De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdhuis Creatuur, Bredene, een praktijkvoorbeeld Congres Uit De Marge, 19 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdhuis Creatuur, Bredene, een praktijkvoorbeeld Congres Uit De Marge, 19 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdhuis Creatuur, Bredene, een praktijkvoorbeeld Congres Uit De Marge, 19 november 2015

2

3  Vier jaar geleden was er niets  Jeugdopbouwwerker aan de slag  Verschillende stappen  Vandaag een jeugdwerking die twee keer per week open is  Volledig door de jongeren gerund

4  Participatie in de werking is een eerste stap in het emancipatieproces van jongeren  Emancipatie is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie.  Dit kan via gelijkwaardigheid, zelfstandigheid of de formele toekenning van gelijke rechten, gelijkstelling voor de wet.

5  Zinvolle vrijetijdsbesteding  Welzijnsfunctie  Brugfunctie  Signaalfunctie en belangenbehartiging

6 Zinvolle vrijetijdWelzijns-functieBrugfunctieSignaal Belangen behartigen Organiseren Sport en spel Structuur bieden Werken met groepen Contacten leggen Instuif Leiden Luisteren Sociale kaart Doorverwijs- functie Deontologie Empathie Micro-macro Sociale tendenzen Netwerk Participatie Kennis doelgroep Emancipatie Rechten van de mens Werken met krachten Begeleiden, ondersteunen kerngroepen

7 Waarom Geloof in een andere maatschappij Geloof in de mogelijkheid tot verandering  Houding van de jeugdwerker  Verwondering, wijzen op andere mogelijkheden)  BERUSTING Structureel werken versus de jeugd bezig houden  Het vormen van wakkere burgers (wie wil er dat?)

8  Sophie, hoe ben je aan de slag gegaan in Bredene, voor je deze jongeren kende,  Hoe heb je hen leren kennen?

9 Via VPGW, via activiteit, via instuif, jeugdwerking…(SPELEN)  Wie zijn de jongeren, wat maken ze mee?  Welke buurt en waarom?  Cijfers, hoeveel jongeren?  Wat willen ze veranderd zien? Wat maakt hen kwaad?  Prikkels geven  “wat zou je graag doen”

10  Morsa, Shana, Smetn, hoe leerden jullie Sophie kennen?  Wat deed ze wel en wat deed ze niet?  Hoe leerden jullie haar vertrouwen?

11  Jongeren echt leren kennen  Jongeren aanspreken om verantwoordelijkheid op te nemen te vormen. Wat is dat dan? Moet duidelijk zijn.  Samenstelling van de groep? Wie zijn de TREKKERS?  In de kern moet je “werken”.  laagdrempelige vrije tijd  Confronteren, hoe doe je dat?

12  Hoe veranderde Sophie haar rol tijdens die vier jaar.  Waren er soms conflicten?  Voorbeeld “het laatste nieuws”  Hoe werden taken doorgegeven?  Zijn er ook zaken waar je geen inspraak in kreeg?

13  Groepsvormende activiteiten  Tweegesprekjes (PK)  Maatschappelijke vorming  We organiseren regelmatig “vergaderingen”  Wat is dat een vereniging (vorming)? Planning, taakverdeling, uitwisseling  We werken vooral met de kerngroep, intern  Conflict is voorwaarde tot groei

14  De jeugdwerker stelt zichzelf in vraag  Programmeren en organiseren moet je terug afleren  Op maat van de doelgroep…  Voor doen, mee doen, laten doen  Coach = trainer (vb voetbal)  Een en ander laten mislukken en loslaten… Het ergste dat een jonge arbeider je kan verwijten is dat je het hem nooit gevraagd hebt (J. Cardijn)

15  Wie is de kern?  Zijn jullie gekend in de buurt, bij de gemeente?  Is iedereen welkom in de werking?  Zijn jullie actief in de gemeente? En hoe?

16  Actieve kerngroep  Anderen (leden) kunnen ook deelnemen aan activiteiten  We zijn gekend in de gemeente, hoe?  Participatie in de werking en in de ruimere omgeving

17  Waarom doen jullie dit?  Wat motiveert jullie?  Waarom zet je je in, neem je taken op?  Hoe zijn jullie veranderd doorheen dit proces?

18 Belangrijke factoren VerbondenheidCapaciteit participatie Uitdaging Jongeren zullen actief participeren aan de werking als er een dynamisch evenwicht is tussen:

19  Uitdaging Persoonlijk of maatschappelijk thema waar de jongere zich door aangesproken voelt. => Te kort aan uitdaging: Routine en gevoel van zinsloosheid.  Capaciteit Greep kunnen hebben op de uitdaging en door inzet een verschil kunnen maken. ( kennis, ervaring, vaardigheden, inzicht, strategieën) => Te kort aan capaciteit: frustraties en machteloosheid  Verbondenheid Jongeren moeten het gevoel hebben verbonden te zijn, gedragen door: Mensen, gemeenschappen, ideeën, bewegingen, gedachtegoed, organisaties, volwassenen,…

20 Product – Proces - People  Product: waar werk je naar toe? Wat is je doelstelling? Wat wil je bereiken  Proces: welke weg leg je af, welke stappen zet je? Hoe werk je naar dat product?  People: wie is er bij betrokken? Wie krijgt welke rol, hoe verhouden de mensen zich in de groep?


Download ppt "Jeugdhuis Creatuur, Bredene, een praktijkvoorbeeld Congres Uit De Marge, 19 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google