De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wies Dinsbach onderzoeker Art.1 NDN bijeenkomst ‘Effectieve bouwstenen voor antiracismebeleid’ 13-10-2010 Monitor Rassendiscriminatie 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wies Dinsbach onderzoeker Art.1 NDN bijeenkomst ‘Effectieve bouwstenen voor antiracismebeleid’ 13-10-2010 Monitor Rassendiscriminatie 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Wies Dinsbach onderzoeker Art.1 NDN bijeenkomst ‘Effectieve bouwstenen voor antiracismebeleid’ 13-10-2010 Monitor Rassendiscriminatie 2009

2 Antidiscriminatiebeleid & Monitoring Twee centrale vragen: 1. Wat speelt er precies in Nederland? Wat is de omvang van discriminatie en wat is de aard van discriminatie-situaties? 2. Hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Werkt de bestaande aanpak? Zijn er nieuwe maatregelen nodig?

3 Monitor Rassendiscriminatie 2009

4 1. Waar hebben we het over? Discriminatie in dagelijks taalgebruik/maatschappelijke debat Juridische definities Sociaal wetenschappelijke definities 2. Hoe kunnen we de aard en omvang vaststellen? Beschikbaarheid van informatie /bronnen Betekenis en bruikbaarheid van gegevens. 3. Hoe interpreteren en verklaren we de bevindingen? Beperkingen van onderzoek Interpretatie Alternatieve verklaringen / causaliteit Monitoren van omvang & aard van discriminatie

5 -Registraties en klachtgegevens van ADB’s, politie, OM, CGB en belangenorganisaties -Bevindingen uit gepubliceerd onderzoek -Aanvullend (survey-)onderzoek naar discriminatie-ervaringen Monitoren van omvang & aard van discriminatie

6 Onderzoek naar Discriminatie-ervaringen  Concrete ervaringen in het dagelijks leven van situaties waarin mensen discriminatie ervaren.  1500 inwoners van Nederland van 16 jaar en ouder.  Verschillende maatschappelijke terreinen, vormen van discriminatie  Vergeleken met uitkomsten survey 2005  Mixed methods

7 Bevindingen onderzoek naar discriminatie-ervaringen Geringe afname van discriminatie-ervaringen tov 2005 Marokkanen het vaakst discriminatie ervaren Jongeren ervaren relatief het vaakste discriminatie Genoemde daders zijn hoofdzakelijk volwassen autochtone mannen Veelal gaat het om discriminerende opmerkingen en niet als gelijkwaardig behandeld worden Substantiële percentages van meer agressieve vormen van discriminatie In bijna de helft vd gevallen van onderwijsdiscriminatie noemt men de docent als dader. Ervaringen met discriminatie op straat komen veelvuldig voor. Discriminatie-ervaringen hangen samen met lagere identificatie met Nederland Interviews: -Discriminatie van professionals als ernstiger ervaren -Discriminatie die ontwikkeling belemmerd

8 Geeft inzicht in de aard: voor welke groepen, voor welke vormen en op welke terreinen er iets gedaan moet worden:  Politieke aandacht / focus voor beleidsontwikkeling.  Organisaties in het veld stimuleren iets eraan te doen (projecten opzetten, beleidsmaatregelen)  Informatie voor het werk van hulpverlenende instanties die een rol/plicht hebben bij het bestrijden van discriminatie.  Vertalen van uitkomsten naar beleid…. Onderzoek naar aard en omvang van discriminatie

9 www.art1.nl


Download ppt "Wies Dinsbach onderzoeker Art.1 NDN bijeenkomst ‘Effectieve bouwstenen voor antiracismebeleid’ 13-10-2010 Monitor Rassendiscriminatie 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google