De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Mr. Leon Wever Directeur Jeugd Seksueel misbruik in de jeugdzorg van kinderen met een verstandelijke beperking. 4 juni 2012 Leon Wever Directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Mr. Leon Wever Directeur Jeugd Seksueel misbruik in de jeugdzorg van kinderen met een verstandelijke beperking. 4 juni 2012 Leon Wever Directeur."— Transcript van de presentatie:

1

2 Inleiding Mr. Leon Wever Directeur Jeugd

3 Seksueel misbruik in de jeugdzorg van kinderen met een verstandelijke beperking. 4 juni 2012 Leon Wever Directeur Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Seksueel geweld komt vaker voor bij mensen met een beperking. Seksueel geweld komt relatief vaak voor bij jongeren met een verstandelijke beperking 27% van de vrouwen (61% totaal) 12% van de mannen (23% totaal) Daders zijn meestal bekenden, tussen de 4 en 6% hulpverleners.

5 We willen een complete aanpak van seksueel misbruik in de zorg voor jeugd. Onderzoek en advies: goed zicht op de problematiek. Verantwoordelijkheid: duidelijkheid over wie doet wat. Kinderen, ouders en hulpverleners: sterker maken. Aanjagen, verantwoording afleggen en handhaven.

6 We hebben goed zicht op de aard en omvang van de problematiek. Kinderopvang (Gunning) Katholieke kerk (Deetman) Jeugdzorg (Samson) rapport Beperkt Weerbaar (Movisie, Rutgers WPF) ….

7 Er zijn straks 415 wethouders verantwoordelijk voor hun kwetsbare burgers. Rijksoverheid neemt nieuwe initiatieven op het gebied van preventie, signaleren, stoppen, opvang en nazorg Gemeentebestuurders bereiden zich voor op hun nieuwe verantwoordelijkheid voor de zorg voor jeugd. Aan professionals en pleegouders worden hogere eisen gesteld en zij worden daarin met nieuwe methodieken en training. Ouders en pleegouders en jongeren krijgen betere ondersteuning bij opvoedvragen.

8 Kinderen, ouders en professionals moeten we sterker maken. Bevoegdheden (melden, informatieuitwisseling, onderzoek) Beschikbaarheid expertise (op lvb- en forensisch gebied) Kennis en methodieken (bv wegwijzer en weerbaarheid) Opleiding en training (bv toolkit, handreikingen en e-learning Augeo) Meldpunt Inspectie en vertrouwenspersonen.

9 We moeten aanjagen, verantwoording afleggen en zonodig handhaven. Kinderombudsman Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel misbruik Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Inspecties Gezondheidszorg en Jeugdzorg (o.a. landelijk meldpunt) Politie en Openbaar Ministerie

10 Deze aanpak kent dilemma's, zoals... De in de samenleving ervaren betekenis van 'misbruik' en 'mishandeling'. De spanning tussen preventie en privacy. Vertrouwen versus controle (ouders, professionals, overheden).


Download ppt "Inleiding Mr. Leon Wever Directeur Jeugd Seksueel misbruik in de jeugdzorg van kinderen met een verstandelijke beperking. 4 juni 2012 Leon Wever Directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google