De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatieavond groep 7. Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Wat komt vanavond ter sprake?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatieavond groep 7. Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Wat komt vanavond ter sprake?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatieavond groep 7

2 Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Wat komt vanavond ter sprake?

3 Groep 7 Naam: Barry Elsakkers Naam: Anne de Hoon Opleiding Vervanging Locatietaken Wie zijn wij?

4 Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er zijn drie niveaugroepen (ster 1, 2, 3) Projectles op woensdag (meten, tijd en geld) Alle blokken in een thema  realistisch rekenonderwijs. Na elk blok een toets  analyse  (aanpassing) groepsplan. Vier lessen per week en een weektaak. Rekenen

5 Methode: ‘Taal in beeld’ Elk blok in thema’s: woordenschat, spreken & luisteren, taalbeschouwing en schrijven. Aan het einde van een blok volgt een toets, vervolgens een week voor herhaling en/of verrijking. Dit wordt weer bepaald nadat de leerkracht de toetsen heeft geanalyseerd. Taal

6 Methode: ‘Spelling in beeld’ Er zijn vier categorieën: weetwoorden, regelwoorden, klankwoorden en werkwoorden. Na elk blok volgt een dictee waar de kinderen thuis voor kunnen leren. Woordjes in het huiswerkmapje. Oefenen op www.bloon.nlwww.bloon.nl Spelling

7 Werken met actuele teksten. Veel woordenschat, kennis van de wereld vergroten. Inclusief filmpje Strategieën: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en relaties- en verwijswoorden. Elke week thuis woordenschatoefeningen op de computer op dinsdag, woensdag of donderdag. Nieuwsbegrip

8 Methode voor studievaardigheden. Blits: begrijpend lezen van informatieve teksten en andere studievaardigheden. Vier onderdelen: –Studieteksten –Informatiebronnen –Kaartlezen –Schema’s, tabellen en grafieken Blits

9 2x per week 45 minuten technisch lezen op schoolniveau. Deze methode kent 3 aanpakken. -Aanpak 1 en 2 kinderen volgen de instructie van de leerkracht. -Aanpak 3 kinderen kunnen veelal zelfstandig aan de slag. Er wordt dit schooljaar getoetst op M7 en E7. Estafette

10 Methode: ‘Zwart op wit’ Begeleiding naar een vlot, correct en duidelijk geschreven handschrift. Het schrijftempo gaat een steeds grotere rol spelen. Schrijven

11 Methode: ‘Argus Clou’ Vijf thema’s van vijf lessen. Elke thema eindigt met een toets waar de leerlingen thuis voor kunnen leren. Geschiedenis

12 Methode: ‘De blauwe planeet’ In groep 7 wordt Europa behandeld. Elk hoofdstuk heeft een kijkles, kaart/topoles en een infoles. Na elk hoofdstuk volgt een toets waar de leerlingen thuis voor kunnen leren. Deze toetsen vragen veel inzicht. TOPO wordt apart getoetst. Ieder hoofdstuk gaat TOPO mee naar huis als maak- en leerwerk. Aardrijkskunde

13 Methode: ‘Argus Clou’ Vijf thema’s van vijf lessen. Basisstof en praktische lessen Elke thema eindigt met een toets waar de leerlingen thuis voor kunnen leren. Natuur- en techniekonderwijs

14 Methode: ‘Klaar Over!’ Belangrijke data: Verkeersdoolhof: 8 okt. 2015 Theorie examen: 7 april 2016 Praktijk examen: 10 april 2016 Zorg voor een goede fiets! Verkeer

15 Methode: ‘Hello World’. De kinderen werken in thema’s als lichaam, school en sporten. Aan het einde van twee units krijgen de kinderen een toets. Leerstof zit in het huiswerkmapje, dit krijgen ze een week van tevoren op. De toets is enkel Engels – Nederlands! Het durven spreken in het Engels staat centraal in deze lessen. Engels

16 Voor tekenen en handvaardigheid zorgen we ervoor dat de verschillende technieken en materialen afwisselend worden gebruikt. Tekenen / Handvaardigheid

17 We gymmen twee keer per week. Meenemen: gymkleren, gymschoenen en eventueel deodorant(roller). De haren zitten vast tijdens de gymles en sieraden af. We hebben een jaarplan waarin we zoveel mogelijk bewegingsthema’s en leerlijnen afwisselend aan bod laten komen. Gym

18 Methode: ‘Sint Frans’ en ‘Moet je doen’. Er wordt ook ingespeeld op interesse vanuit de groep. Muziek / Drama

19 Tijdens het zelfstandig werken, werken we met een stoplicht. Het rood-groen kaartje ligt ALTIJD op tafel tijdens deze zelfstandige verwerking. Groen betekent ‘Ik werk zelfstandig’. Rood betekent ‘Ik heb een vraag.’ Je mag enkel hulp vragen met je kaartje. De leerkracht spreekt een tijdstip van het hulprondje af, zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn. De leerkracht heeft dan de mogelijkheid om extra instructie te geven en de leerlingen leren om te gaan met het uitstellen van vragen. Stoplicht en rood / groen kaartjes

20 De kinderen werken gedurende de week aan hun weektaak, hier mogen ze aan werken nadat ze klaar zijn met hun dagelijkse werk. De leerkracht heeft op dit moment de handen vrij om te werken met kinderen die extra aandacht nodig hebben. De leerlingen werken zo aan een flink stuk zelfredzaamheid. Dit wordt steeds belangrijker met het oog op het voortgezet onderwijs. Weektaak

21 2x per week –Dinsdag: topo of rekenen –Vrijdag: werkwoordspelling Nieuwsbegrip woordenschat Toetsen voorbereiden Dictee spelling Huiswerk

22 Leerlingen krijgen de stof altijd minimaal 1 week van tevoren op. De toetsen zijn op de dag waarop het vak normaal gesproken aan bod komt. Proefwerken

23 Voor het 1 e rapport maken de kinderen een werkstuk en houden aan de hand daarvan een spreekbeurt. Voor het 2 e rapport wordt een boekbespreking gehouden. En aan het einde van het schooljaar is er een samenwerkingsproject. Spreekbeurt/boekbespreking/werkstukken

24 1 e periode: oudergesprek Dit zal vooral gaan over het welbevinden van uw kind. 2 e periode: eerste rapport + oudergesprek Na de Cito-toetsen van januari volgt het eerste rapport en een 2 e gesprek. 3 e periode: tweede rapport, mogelijkheid voor een gesprek Rapporten/ oudergesprekken

25 In groep 7 maken de leerlingen in april/mei de CITO-entreetoets. Dit is om te bepalen in hoeverre de leerlingen de verschillende onderdelen reeds beheersen en waar eventueel extra hulp in groep 8 gewenst is. Tussentijds worden ook CITO leerlingvolgsysteemtoetsen afgenomen. 2x per jaar. Cito (Entree)

26 Dinsdag, woensdag, donderdag fruit/groentedag, andere dagen drinken zonder prik en koekje of fruit. Traktaties graag bescheiden houden. Liever iets gezonds! Agenda is verplicht in groep 7. Deze wordt dagelijks gebruikt. Site school: www.depontus.nlwww.depontus.nl Tel nummer school: 076-5012414 ( ziekmelden). Ziekmelden kan ook via de site. E-mailadres: b.elsakkers@depontus.nlb.elsakkers@depontus.nl Op tijd verlof aanvragen indien nodig (formulier is te downloaden op schoolsite). Bezoek dokter, tandarts, ortho e.d. graag zoveel mogelijk buiten schooltijd, dit vanwege het volle programma, een kind mist anders veel. Wie wil(len) er klassenouder(-s) zijn? Welke ouders willen meefietsen naar het: drukkerijmuseum woensdagochtend 30 september? verkeersdoolhof donderdagochtend 8 oktober? Hulp bij uitleen bibliotheek. Klopt uw kalender? Dan nog:

27 Schrijf een briefje naar uw kind! Bekijk ook eens de groepsinformatie en de groepsblog op de site. Enorm bedankt voor jullie aandacht. Zijn er nog vragen? Een fijn schooljaar en nog een fijne avond! Tot slot


Download ppt "Welkom Informatieavond groep 7. Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Wat komt vanavond ter sprake?"

Verwante presentaties


Ads door Google