De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ResearchLab V1 Blok 2 2007-2008 hoorcollege 7 © R. Buisman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ResearchLab V1 Blok 2 2007-2008 hoorcollege 7 © R. Buisman."— Transcript van de presentatie:

1 ResearchLab V1 Blok 2 2007-2008 hoorcollege 7 © R. Buisman

2 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman2 Vandaag Eerst… nogmaals –Onderzoeksproces –Beoordelingscriteria Analyseren en presenteren Onderzoeksverslag –Vorm, inhoud en tips…

3 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman3 Onderzoeksproces Onderwerp bepalen Onderzoeksvraag bepalen Onderzoeksplan opstellen –Resultaten literatuurstudie –Onderzoeksvraag –Onderzoeksopzet (wie, waar, wanneer, hoe, waartoe?) Contact leggen met onderzoeksgroep / experts Enquêtevragen formuleren Interviewvragen formuleren Start onderzoek Analyse resultaten Onderzoeksverslag

4 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman4 Beoordelingscriteria 1.Voorafgaand aan de onderzoeksfase wordt een onderzoeksplan geschreven en gepresenteerd (AVV). 2.In het onderzoeksverslag wordt een zelf geformuleerde onderzoeksvraag toegelicht en beargumenteerd. Wat heb je onderzocht? 3.De gebruikte onderzoeksmethoden worden verantwoord, toegelicht én uitgewerkt in het onderzoeksverslag. Hoe heb je onderzoek gedaan? 4.De resultaten van het onderzoek worden in het onderzoeksverslag uitgewerkt en geanalyseerd en op verschillende manieren gepresenteerd (cijfers, tekst, verwijzing) waarbij relevante bijlagen (transcripties interviews en surveys) zijn opgenomen. Wat zijn de resultaten? En hoe presenteer je dat? 5.In de conclusie van het onderzoeksverslag wordt de verzamelde informatie getoetst aan de onderzoeksvraag en wordt een antwoord gegeven op onderzoeksvraag. Wat is (zijn) je conclusie(s)? 6.Het onderzoeksverslag wordt foutloos geschreven ingeleverd en voorzien van een juiste bronvermelding en juiste opmaak van de literatuurlijst. Hoe presenteer je je bevindingen?

5 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman5 Extra criteria De resultaten en de conclusies worden gekoppeld aan de eigen ervaringswereld. Naast de hierboven aangegeven onderzoeksmethode wordt gebruik gemaakt van nog een andere onderzoeksmethode. Deze wordt verantwoord, toegelicht en uitgewerkt in het onderzoeksverslag. Het onderzoeksverslag blinkt uit in originaliteit en goed schrijverschap.

6 Analyseren Vier mogelijke stappen

7 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman7 Uitgangspunt voor analyse Laat het interpreteren van cijfers / gegevens NOOIT aan de lezer over. Dus…

8 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman8 Stap 1 bij analyse Bestudeer de onderzoeksvraag en bestudeer de resultaten van de enquête / interview. –Wat is de onderzoeksvraag? –Wat zijn de algemene resultaten van de enquête en de interviews? –Hoeveel mensen zijn geënquêteerd? Hoeveel interviews gehouden? –Welke vragen zijn er gesteld?

9 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman9 Stap 2 bij analyse Maak een selectie van de belangrijkste vragen / uitkomsten. –Welke enquêtevragen bevatten de belangrijkste uitkomsten? Waarom? –Welke bevatten de meest opvallende? Waarom? –Welke uitspraken in de interviews zijn belangrijk en/of vallen direct op.

10 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman10 Stap 3 bij analyse Hoe is deze selectie van invloed op je onderzoeksvraag / antwoord? –Zijn er verbanden tussen de uitkomsten? –Kunnen de verbanden tussen de uitkomsten van stap 2 een antwoord bieden op de onderzoeksvraag? –Is er meer informatie voor nodig? Bekijk nogmaals resultaten van de enquête en het interview (herhaal stap 2).

11 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman11 Stap 4 bij analyse Gebruik interviews om enquêteresultaten te onderbouwen, en anders om. –Kun je in de interviews een uitspraak vinden die aansluit bij een resultaat uit de enquête? –Kun je in de enquête opvallende cijfermatige resultaten vinden die een uitspraak uit het interview kan bevestigen? –Of spreken ze elkaar tegen? Wat is daarvoor de oorzaak?

12 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman12 Toegepast op voorbeeld (1) Stap 1: Onderzoeksvraag = “Hoe is het mediagebruik van IAM studenten?”, 20 vragen, 83 deelnemers enquête. Stap 2: Een selectie van de belangrijkste vragen / uitkomsten –Vraag 5: Hoeveel dagen gebruikt u het Internet (niet enkel e- mail) in een gemiddelde week? –Vraag 6: Op dagen dat u het Internet (niet enkel e-mail) gebruikt, hoe lang gebruikt u het dan gemiddeld per dag? –Vraag 10: Hoeveel uur per dag luistert u naar de radio? –Vraag 12: Hoeveel uur per dag kijkt u tv? –Vraag 15: Welke krant(en) leest u? –Vraag 20: Hoeveel uur per dag speelt u games?

13 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman13 Toegepast op voorbeeld (2) Stap 3: Hoe is deze selectie van invloed op je onderzoeksvraag / antwoord? –Verband tussen de vragen is de variabele “tijd” (hoeveel uur, hoeveel dagen). –Is inzicht in de verdeling van tijd gespendeerd aan verschillende media voldoende of meer informatie nodig? Stap 4: Welke informatie komt in de interviews naar voren en ondersteunen de resultaten uit de enquête.

14 Het onderzoeksverslag Bevat minimaal…

15 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman15 Inleiding Inleiding bevat (minimaal): –Onderzoeksvraag met toelichting + argumentatie. –Verantwoording / doelstelling: waartoe? (o.a. resultaten literatuurstudie) –Toelichting op het onderzoek en de uitvoering (de onderzoeksmethoden).

16 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman16 Middengedeelte Bevat (minimaal): –Analyse van een selectie van de resultaten van het onderzoek worden in het onderzoeksverslag op verschillende manieren gepresenteerd (cijfers, tekst, verwijzing). –Uitspraak over de betrouwbaarheid van je onderzoek. –Uitspraak over de validiteit van je onderzoek.

17 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman17 Conclusie Bevat (minimaal): –de verzamelde informatie (resultaten en analyse) wordt getoetst aan de onderzoeksvraag en er wordt een antwoord gegeven op onderzoeksvraag.

18 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman18 Bijlagen Bestaan (minimaal) uit: –Een (lege) enquête. –Transcripties van 5 minuten uit drie verschillende interviews. –(Eventueel) literatuurlijst

19 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman19 Do’s & Don’ts! Don’t: copy / paste zoomerang resultaten als analyse / presentatie gedeelte in onderzoeksverslag (mag wel als bijlage). Do: kies altijd de juiste grafiek. Dus eerst meetniveau van de vraag bepalen en daarbij de juiste grafiek kiezen.

20 Het onderzoeksverslag extra

21 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman21 Tabellen en Grafieken Geef namen / titels en nummers aan alle tabellen en grafieken (oplopend). Zorg (eventueel) voor legenda Zorg voor goede verwijzingen in de tekst naar de juiste tabellen / grafieken. Vermeld altijd “totaal” (ook bij grafieken!!).

22 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman22 Literatuurlijst Vermeld alleen de geraadpleegde bronnen ALTIJD OP ALFABETISCHE VOLGORDE Eijk, Inez van (1989) De schrijfhulp. Amsterdam: Contact. Strunk, W. and E.B. White (2000) The Elements of Style. Needham Heights: Allyn and Bacon.

23 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman23 Internetbronnen Auteur, Schrijver de of Naam van instantie of organisatie (2000) Titel van het stuk/artikel of titel zoals te lezen in de blauwe balk boven in het explorerscherm. (geraadpleegd op dd-mm-jjjj) http://www.volledigeurl.com/inclusiefalles/enditook.html Citation Styles (2003) ONLINE! Using Principles of APA Style to cite and document sources. (geraadpleegd op 30-10-2006) http://www.bedfordstmartins.com/online/cite6.html#1 http://www.bedfordstmartins.com/online/cite6.html#1

24 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman24 Schrijftips Stijl en taal: –Is de stijl helder en duidelijk? –Heb je waar mogelijk abstracte begrippen vervangen door meer concrete? –Heb je alle afgesleten uitdrukkingen en vage termen geschrapt? Heb je de eerste versie grondig herschreven voordat de uiteindelijke versie tot stand kwam? Heb je het verslag door iemand laten lezen en laten controleren op inhoud én spelling?

25 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman25 Deadline onderzoeksverslag Deadline: het onderzoeksverslag (voorzien van alle bijlagen) wordt geprint ingeleverd op maandag 21 januari vóór 12.00 uur in kantoor van R. Buisman, 04A22.

26 Q & A ?


Download ppt "ResearchLab V1 Blok 2 2007-2008 hoorcollege 7 © R. Buisman."

Verwante presentaties


Ads door Google