De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geld verdienen met trends

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geld verdienen met trends"— Transcript van de presentatie:

1 Geld verdienen met trends
Les 4

2 Vandaag Feedback Trend, behoefte en doelgroep Onderzoek
Financiële aspecten Volgende lessen ~ Consult en pitch

3 Trend / Ontwikkeling Nieuws van de week

4 Jullie inbreng = Groepen?

5 Doelgroep Geografisch Woon/verblijfplaats Socio-economisch
Gezinscyclus Achtergrond, opleiding, werk Inkomsten, uitgaven godsdienst Psychografisch Levensstijl Geslacht /leeftijd

6 Onderzoek Het systematisch en objectief verzamelen analyseren
en interpreteren van gegevens ten behoeve van(marketing)beslissingen

7 Stap 1 & 2 Vaststellen van je doel: wat wil je te weten komen en waarom ? Stap 2: Formuleren van de probleemstelling: op welke concrete vraag moet het onderzoek een antwoord geven ?

8 Vervolgstappen Stap 3: Maken onderzoeksopzet: hoe ga je het onderzoek aanpakken ? Een plan van aanpak voor dit onderzoek. Stap 4: Desk research: welke informatie is er al door anderen verzameld en wat moet je dus zelf nog uitzoeken ? (secundaire gegevens) Stap 5: Eigen onderzoek: field research (primaire gegevens)

9 Eigen onderzoek – Field research
Steekproef Enquete / Interview Bij voorkeur mondelinge interviews Maak je vragen niet te lang, gemakkelijke vragen eerst, niet suggestief. Vraag door naar overwegingen en argumenten Bevraag zo’n 20 per groep Interview

10 Financiele aspecten Opbrengsten Prijs Hoeveelheid Kosten
Ontwikkelkosten Productiekosten Distributiekosten Reclamekosten

11 Vooraf Als het om een product voor consumenten gaat, moet je er rekening mee houden dat de groothandel en de detaillisten ook wat moeten verdienen De prijs die gekozen wordt is dan de prijs die je vraagt aan de afnemer (groothandel / detaillist) en niet de consumentenprijs Houd ook rekening met het vervoer van de producten

12 Opbrengsten 1 Maak een schatting van de prijs die je voor het product zou kunnen vragen / wilt vragen in het eerste jaar Kijk daarbij ook naar de prijzen van vergelijkbare producten Motiveer in het eindrapport het gekozen prijsniveau: ben je wat duurder, wat goedkoper of ongeveer even duur als de concurrenten ? Maak ook een schatting van de prijzen in jaren 2 en 3

13 Opbrengsten 2 Maak een schatting van het aantal producten dat je denkt te kunnen verkopen in jaar 1 Geef daarbij ook aan hoe groot de totale markt is (die heb je al gedefinieerd in het stukje marktsegmentatie en doelgroepbepaling) en welk aandeel je daarvan mogelijk zou kunnen hebben Maak ook een schatting van de ontwikkeling in de jaren 2 en 3 Wees hierbij realistisch en zeker niet te optimistisch; eventueel kun je met twee scenario’s werken

14 Kosten Houd rekening met de volgende kostencategorieën:
Ontwikkelkosten Productiekosten Distributiekosten Promotiekosten

15 Ontwikkelkosten Maak een grove schatting van de ontwikkelkosten van het product (een nauwkeurige onderbouwing is niet noodzakelijk)

16 Productiekosten Als het om een (tastbaar) goed gaat mag je ervan
uitgaan dat de productie wordt uitbesteed aan een land met lage kosten. Maak een schatting van de vermoedelijke inkoopprijs. Als het om een dienst gaat, moet je een nauwkeurige schatting maken van de kostprijs.

17 Distributiekosten Als de goederen vervoerd en / of opgeslagen moeten worden, veronderstel dan dat dat allemaal wordt uitbesteed. Maak een grove schatting van de kosten per stuk.

18 Promotiekosten Welke promotiemiddelen worden ingezet ? (tv-commercials, radio, banners op websites, krant, sponsoring etc.) Hoe intensief ga je campagne voeren ? (hoeveel advertenties in de krant ?) Ga na wat de kosten van de gekozen campagne zijn (zoek op het internet naar de kosten !) Dit kostenaspect moet het meest uitgebreid worden uitgewerkt !

19 Promotie

20 Opdracht D Werk het plan van aanpak in de praktijk uit
Bevraag zo’n 20 tot 25 mensen (5 per groepslid)

21 Presentatie opdracht D les 5
Presentatie van 2/3 minuten over het verrichte onderzoek Bestaat de behoefte onder de leden van de doelgroep, is er sprake van een trend? Gebruik ppt’s Maximaal 4 dia’s Hand-out op papier voor docent Feedback van medestudenten en docent

22 Pitch les 6 Verkoop presentatie Volgende week consult!
Alle info moet je dus al hebben verzameld!


Download ppt "Geld verdienen met trends"

Verwante presentaties


Ads door Google