De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LES 2 LESMODULE LAAGGELETTERDHEID

Verwante presentaties


Presentatie over: "LES 2 LESMODULE LAAGGELETTERDHEID"— Transcript van de presentatie:

1 LES 2 LESMODULE LAAGGELETTERDHEID
Herkennen van laaggeletterdheid en doorverwijzen

2 Laaggeletterdheid Terugblik les 1  wat is laaggeletterdheid en wat betekent laaggeletterdheid bij ouders voor de kinderen? Definitie: Iemand is laaggeletterd of functioneel analfabeet als hij of zij niet in staat is gedrukte of geschreven informatie te gebruiken om: te functioneren in de samenleving; te functioneren op de werkplek; eigen doelstellingen te realiseren; eigen kennis en ontwikkeling te realiseren.

3 Film over laaggeletterden
Kijk en luister naar de film ‘Canon van Laaggeletterden’ van The Light Fantastic Wat valt je op aan de mensen uit de film? Had je gedacht of verwacht dat ze laaggeletterd waren als je dit niet had geweten? Welk gedrag zie je terug bij de mensen uit de film?

4 Kenmerken van laaggeletterden
Waaraan merk je nu dat ouders van leerlingen uit je klas mogelijk laaggeletterd zijn? Ga hierover met een medestudent in gesprek. Vorm tweetallen Schrijf de kenmerken die je verwacht waar te nemen op kaartjes Plak de kaartjes op de flap

5 Gedragskenmerken Waaraan merk je verder dat een ouder van een kind uit je klas mogelijk laaggeletterd is? Ouders  lezen geen brieven of documenten over hun kind Ouders vergeten afspraken die schriftelijk zijn gemaakt Ouders stellen vragen over informatie die schriftelijk is gegeven Ouders hebben geen agenda Ouders zetten nooit iets op papier wanneer dat wel logisch zou zijn  Ouders hebben geen adres of gebruiken de nauwelijks

6 Gedragskenmerken van laaggeletterden

7 Gedragskenmerken Uitvluchten verzinnen om taaltaken te vermijden (bril vergeten, lelijk handschrift) Afleidingsmanoeuvres om taaltaken te vermijden(hond, kind, mobieltje) Thuis zijn er weinig of geen boeken Geen bezoek aan bibliotheek Kind wordt nooit voorgelezen thuis Kind wordt niet geholpen door de ouders met huiswerk Belangrijk: bovenstaande betekent NIET dat iemand laaggeletterd is. Als meerdere kenmerken herhaaldelijk voorkomen krijg je een VERMOEDEN van laaggeletterdheid.

8 Herkennen van laaggeletterdheid en verder…
Wat doe je als je vermoedt dat een ouder laaggeletterd is? Vertrouwen opbouwen Gesprek aangaan Verwijzen naar mogelijkheden voor scholing Welke informatie heb je nodig?

9 Herkennen van laaggeletterdheid en verder…
Welke informatie heb je nodig als je een ouder wilt informeren over scholing? Welk ROC zit in de omgeving van je school? Waar is de Educatie-afdeling van deze school? Wie is contactpersoon voor nieuwe deelnemers? Wat voor cursussen zijn er?

10 Herkennen van laaggeletterdheid en verder..
Hoe ga je het gesprek met de ouder aan? Je gaat in gesprek over mogelijkheden voor scholing. Daarbij kom je bezwaren en vragen tegen. Hoe ga je daarmee om? Wat gaan we doen? SPEEDDATE bezwaren scholing laaggeletterden

11 Speeddate bezwaren scholing laaggeletterdheid
Situatie: gesprek tussen laaggeletterde ouder en leerkracht / onderwijsassistent / pedagogisch werker Wat gaan we doen? Maak een binnenring en een buitenring rond de tafels Studenten in de binnenring schuiven elke ronde door Studenten aan de binnenring spelen professional (leerkracht/oa/pw) Studenten aan de buitenring spelen laaggeletterde en begint met het bezwaar Student aan de binnenring reageert op het bezwaar Student aan buitenring plakt sticker op kaartje indien tevreden over professional 

12 Speeddate bezwaren scholing laaggeletterdheid
Wat werkte goed in het gesprek? Wat werkte juist niet goed? Wat is het belangrijkste dat je hebt gehoord?

13 Volgende keer! Huiswerk :
Maak een plan voor het onder de aandacht brengen van laaggeletterdheid op jouw BPV-plek Presenteer je plan Wees creatief 

14 Tot de volgende keer!


Download ppt "LES 2 LESMODULE LAAGGELETTERDHEID"

Verwante presentaties


Ads door Google