelf geformuleerde onderzoeksvraag toegelicht en beargumenteerd. Wat heb je onderzocht? TIP: literatuur onderzoek en uitkomsten kunnen dienen als inleiding op het onderwerp

9 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman9 Criterium 3 De gebruikte onderzoeksmethoden worden verantwoord, toegelicht én uitgewerkt in het onderzoeksverslag. Hoe heb je onderzoek gedaan? TIP: Licht je onderzoeksmethoden en het gebruik hiervan toe.

10 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman10 Criterium 4 De resultaten van het onderzoek worden in het onderzoeksverslag uitgewerkt en geanalyseerd en op verschillende manieren gepresenteerd (cijfers, tekst, verwijzing) waarbij relevante bijlagen (transcripties interviews en surveys) zijn opgenomen. Wat zijn de resultaten? En hoe presenteer je dat? Analyse van gegevens volgt.

11 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman11 Criterium 5 In de conclusie van het onderzoeksverslag wordt de verzamelde informatie getoetst aan de onderzoeksvraag en wordt een antwoord gegeven op onderzoeksvraag. Wat is (zijn) je conclusie(s)? TIP: in de conclusie kan geen nieuwe informatie worden ingebracht en heeft daarom meer het karakter van een samenvatting

12 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman12 Criterium 6 Het onderzoeksverslag wordt foutloos geschreven ingeleverd en (eventueel) voorzien van een juiste bronvermelding en juiste opmaak van de literatuurlijst. Hoe presenteer je je bevindingen?

13 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman13 Extra criteria De resultaten en de conclusies worden gekoppeld aan de eigen ervaringswereld. Naast de hierboven aangegeven onderzoeksmethode wordt gebruik gemaakt van nog een andere onderzoeksmethode. Deze wordt verantwoord, toegelicht en uitgewerkt in het onderzoeksverslag. Het onderzoeksverslag blinkt uit in originaliteit en goed schrijverschap.

14 Eindproduct = onderzoeksverslag Een voorzet voor de indeling

15 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman15 De opbouw deel I Inleiding bevat (minimaal): –Onderzoeksvraag met toelichting + argumentatie. –Verantwoording / doelstelling: waartoe? (o.a. resultaten literatuurstudie)

16 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman16 De opbouw deel II Middengedeelte bevat (minimaal): –Toelichting op het onderzoek en de uitvoering (de onderzoeksmethoden) –Presenteren van de resultaten van het onderzoek worden in het onderzoeksverslag –Analyseren van de resultaten en op verschillende manieren gepresenteerd (cijfers, tekst, verwijzing) –Een uitspraak over de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek.

17 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman17 De opbouw deel III Conclusie bevat (minimaal): –de verzamelde informatie (resultaten en analyse) wordt getoetst aan de onderzoeksvraag en er wordt een antwoord gegeven op onderzoeksvraag.

18 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman18 De opbouw deel IV Bijlagen bestaan (minimaal) uit: –Een (lege) enquête. –Transcripties van 5 minuten uit drie verschillende interviews.

19 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman19 Deadline onderzoeksverslag het onderzoeksverslag (voorzien van alle bijlagen) wordt geprint ingeleverd op maandag 21 januari 2008 vóór 12.00 uur in lokaal 04A22.

20 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman20 Volgende keer Volgende keer over: –Analyse van gegevens –Presentatievormen van analyses

21 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman21 Huiswerk Voltooi enquête Maak een opzet voor een halfgestructureerd interview en neem mee naar de les. Maak afspraken met mensen voor een interview. Zoek (eventueel) een extra onderzoeksmethode. Beschrijf: –Hoe deze methode werkt. –Hoe deze methode binnen jouw onderzoek wordt toegepast. –Wat is de extra waarde van deze onderzoeksmethode.

22 Q & A


Download ppt "ResearchLab V1 Blok 2 2007-2008 hoorcollege 5 © R. Buisman."

Verwante presentaties


Ads door Google