De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meten van het emotioneel functioneren bij 9- tot 15-jarigen met een gehoorverlies Universiteit Leiden Instituut Psychologie, Sectie Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meten van het emotioneel functioneren bij 9- tot 15-jarigen met een gehoorverlies Universiteit Leiden Instituut Psychologie, Sectie Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie."— Transcript van de presentatie:

1 Meten van het emotioneel functioneren bij 9- tot 15-jarigen met een gehoorverlies
Universiteit Leiden Instituut Psychologie, Sectie Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie Dr. Carolien Rieffe Maartje Kouwenberg, MA MSc NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) Drs. Karin Wiefferink

2 Emoties zijn belangrijk communicatie middel

3 Hoe? Emoties hebben sterke communicatieve functie, maar hoe werkt het? Functie: Doel om relatie met omgeving te veranderen of te handhaven (Frijda, 1986)

4 Bijvoorbeeld: Liefde: versterkt relatie met ander
Jaloezie: bescherming van “het mijne” Schaamte: gefaald als persoon, in context van sociale normen en waarden Trots: bekrachtigt gedrag dat positief wordt gewaardeerd in sociale context

5 Waarom emotioneel competent?
Problemen in het emotioneel functioneren hangen samen met allerlei vormen van: Psychopathologie (vb: agressie, angst, depressie) Sociale problemen Academische problemen

6 Wat moeten kinderen leren om emotioneel competent te zijn?
Herkennen emoties in nonverbale communicatie Identificatie van de eigen emoties Omgaan met negatieve emoties (coping) Inzicht in oorzaken van emoties van anderen Expressie / communicatie van emoties Empathisch vermogen

7 Twee constructen vorige slide
zullen nader worden toegelicht: 1. Coping 2. Theory of Mind (inzicht in emoties anderen)

8 1. Coping… de huidige emotie theorie:
 er staat een ‘belang’ op het spel  Verandering in “action readiness”: doel om relatie met omgeving te veranderen of te behouden (Frijda, 1986)

9 Kunnen we emoties controleren?
1. Primary appraisal: is dit een prettige of onprettige situatie? 2. Secondary appraisal: wat zijn mijn opties…?

10 “Wat kun je doen om je beter te voelen als je een probleem hebt, of vervelende situatie meemaakt?”
Dove kinderen minder vaak: - probleem oplossende strategieën (ongeacht controleerbaarheid van situatie), én - minder mentale strategieën

11 2. Theory of Mind: Oorzaken emoties van anderen
1. Situationeel: koppeling situatie - emotie 2. Mentalistisch: koppeling subjectieve beleving - emotie

12 Oorzaken emoties: mentalistisch
Twee mentale constructen centraal bij onstaan emoties: - Wat je wilt: DESIRES - Wat je denkt: BELIEFS

13 Voorspellen emoties van anderen
Dove kinderen (gemiddeld 10 jaar): Voorspellen DESIRES: geen probleem Voorspellen BELIEFS: achterstand

14 En nu? Vanaf …longitudinaal onderzoek naar kinderen met een gehoorverlies (minimaal 40 dB) om méér te weten te komen over het emotioneel & sociaal functioneren, en de ontwikkeling van psychopathologie

15 Opzet van het onderzoek
Longitudinaal: 4 metingen in 2 jaar PP (9 tót 15 jaar = leeftijd aanvang onderzoek): Doof / Slechthorend Zich normaal ontwikkelend Informanten: Kinderen zelf Ouder(s) / verzorger(s) Methodologie

16 Wat meten we.. Emotie kennis en regulatie (vb: Coping*) Theory of Mind
Sociale maten Psychopathologie (vb: Depressieve symptomen) Kind functioneren Achtergrondvariabelen * = omgaan met negatieve / vervelende situaties 16

17 Aandachtspunten Doof / SH
Aantal punten om rekening mee te houden tijdens testen van kinderen met een gehoorverlies, o.a.: Welke taal? NGT, NmG, NL? Achterstand in taal- & leesontwikkeling Geen geluid Zoveel mogelijk non-verbaal

18


Download ppt "Meten van het emotioneel functioneren bij 9- tot 15-jarigen met een gehoorverlies Universiteit Leiden Instituut Psychologie, Sectie Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie."

Verwante presentaties


Ads door Google