De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Autisme in de dagelijkse praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Autisme in de dagelijkse praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Autisme in de dagelijkse praktijk
Uit het boek : Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme. ‘ Van onderzoek naar praktijk’. R.Didden en B.Husskens

2 Op weg naar een diagnose
Autisme = Een stoornis op verschillende ontwikkelingsgebieden. Bv : taal, motoriek, sociaal contact, ,,,, Zelden voor het derde levensjaar gediagnosticeerd. Ongeveer rond 9 jaar wordt diagnose gesteld. Lange periode tussen het moment dat ouders zich zorgen maken en de diagnose autisme wordt gesteld.

3 Vroegtijdige onderkenning
Ouders merken vanaf de vroege kindertijd problemen in de ontwikkeling. Bv: problemen op gebied van slapen, voeding, ,,, In andere gevallen kan het zijn dat het kind zich normaal ontwikkelt maar kwamen de problemen aan bod rond 2,5 jaar. Belangrijk: Hoe vroeger te herkennen en identificeren, hoe sneller de gerichte begeleiding.

4 Na de diagnose Bij de ouders sprake van opluchting, die samen gaat met verdriet, onzekerheid, boosheid, ,,, Ouders zitten met vragen, zoals: Wat betekent de diagnose voor de dagelijkse praktijk?

5 Behandeling Psycho- educatie houdt in dat door een deskundige aan ouders informatie wordt verstrekt over autisme, de symptomen, het beloop en de behandeling. Trainingen en therapieën wordt er aandacht besteed aan het kind in zijn sociale leefomgeving, met als doel het verminderen van gedragsproblematiek, het stimuleren van de normale ontwikkeling en het versterken van ouders in vaardigheden.

6 Praktische Adviezen voor de Thuissituatie.
Gebruik van een dagstructuurschema: Voor veel kinderen met autisme is het gebruik van een dag- of week schema zeer effectief. Het in kaart brengen van wat er de komende week staat te gebeuren. Per dag of week wordt schematisch aangegeven wat er wanneer en hoe laat zal gebeuren. Dit kan bv door gebruik van pictogrammen.

7 Praktische adviezen voor de thuissituatie.
Stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid: Kinderen met autisme kunnen goed verbloemen dat ze dingen niet meer weten, ze vergeten de volgorde waarin ze iets moeten doen of raken afgeleid. Door gebruik van simpele aanwijzingen kun je dit voorkomen. Zo kun je als ouder de zelfstandigheid en zelfredzaamheid blijven stimuleren.

8 Praktische adviezen voor thuissituatie.
Communicatie: Kinderen met autisme hebben grote moeite met communicatie. Ze missen de visuele voorstellingsvermogen, wat tot een scala aan problemen leidt. Zonder visuele voorstelling is zich inleven in de gevoelens en gedachten van anderen heel moeilijk. De communicatie bij deze mensen is gebaseerd op eigen behoeften. Kinderen met autisme zullen zich zelden verder ontwikkelen dan het niveau van het regelgeweten.

9 Praktische adviezen voor thuissituatie.
Sociale cognitie: Het voorstellingsvermogen en inlevingsvermogen zijn te trainen .Het kind kan zien en aanleren wat gewenst gedrag is in de omgang met anderen, maar zal meer expliciete informatie nodig hebben om te weten wat op een bepaald moment in een bepaalde situatie verwacht wordt. Hiervoor is het belangrijk te weten hoe het kind denkt en redeneert. Non- verbale communicatie vormt een belangrijk onderdeel. Bv Een fronsende gezichtsuitdrukking van iemand die nadenkt kan worden opgevat als boosheid.

10 Hulpverleende instanties.
Bureau Jeugdzorg: bedoeld voor kinderen tot 18 jaar met ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen. MEE: is voor iedereen met een beperking. Centrum autisme: kennis- en ondersteuningscentrum voor mensen met autisme.

11 Bronvermelding: R.Didden en B. Huskens. (2008). ‘Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme’. ‘ Van onderzoek naar praktijk’, pp


Download ppt "Autisme in de dagelijkse praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google