De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7-4-2017 Convenant Rotterdam Half Time Tribune MKB-Rijnmond 1 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7-4-2017 Convenant Rotterdam Half Time Tribune MKB-Rijnmond 1 1."— Transcript van de presentatie:

1 Convenant Rotterdam Half Time Tribune MKB-Rijnmond 1 1

2 De markt, dat zijn we samen!
De markt, dat zijn we samen! Convenant Rotterdam Samenwerken aan hetzelfde doel: Praktijkgerichte implementatie de sleutel tot succes Open convenant Convenant Rotterdam René de Kwaadsteniet Building Changes Half Time Tribune 2 2

3 Waarom een open convenant
Vanuit een publiek-private integrale samenwerking leren, ontwikkelen en leerervaringen delen met als doel: Processen van elkaar te verbeteren’, Innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen Hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen, Verspilling in routinematig inkopen terug te dringen, Het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren, Het (sociaal-) maatschappelijk rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte te maximaliseren. Half Time Tribune

4 Ambitie Inspelen op de veranderende en verschuivende rol van de
overheid en de markt. Vraag- en aanbodzijde kunnen elkaar leren kennen en respecteren in een veilige omgeving; Groei van expertise aan zowel de vraag- als aanbodzijde; Het kwaliteitsniveau van het proces en de geleverde diensten verbeteren; Continuiteit bewerkstelligen; Rendement verbeteren; Minder Risico; Beter aansluiting vraag en aanbod; Minder hinder voor de burgers en bedrijven; Arbeidsparticipatie middels SROI duurzaam oplossen. Half Time Tribune

5 Beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren!
Beoogde resultaat Beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren! Half Time Tribune

6 Hoe Betere samenwerking in de keten;
Verschuiving in de rollen wat betreft taken en rolverdeling; Beter informatievoorziening; Wens en voorwaarde: Leren van elkaar Half Time Tribune

7 Hoe (2) In de voorbereiding worden door de markt- en aanbodzijde
samen de selectie- en gunningcriteria geformuleerd om de ambitie van het Convenant te behalen. De speerpunten in het Rotterdamse Convenant zijn: Duurzaamheid; Omgevingsmanagement. Social Return; Half-Time; BIM Total Cost of Ownership Half Time Tribune

8 Effect Structuur en cultuurverandering
Van technisch specificeren naar functioneel specificeren. Elkaars expertise inzetten om samen tot een efficiënter en beter resultaat te komen Vertrouwen en samenwerking Half Time Tribune

9 Stand van Zaken Traditionele Aanbesteding Pilotproject 1
Half Time Tribune

10 Behaalde resultaten Transparante samenwerking Eenduidige EMVI criteria
Eenduidige gunningscriteria en vastgesteld gunningssysteem Eenduidige stakeholders en omgevingsanalyse Gezamenlijke risico’s en maatregelen bepaald Doorlooptijd realisatie met 20% verkort Kwalitatief beter product Integraal kostenbesparingspotentieel vastgesteld op 30% Gerealiseerde integrale kostenbesparing 10% Gezamenlijk leren via monitoring en evaluatie Opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld met de sector

11 In Rotterdam doen we het SAMEN!
De toekomst Het convenant wordt gecontinueerd voor 5 jaar 2015 t/m 2020. Jaarlijks worden nieuwe convenant projecten gestart, waarin de ontdekkingstocht naar optimale toepassing van het gedachtegoed van het Convenant wordt voortgezet. In 2015 starten met 5 nieuwe projecten. In Rotterdam doen we het SAMEN! Half Time Tribune

12 In Nederland doen we het SAMEN!
De toekomst De convenantaanpak wordt verder uitgerold over Nederland. De aanpak is omarmd door een drietal belangrijke ambassadeurs; De heer S. Blok Minister voor Wonen en Rijksdienst De heer R. Voskuilen directeur stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam De heer D. Stuit voorzitter MKB-Infra In Nederland doen we het SAMEN! Half Time Tribune

13 Rotterdam bouwt aan de verbindingen!
Rotterdam bouwt aan de verbindingen! Vragen? René de Kwaadsteniet Building Changes Tel: Mob: Convenant Rotterdam 13 13

14 De markt, dat zijn we samen!
De markt, dat zijn we samen! Convenant Rotterdam MKB-Rijnmond 14 14


Download ppt "7-4-2017 Convenant Rotterdam Half Time Tribune MKB-Rijnmond 1 1."

Verwante presentaties


Ads door Google