De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr.H.Knoors Griet Lauwers. - In 1982 maakte hij zijn intrede in dit vakgebied. - directeur van viataal diagnostisch centrum. - Hij richt zich ook nog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr.H.Knoors Griet Lauwers. - In 1982 maakte hij zijn intrede in dit vakgebied. - directeur van viataal diagnostisch centrum. - Hij richt zich ook nog."— Transcript van de presentatie:

1 Dr.H.Knoors Griet Lauwers

2 - In 1982 maakte hij zijn intrede in dit vakgebied. - directeur van viataal diagnostisch centrum. - Hij richt zich ook nog op een aantal andere punten.

3  Tekst gaat over mensen met auditieve beperkingen.  De taalontwikkelingsstoornissen ten gevolge van doofheid.  het tijdstip van ontstaan van doofheid is van groot belang als het gaat om het inschatten van de beperkingen voor de taalverwerving.

4  Ongeveer 5% van alle dove kinderen heeft zelf dove ouders. (broers en zusjes)  Hoeft niet samen te gaan met andere beperkingen.  Toch een aanzienlijk aantal dove kinderen met verstandelijke beperking of autisme.

5  Bij doofheid: het gehoorverlies belemmert de toegang tot gesproken taal, communicatie en informatieverwerking via die taal.  Kan leiden tot een bemoeilijkte sociaal- emotionele ontwikkeling.

6  Indien taalverwerving niet op gang komt dan is de interactie tussen de ouders en kinderen in sterke mate verstoord.  Taalaanbod vaak te simpel van aard zodat dit het kind weinig leermogelijkheden biedt.

7  Onder meer gericht op ondersteuning van de ouders. (omgaan met doofheid van hun kind)  Toeleiden van kind naar passende vorm van onderwijs.  Taalontwikkeling van het kind stimuleren

8  = zintuiglijke waarneming van gesproken taal. - auditieve - tactiel- kinetische - visuele

9  Dit kent bij jonge horende kinderen een aantal ontwikkelingsstadia.  Dit is afhankelijk van spraakwaarneming, cognietieve ontwikkeling en ontwikkeling van spraakmotoriek.

10  = natuurlijke talen, ontstaan in gemeenschappen van dove mensen en primair overgedragen van dove ouders op hun dove en horende kinderen.

11  Vroege ontstane doofheid heeft ernstige gevolgen voor de spraak- en taalontwikkeling.  Door het implanteren van een elektronische binnenoorprothese wordt voor een groot aantal dove kinderen de waarneming van gesproken taal verbeterd.


Download ppt "Dr.H.Knoors Griet Lauwers. - In 1982 maakte hij zijn intrede in dit vakgebied. - directeur van viataal diagnostisch centrum. - Hij richt zich ook nog."

Verwante presentaties


Ads door Google