De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsplannen evalueren Dirk van Dijkschool Linda Pereboom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsplannen evalueren Dirk van Dijkschool Linda Pereboom"— Transcript van de presentatie:

1 Groepsplannen evalueren Dirk van Dijkschool Linda Pereboom 23-10-2014

2 Het nut van groepsplannen
Weinig nut……. ………. als je niet evalueert!

3 Het nut van evalueren Constateren (of het doel behaald is)
Analyseren (wat heeft bijgedragen, wat heeft belemmerd) Met als uiteindelijke doel: Wat ga JIJ als leerkracht anders doen de komende periode

4 Evalueren ‘oude stijl’
Het doel is behaald Het doel is niet behaald (gechargeerd…. hoop ik….)

5 Proces van groepsplanning

6

7 Stand van zaken Dirk van Dijkschool
Plan + Do + Check: 4 momenten dit schooljaar: - november (tussentijdse evaluatie) - februari (evaluatie groepsplan 1e periode) - april (tussentijdse evaluatie) - juni/juli (evaluatie groepsplan 2e periode) Act (tussenliggende periodes)

8 Zo moet het niet….(1) Doel periode 1: De leerlingen in het basisarrangement halen eind van de periode een 1,2,3 op de CITO M4 rekenen Aanpak: Methode WIG deel 4A, organisatie volgens methode Evaluatie: Niet behaald

9 Zo moet het niet… (2) Doel periode 2: De leerlingen uit het basisarrangement halen eind deze periode een 1,2,3 op de CITO E4 rekenen Aanpak: WIG deel 4B, organisatie volgens methode

10 Waarom niet? Als een (groep) leerling(en) een doel niet heeft bereikt, kun je er vanuit gaan dat de aanpak niet voldoet aan de onderwijsbehoeften van deze groep / deze leerling. Het doorzetten van dezelfde aanpak zal niet tot een beter resultaat leiden Het kopje ‘evaluatie’ geeft veel te weinig info op deze manier. Zo kun je niet analyseren waar het mis ging, en kun je je aanpak niet aanpassen

11 Hoe moet het wel? (1) Bij een goede evaluatie stel je jezelf de volgende vragen: Voor welke leerlingen is dit doel behaald? Wat heeft eraan bijgedragen dat dit doel is behaald? (dit voelt overbodig, maar kan zeer veel nuttige info opleveren) denk aan: leerkracht handelen, extra inzet wat heeft geholpen, compenserende/dispenserende maatregelen die hebben geholpen, ouders die thuis hebben geoefend met de leerling etc.

12 Hoe moet het wel? (2) Voor welke leerlingen is dit doel niet behaald?
Wat zijn de belemmerende factoren geweest? Denk aan: (te weinig) leerkracht handelen, (te weinig) extra inzet, etc. Maar ook aan externe factoren: leerling veel ziek geweest, leerkracht veel afwezig geweest, sociaal-emotionele problemen bij leerling, randvoorwaarden die ontbraken, plan niet kunnen uitvoeren zoals bedacht, etc.

13 Hoe moet het wel? (3) Als je in kaart hebt voor welke leerlingen het doel wel/niet is behaald en hebt geanalyseerd waar dit aan ligt, ga je in je evaluatie beschrijven hoe je dit de volgende keer anders gaan aanpakken. Belangrijk: Maak onderscheid tussen kindfactoren, omgevingsfactoren en leerkrachtfactoren. Rood: wel benoemen, niet te manipuleren Groen: wel benoemen, wel te manipuleren  hier plan op maken!

14 Verschil tussentijdse evaluatie / periode evaluatie (1)
Evaluatie ‘oude stijl’ (afvinken) Alleen voor leerlingen die wisselen van arrangement, toelichting (analyse) schrijven

15 Periode evaluatie Alle leerlingen evalueren (aanpak analyseren)
Basis voor nieuw plan Op deze manier laat je zien aan inspectie dat je planmatig werkt, keuzes doordacht maakt en maak je een inventarisatie van ‘wat werkt’ voor jouw groep WinWin situatie: inspectie blij, jij blij, volgende leerkracht blij!

16 Tussentijdse evaluatie (1)
Vak: Leerling (initialen) Huidig arrangement Nieuw arrangement Toelichting

17 Tussentijdse evaluatie (2)
Stappenplan: Kijk in je groepsplan. Welke arrangementen moeten er worden geëvalueerd? (meestal NIET het intensieve arrangement, maar dit wisselt per vak/leerjaar) Kijk in je groepsplan. Wat is er bij ‘evaluatie benoemd als criterium voor tussentijdse evaluatie? (meestal methodegebonden toetsen 80%)

18 Tussentijdse evaluatie (3)
Maak een notitie voor jezelf met alle namen en daarachter een + voor lln. die het tussendoel behaald hebben en een – voor lln. die dat niet hebben behaald. De – leerlingen ga je nader bekijken, welke factoren hebben bijgedragen aan deze -? Overleg met Ada of je deze leerlingen in een ander arrangement zet. Zo ja, dan zet je deze leerling in het format. Bij toelichting geef je aan waarom.

19 Bijvoorbeeld Leerling: L.P. Huidig arrangement: basis Nieuw arrangement: intensief Toelichting: L. heeft op de methodegebonden toetsen een score van 60% behaald. Na de instructie van de leerkracht kan zij niet zelfstandig aan het werk met de verwerking, zij heeft extra uitleg nodig. Daarnaast blijkt zij moeite te hebben met de tafel van 3,6 en 7. In overleg met de IB-er is besloten om haar te laten aansluiten bij het intensieve arrangement, zodat ook zij verlengde instructie krijgt en de leerkracht haar extra bevraagd tijdens het hulprondje.

20 Bijvoorbeeld Je kunt ervoor kiezen een leerling NIET over te zetten naar een ander arrangement, terwijl doelen niet zijn behaald. Bij de volgende belemmerende factoren bijvoorbeeld: Opa van leerling is overleden, dit werkte belemmerend voor de leerling tijdens 2 van de 5 rekentoetsen. Leerling is veel ziek geweest, maar heeft in het verleden laten zien geen verlengde instructie nodig te hebben

21 Periode evaluatie Per leerling benoemen of het doel is behaald + analyse van de belemmerende en bevorderende factoren Nieuwe indeling maken in 3 arrangementen Dan arrangementen inhoudelijk bekijken. Moet er iets aangepast worden binnen de aanpak van een arrangement? Voldoet het arrangement nog aan de onderwijsbehoeften van de leerling?

22 Periode evaluatie Alle wijzigingen moeten eerst worden benoemd in de evaluatie en dan logischerwijs terugkomen in het nieuwe plan. Geen verrassingen! Alles moet logisch op elkaar volgen. Plan – Do – Check – Act. Je kunt niet iets DO(en) als je het niet gePLANd hebt. Je kunt niet iets CHECK(en) als je het niet gePLANd hebt. Daarom is het zo belangrijk om in je plan volledig te zijn!


Download ppt "Groepsplannen evalueren Dirk van Dijkschool Linda Pereboom"

Verwante presentaties


Ads door Google