De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V1 Blok hoorcollege 6 © R. Buisman

Verwante presentaties


Presentatie over: "V1 Blok hoorcollege 6 © R. Buisman"— Transcript van de presentatie:

1 V1 Blok 2 2007-2008 hoorcollege 6 © R. Buisman
ResearchLab V1 Blok hoorcollege 6 © R. Buisman

2 Onderzoeksproces Onderwerp bepalen Onderzoeksvraag bepalen
Onderzoeksplan opstellen Resultaten literatuurstudie Onderzoeksvraag Onderzoeksopzet (wie, waar, wanneer, hoe, waartoe?) Contact leggen met gatekeepers / keyinformants Enquêtevragen formuleren Interviewvragen formuleren Start onderzoek  Analyse resultaten Onderzoeksverslag V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

3 Vandaag Analyse kwantitatieve gegevens (enquêtes)
Analyse kwalitatieve gegevens (interviews) V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

4 Uitgangspunten analyse
Laat het interpreteren van cijfers / gegevens NOOIT aan de lezer over. Verlies de onderzoeksvraag niet uit het oog. V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

5 Analyse kwantitatieve gegevens
Bestudeer de onderzoeksvraag en bestudeer de resultaten van de enquête. Maak een selectie van de belangrijkste vragen / uitkomsten. Hoe is deze selectie van invloed op je onderzoeksvraag / antwoord? Kun je iets zeggen over betrouwbaarheid / validiteit? V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

6 Analyse kwantitatieve gegevens
Enquête-antwoorden noemen we variabelen. Analyse = meten van variabelen. Er zijn vier meetniveaus waarop een variabele gemeten kan worden: Oplopend van ‘laag’ naar ‘hoog’ zijn dat: nominaal, ordinaal, interval en ratio V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

7 Meetniveaus Nominaal = variabelen zijn opgebouwd uit enkele losse categorieën. Ordinaal = er zit een (logische) rangorde in de variabelen. Interval = de intervallen tussen twee variabelen zijn gelijk. Ratio = variabelen hebben een natuurlijk nulpunt en de intervallen tussen variabelen zijn gelijk. V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

8 Nominaal variabelen opgebouwd uit enkele losse categorieën
Voorbeelden: “burgerlijke staat” (gehuwd, ongehuwd, gescheiden, etc.) “politieke voorkeur” (VVD, CDA, PvdA, etc.) Maar ook: “geslacht” (man, vrouw) en “meerdere opties aanvinken”. V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

9 Ordinaal Ordinaal = er zit een (logische) rangorde in de variabelen.
Voorbeeld “opleidingsniveau” (lagere school, VMBO, Havo, etc.) “Schaalvragen”(helemaal mee eens, mee eens, etc.) V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

10 Interval Interval = de intervallen tussen twee variabelen zijn gelijk.
Voorbeelden Tijdsindicatievragen met gelijke intervallen in de variabelen, zoals leeftijd of uren tv-kijken. V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

11 Ratio Ratio = variabelen hebben een natuurlijk nulpunt en de intervallen tussen variabelen zijn gelijk. Voorbeelden Aantal arbeidsuren, inkomen in euro’s. V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

12 Analysetechniek Bij het kiezen van analysetechniek is meetniveau een beslissende factor. SPSS Meetniveau ook van invloed op presentatievormen V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

13 Presentatievormen Tekst Tabellen Grafieken en diagrammen
V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

14 Tekst From the latter it is evidenced that Greek journalists are mostly men (58.7% compared to 41.3% being women), while in terms of age-groups 50.9% belong to the years of age group, 29.8% to the years of age group and a small 10% is older than 45 years of age. As far as the use of the personal computer is concerned, 4.1% of the participants state that they use the computer only at home, 34% only at their offices, and 57.7% use the computer both at home and at the office. With minor variation the same ratios hold for the use of Internet (V-PRC 2002). V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

15 Tabel V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

16 Grafieken en meetniveau
Cirkeldiagram Enkele categorieën Nominaal meetniveau Oppervlakte = 100% Punt is percentage (relatieve aantal) Geeft inzicht in verhouding tussen categorieën V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

17 Grafiek V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

18 Grafieken en meetniveau
Staafdiagram Enkele categorieën Nominaal (of ordinaal) meetniveau Hoogte staven is (relatieve) aantal cases per categorie Geeft inzicht in verhouding tussen categorieën V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

19 Grafiek V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

20 Grafieken en meetniveau
Histogram Beperkt aantal categorieën Interval of ratio meetniveau Categorieën sluiten op elkaar aan Geeft inzicht in de vorm van een verdeling V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

21 Grafiek V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

22 Grafieken en meetniveau
Lijngrafiek Onbeperkt aantal categorieën Interval of ratio meetniveau Categorieën sluiten op elkaar aan Analyseren van trends (in excel “add trendline”) V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

23 Grafiek V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

24 Grafieken en meetniveau
Cumulatieve lijngrafiek Onbeperkt aantal categorieën Interval of ratio meetniveau Categorieën sluiten op elkaar aan Weergave begint bij 0% en loopt tot 100% Geeft inzicht in o.a. ontwikkeling in de tijd. Boxdiagram Spreidingsdiagram V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

25 en nu

26 Analyse kwalitatieve gegevens
Bestudeer de onderzoeksvraag en beluister de interviews Werk van ieder interview de 5 belangrijkste minuten woordelijk uit op papier. Maak een inventarisatie van de belangrijkste gevonden termen: Door er een beschrijving van te geven Door bijvoorbeeld te tellen hoe vaak een term voorkomt (met deze frequenties wordt een kwantitatief aspect toegevoegd). V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

27 Analyse kwalitatieve gegevens
Evalueer de gebruikte termen. Welke waarde kennen de geïnterviewden zelf aan de gebruikte termen toe? Interpreteer de betekenis Zijn ze positief of negatief van toonzetting? Is er een verschil in betekenis of toonzetting tussen de geïnterviewden? Waarin ligt dit verschil - > analyseer. V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

28 Analyse kwalitatieve gegevens
Ga vervolgens de termen groeperen (welke horen bij elkaar). Zoek naar gezamenlijke betekenissen Breng eventueel een hiërarchie aan Zoek naar verbanden associaties en/of combinaties tussen termen. V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

29 Analyse kwalitatieve gegevens
Breng de gevonden termen, verbanden, associaties en/of combinaties in verband met de onderzoeksvraag / deelvragen Kan er een antwoord op de onderzoeksvraag gegeven worden? Zijn er aanvullende vragen? Ontbreekt er nog informatie? V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

30 Analyse kwantitatieve gegevens
Tip: Gebruik een programma zoals “Mindmap”. BELANGRIJK Werk van ieder interview 5 belangrijkste minuten letterlijk uit. Voeg uitgewerkte gedeeltes van interviews toe als bijlage. V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

31 Presentatie kwalitatieve gegevens
Voorbeeld 1 Tijdens het interview gaf Luy31, die zowel online als offline poker games speelt, aan: “als ik thuis achter de computer poker, eh, dan mis ik het gevoel van de spanning wel. Ik mis dan de sigarettenrook, de lampen, de spanning, dat gevoel heb je alleen als je ergens offline pokert, weet je, die spanning en zo”. V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

32 Presentatie kwalitatieve gegevens
Voorbeeld 2 Tijdens het interview werd duidelijk dat de docent zowel binnen als buiten school veel verschillende media gebruikt. Hij gaf aan dat hij soms ook baalt van het altijd bereikbaar zijn, maar gezien zijn functie, het begeleiden van afstudeerstudenten, is het een belangrijk onderdeel van zijn baan. V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

33 Conclusie Bekijk nauwkeurig de resultaten van het onderzoek
Kies de juiste analyse- en presentatiemethode Verlies de onderzoeksvraag niet uit oog bij het analyseren Werk nauwkeurig V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

34 Huiswerk Afronden enquêtes. Interviews houden.
Neem eerste (opvallende) resultaten mee naar de werkgroep. V1 ResearchLab 07-08 (c) R. Buisman

35 Q & A


Download ppt "V1 Blok hoorcollege 6 © R. Buisman"

Verwante presentaties


Ads door Google